• Еквилибриум бр.15

  Еквилибриум бр.15

  повеќе
 • КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

  КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

  повеќе
 • КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

  КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

  повеќе
 • КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 2014/2015 ГОДИНА

  КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 2014/2015 ГОДИНА

  повеќе
 • Практикантска работа во ЕВН Македонија

  Практикантска работа во ЕВН Македонија

  повеќе
 • SMEs development and innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe

  SMEs development and innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe

  повеќе
 • Европската Комисија ги објави Повикот и Водичот за програмата Еразмус +, новата програма на ЕУ за образование, млади и спорт

  Европската Комисија ги објави Повикот и Водичот за програмата Еразмус +, новата програма на ЕУ за образование, млади и спорт

  повеќе

ДРАГИ СТУДЕНТИ,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

по датум     по предмет


СООПШТЕНИЈА

23 Ноември 2014

СООПШТЕНИЕ- СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ И ТРОШОЦИ И ЦЕНИ

повеќе

20 Ноември 2014

Отворени можности за студентска мобилност во летниот семестар за академската 2014/2015 во рамките на Erasmus + програмата. Можете да аплицирате за следниве универзитети:

Рок за аплицирање до 30 ноември

Универзитет во Фоџа, Италија (I FOGGIA03 – www.unifg.it)

Универзитет во Јанина, Грција (G IOANNINA01 – www.uio.gr)

Рок за аплицирање до 15 декември

Универзитет во Стара Загора, Бугарија (BG STARA-Z01 – www.uni-sz.bg)

Универзитет во Бамберг, Германија (D BAMBERG01 – www.uni-bamberg.de)

За подетални информации обратете се кај Еразмус кординаторот     проф. д-р Димитар Николоски

повеќе

17 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите на Економски факултет-Прилеп генерација 2014 (прва година) дека електронските картички-легитимации, може да ги подигнат од просторијата до службата за студентски прашања на 17 и 18 ноември, при што задолжително со себе треба да носат индекс или лична карта за идентификација.

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КАРТИЧКИ ПОСТОЈАНО ДА ГИ НОСАТ СО СЕБЕ БИДЕЈЌИ ЕДИНСТВЕНО ПРЕКУ НИВ ЌЕ СЕ ЗАБЕЛЕЖУВА ПРИСУСТВОТО ЗА НАСТАВА ПОЧНУВАЈЌИ ВЕДНАШ.

ДОКОЛКУ СТУДЕНТИТЕ ГИ ИЗГУБАТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КАРТИЧКИ ТРОШОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА НОВА КАРТИЧКА ЌЕ БИДЕ НА ТОВАР НА СТУДЕНТОТ.

 

повеќе
сите документи