• Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Отворен ден фото галерија

  Отворен ден фото галерија

  повеќе
 • Еквилибриум бр.16

  Еквилибриум бр.16

  повеќе
 • Е-индекс

  Е-индекс

  повеќе

ДРАГИ СТУДЕНТИ,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

по датум     по предмет


СООПШТЕНИЈА

24 Мај 2015

Англиски јазик - устен испит

повеќе

22 Мај 2015

Бизнис информатика термин за полагање на писмениот дел од испитот.

повеќе

22 Мај 2015

Vtor i vtor popraven kolokvium po predmetot statistika za ekonomisti (27.05.2015 god. 9:30 casot)

повеќе
сите документи