• SMEs development and innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe

  SMEs development and innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe

  повеќе
 • Docsmes New Cycle

  Docsmes New Cycle

  повеќе
 • Microsoft Office 365

  Microsoft Office 365

  повеќе
 • ДОПОЛНИТЕЛЕН УПИСЕН РОК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

  ДОПОЛНИТЕЛЕН УПИСЕН РОК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

  повеќе
 • ДОПОЛНИТЕЛЕН УПИСЕН РОК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

  ДОПОЛНИТЕЛЕН УПИСЕН РОК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

  повеќе
 • МОЖНОСТ ЗА ПОЧЕТОК И РАЗВОЈ НА КАРИЕРА ВО ЕВН МАКЕДОНИЈА

  МОЖНОСТ ЗА ПОЧЕТОК И РАЗВОЈ НА КАРИЕРА ВО ЕВН МАКЕДОНИЈА

 • Европската Комисија ги објави Повикот и Водичот за програмата Еразмус +, новата програма на ЕУ за образование, млади и спорт

  Европската Комисија ги објави Повикот и Водичот за програмата Еразмус +, новата програма на ЕУ за образование, млади и спорт

  повеќе
 • Еквилибриум бр.13

  Еквилибриум бр.13

  повеќе

ДРАГИ СТУДЕНТИ,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

по датум     по предмет


СООПШТЕНИЈА

14 Април 2014

Натпревар за бизнис сценарио (во организација на Ernst Young и Катедрата по Сметководство и ревизија)

повеќе

14 Април 2014

ПроКредит банка програмата за млади банкари.

повеќе

14 Април 2014

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по предметот Иновации и интелектуална сопственост (втор циклус) дека истиот се презакажува и ќе биде одржан на 30.04.2014 во 08:30 часот.

Испитна комисија

проф. д-р Димитар Николоски

доц. д-р Мирослав Андоновски

повеќе
сите документи