• Прослава на јубилеј 55 години од постоењето на Економски факултет - Прилеп

  Прослава на јубилеј 55 години од постоењето на Економски факултет - Прилеп

  повеќе
 • Активности во склоп на одбележувањето на јубилејот

  Активности во склоп на одбележувањето на јубилејот

  повеќе
 • Е-индекс

  Е-индекс

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Предавање на тема: Things you should know about the economies in the South-East Europe"

  Предавање на тема: Things you should know about the economies in the South-East Europe"

  повеќе
 • Предавање на тема: "Real lessons of social entrepreneurship: How to build from scratch"

  Предавање на тема: "Real lessons of social entrepreneurship: How to build from scratch"

  повеќе
 • Повик за изразување прелиминарен интерес за мобилност во рамките на Еразмус+ програмата за академската 2016/17 година.

  Повик за изразување прелиминарен интерес за мобилност во рамките на Еразмус+ програмата за академската 2016/17 година.

  повеќе
 • Еквилибриум бр.18

  Еквилибриум бр.18

  повеќе
 • Предавање на Амбасадорот на Франција во Р.Македонија Лоренс Оер

  Предавање на Амбасадорот на Франција во Р.Македонија Лоренс Оер

  повеќе

ДРАГИ СТУДЕНТИ,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

по датум     по предмет


СООПШТЕНИЈА

10 Февруари 2016

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус на студии во академската 2015/2016година, дека во периодот од 10.02.2016 – до 25.02.2016 год. ќе се врши упис на парниот (втор)семестар, односно четврт за запишаните во 2014/2015 .

повеќе

09 Февруари 2016

СООПШТЕНИЕ- СМЕТКОВОДСТВО

повеќе

08 Февруари 2016

СООПШТЕНИЕ - д-р Наташа Трајкова

повеќе
сите документи