Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


01.10.2015  11:40

Основи на економијата

Ekonomija tret ciklus studii

Zavrsno_ocenuvanje_ekonomija_tret_ciklus_septemvri_2015.doc preliminarni rezultati

28.09.2015  13:15

Менаџерска економија - II циклус на студии

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈА

septemvri_menagerska_2015_web.xls ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ МЕНАЏЕРСКА ЕКОНОМИЈА СЕПТЕМВРИ 2015

24.09.2015  13:15

Организациска култура и деловна етика

LIDERSTVO I ORGANIZACISKI PROMENI

Liderstvo_i_orgaanizaciski_promeni_sept_2015_WEB.xls LIDERSTVO I ORGANIZACISKI PROMENI- rezz sept, 2015

22.09.2015  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO - II ciklus

Investicisko_bankarstvo_II_ciklus_22_09_2015.xlsx konecni rezultati

16.09.2015  11:30

Организациска култура и деловна етика

Organizaciska_kultura_i_delovna_etika_septemvriska_сесија_2015_WEB.xls Rezz sept., 2015

15.09.2015  13:35

Клауд компјутинг

Rezultati-Septemvriski ispiten rok

CCRezultati_Septemvriski_ispiten_rok.xls Rezultati-Septemvriski ispiten rok

15.09.2015  13:30

Вовед во бизнис

Rezultati_15_09_15_konecni.pdf Rezultati_15_09_2015_d-r. Natasa Trajkova

Voved_vo_biznis_15_09_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_voved vo biznis_15_09_2015_nastavnik_Olivera_Kostoska
Voved_vo_biznis_II_KOLOKVIUM_15_09_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_15_09_2015_nastavnik_Olivera_Kostoska

15.09.2015  12:30

WEB дизајн

Preliminarni rezultati-septemvriski ispiten rok

Rezultati_Septemvriski_ispiten_rok.xls Preliminarni rezultati

15.09.2015  11:30

Однесување на потрошувачите

ispit_15_09_2015_Оdnesuvanje.xls konecni rezultati

Финансиска теорија и политика

FTP_ispit_септември_2015_WEB.doc FTP ispit sept., 2015
FTP_2kol_sept_2015_WEB.doc FTP II kol., sept 2015
FTP_kont_ocenj_септ_2015_WEB.xls FTP kont., ocenuvanje sept., 2015

14.09.2015  11:30

Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2015

BP_14_09_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_21_09_2015_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (целосен испит); Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_3_semestar_14_09_2015_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; Завршно оценување

14.09.2015  11:00

Менаџерско сметководство - напредно ниво

Menadzersko_smetkovodstvo_II_ciklus_14_09_2015.xls konecni rezultati

14.09.2015  09:30

Финансиски менаџмент

FM_Ispit_septemvri_2015_WEB.doc FM ispit 2015
FM_kont_ocenuvanje_sept_2015_WEB.xls Fm., kont ocenuvanje sept., 2015
FM_II_pop_kol_septemvri_2015_WEB.doc FM II kol., sept 2015

11.09.2015  11:55

Меѓународни односи

Прелиминарни резултати од колоквиум и испит

2_popraven_kolokvium.docx прелиминарни резултати од колоквиум
septemvri_2015_web.xls прелиминарни резултати од испит

11.09.2015  11:50

Основи на економијата

Прелиминарни резултати ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА

2_popraven_kolokvium_WEB.docx Прелиминарни резултати втор колоквиум
ispit_septemvri_sesija_web.xlsx Прелиминарни резултати испит

11.09.2015  11:30

Социологија

Sociologija_септември2015_konecni_WEB.xls Sociologija, septemvri 2015

11.09.2015  10:00

Теорија на одлучување

Teorija_na_odlucuvanje_11_09_2015_ispit.xlsx konecni rezultati

11.09.2015  09:30

Деловно комуницирање

Matrica_DK_sept_2015_WEB.xls DK rezz.,_sept., 2015

Деловно планирање

BIZNIS PLANIRANJE

Biznis_planiranje_11_09_2015_ispit.xlsx konecni rezultati
Delovno_planiranje_11_09_2015_ispit.xlsx konecni rezultati

10.09.2015  11:30

Пари и банкарство

2_kol_pari_i_bank_10_09_2015.doc konecni rezultati
pari_i_bank_10_09_2015_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

10.09.2015  11:10

Економија на иновации

Резултати економија на иновации

septemvri_2015.xlsx резултати септември 2015

10.09.2015  09:30

Деловна анализа

delovna_analiza_01_09_2015.xlsx konecni rezultati

Менаџмент со финансиски ресурси

MFR_vtorciklus_септември_2015_WEB.xls MFR sept., 2015

09.09.2015  11:30

Меѓународен менаџмент

web-14.xls preliminarni

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

septemvri_web_2015.xls preliminarni

09.09.2015  09:30

Банкарски менаџмент

vtor_popraven_kolok_09_09_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_BM_09_09_2015.pdf preliminarni rezultati

Право на Европска унија

PEU_09_09_2015_vtor_ciklus.doc PEU II ciklus septemvri ispit

09.09.2015  08:20

Бизнис логистика

BL_ispit_09_09_2015.pdf preliminarni rezultati

07.09.2015  11:30

Управување со обртни средства

UPObrtni_vtorciklus_јуни_2015_WEB-0.xls UOS sept., 2015

07.09.2015  09:30

Менаџмент информациски системи

MIS_II_ciklus_07_09_2015.xls konecni rezultati

04.09.2015  11:50

Вовед во економската глобализација

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И КОЛОКВИУМ

ispit_i_kontinuirano_septemvri_web.xlsx прелиминарни резултати испит септември
2_popraven_kolokvium_web-6.docx прелиминарни резултати колоквиум септември

04.09.2015  09:30

Маркетинг

vtor ciklsu studii

ispit_marketing_04_09_2015.pdf preliminarni rezultati

Меѓународна економија

ME_ispit_04_09_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_ME_04_09_2015.pdf preliminarni rezultati

Сметководствен менаџмент

SM_rez_kont_ocen_sept_2015_web.xls SM matrica kont.,sept., 2015

03.09.2015  11:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

03_09_2015.doc vtor kolokvium
03_09_2015.xlsx ispit ekts

03.09.2015  09:30

Макроекономска анализа и политика

MA_II_popraven_kolokvium_03_09_2015.doc preliminarni rezultati
MA_ispit_i_kolokvium_03_09_2015.xls preliminarni rezultati

Ревизија - напредно ниво

revizija_ispit_II_ciklus_03_09_2015.xlsx konecni rezultati

Ревизија

INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA

revizija_ispit_03_09_2015.xlsx konecni rezultati
Revizija_II_popraven_kolokvium_03_09_2015.docx konecni rezultati

02.09.2015  11:30

Маркетинг менаџмент

vtor ciklus studii

ispit_02_09_2015.pdf rezultati vtor ciklus studii

Меѓународно стопанско право

rezultati_ispit_септември_2015_web.doc MSP ispit septemvri kon
MSP_ispit_septemvrii_KONECNI_web.xls MSP zbirni septemvri

02.09.2015  09:30

Менаџмент

Menadzment_ispit_septemvri_2015_prelim.doc Menadzment ispit
Menagment_II_kol_sept_2015_prelimWEB.doc Menadzment II kol
Menagment_septi2015_WEB_konecni.xls ME sept., konecni 2015

Теорија на трошоци и цени

TiC_rez_ispit_sept_2015_WEB.xlsx TiC ispit 2015

Организациски менаџмент

Organizaciski_menagment_sept_2015_WEB.xls OM sept., 2015_konecni

Бренд менаџмент

ispit_BM_02_09_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_BМ_02_09_2015.pdf preliminarni rezultati

01.09.2015  13:40

Економска глобализација

vtor ciklus studii

Ekonomska_globalizacija_01_09_2015.pdf preliminarni rezultati

01.09.2015  11:30

Електронски бизнис

rez_septemvri_2015_web-0.pdf preliminarni rezultati

01.09.2015  11:25

Инвестиционен менаџмент

investicionen_me_II_popraven_kolokvium_01_09_2015_Copy.docx konecni rezultati
investicionen_menadzment_01_09_2015.xlsx konecni rezultati

01.09.2015  09:30

Електронско банкарство 1

Испит и втор колоквиум

Konecni_rezultati_ebankarstvo_septemvriska.pdf Конечни резултати септемвриска сесија

Проектен менаџмент

rez_septemvri_2015_web.pdf preliminarni rezultati
rez_vtor_popravan_sep_2015_web.pdf preliminarni rezultati

01.09.2015  09:20

Проектен менаџмент

vtor ciklus studii

PM_ispit_vtor_ciklus_01_09_2015_web.pdf preliminarni rezultati

31.08.2015  11:30

Европска економска интеграција

evropska_ekonomska_integracija_31_08_2015.pdf rezultati_evropska ekonomska integracija_31_08_2015

Фискална ревизија

fiskalna_revizija_ispit_31_08_2015.xls konecni rezultati

Економија на Европска унија

ekonomija_na_evropska_unija_31_08_2015.pdf rezultati_ekonomija na evropska unija_31_08_2015
ekonomija_na_evropska_unija_II_kolokvium_31_08_2015.pdf rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_31_08_2015

31.08.2015  09:30

Математика за економисти

matematika_II_popraven_kolokvium_31_08_2015.docx konecni rezultati
matematika_ispit_i_kontin_31_08_2015.xls konecni rezultati

Финансиска и актуарска математика

FAM_31_08_2015_ispit_i_kontinuirano.xlsx konecni rezultati
finansiska_i_aktuarska_matematika_II_popraven_kolokvium_31_08_2015.docx konecni rezultati

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus31_08_2015.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 31_08_2015

28.08.2015  11:30

Економија на труд

Zavrsno_ocenuvanje_septemvri_2015_ekonomija_na_trud_preliminarni.docx preliminarni rezultati

27.08.2015  11:30

Претприемништво и мали бизниси

Pretpriemnistvo_II_popraven_kolokvium_27_08_2015.doc vtor popraven septemvri 2015
pretpriemnistvo_ispit_i_kontinuirano27_08_2015_1.xls ispit septemvri 2015

27.08.2015  09:30

Економетрија

Zavrsno_ocenuvanje_septemvri_2015_ekonometrija_preliminarni.docx preliminarni rezultati

26.08.2015  11:30

Маркетинг на услужни дејности

MARKETING INFORMACISKI SISTEMI - INTERNET MARKETING

Internet_marketing_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_01_2015-0.xls konecni rezultati
MIS_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_01_2015-0.xls konecni rezultati
MUD_ispit_i_kolokvium_26_08_2015.xlsx konecni rezultati
MYD_II_kolokvium_26_08_2015.docx konecni rezultati

26.08.2015  09:30

Економика на надворешна трговија

ENT_26_08_2015_ispit.pdf preliminarni rezultati
ENT_26_08_2015_ispit_konecni.pdf Konecni rezultati

Меѓународен бизнис

MB_ispit_26_08_2015.pdf preliminarni rezultati
MB_vtor_popraven_kolok_26_08_2015.pdf preliminarni rezultati
MB_ispit_26_08_2015_konecni_web.pdf Konecni rezultati

МНК и стратегиски алијанси

MNK_ispit_26_08_2015.pdf preliminarni rezultati
MNK_ispit_26_08_2015_konecni.pdf Konecni rezultati

Портфолио менаџмент

Portfolio_menadzment_26_08_2015.xlsx konecni rezultati

25.08.2015  11:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

испит

DSSNO_konecni_19_08_2015.doc konecni

25.08.2015  11:30

Практикум за менаџерско сметководство

Praktikum_25_08_2015_ispit_i_kontinuirano.xlsx preliminarni rezultati
Praktikum_za_menadz_smet_kol_25_08_2015.docx preliminarni rezultati

Финансиски пазари и институции

FPI_II_popraven_kolokvium_25_08_2015.doc konecni rezultati
FPI_ispit_i_kontinuirano_25_08_2015.xls konecni rezultati

25.08.2015  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

modeliranje_septemvri_2015.pdf rezultati

Сметководство

II_popraven_kolokvium_smetkovodstvo_25_08_2015.doc konecni rezultati
smetkovodstvo_ispit_25_08_2015.xlsx konecni rezultati

24.08.2015  12:10

Макроекономска анализа и политика

менагмент на мали и средни бизниси втор циклус

mendzment_na_mali_i_sredni_biznisi_IIciklus15_06_2015_int.xlsx менаџмент на мали средни бизниси

24.08.2015  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_septemvri_2015_web.doc MCR sept., 2015
MCR_septemvri_2015_WEB.xls MCR sept., 2015

Меѓународен бизнис - напредно ниво

rezultati mgunaroden biznis-napredno nivo

08_2015.doc megunaroden biznis-napredno nivo

Берзанско работење

konecni rezultati

24_08_2015_1.xlsx ispit ekts
24_08_2015.doc II kolokvium

21.08.2015  11:30

Маркетинг истражување

ispit_MI_21_08_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_21_08_2015.pdf preliminarni rezultati

21.08.2015  09:30

Меѓународни финансии

MF_ispit_21_08_2015.xlsx konecni rezultati

Статистика за економисти

Rezultati vtor kolokvium (pismen i prakticen del)

RezSE_vtorpopr_pismen_del_21_08_2015_INT.doc Vtor popraven kolokvium - pismen del
RezSE_vtorpopr_prakticen_dell_21_08_2015_INT.doc Vtor popraven kolokvium - prakticen del

RezSEM_04_11_21_08_2015_INT.xls Rezultati - Septemvriska ispitna sesija (04-11)
RezSE_12_13_21_08_2015_INT.xls Rezultati - Septemvriska ispitna sesija (12-13)

20.08.2015  11:30

Девизен систем и девизно работење

rezultai_DS_септември_2015_WEB.xls Ds ispit prel., rezz ., sept 2015

Монетарна економија

Monetarna_ekonomija_II_kol_септември_2015_WEB.doc II kol ., prel rezz ME sept., 2015
Monetarna_ekonomija_ispit_септември_2015_WEB.doc Ispit prel., rezz MEsept 2015
kONECNI_rezultati_Monetarna_ekonomija_sept_2015_web.xls ME konecni rezz., sept,. 2015

20.08.2015  09:30

Стратегиски менаџмент

vtor_popraven_kolok_SM_20_08_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_SM_ekts_20_08_2015.pdf preliminarni rezultati

Трговско право

konecni_rezz_ispit_zbirni_септември_2015_web.xls Konecni rezz TP sept., zbirni
II_kolokvium_20_08_2015_KONECNI_web.doc II kol., konecni web TP
Ispit_20_08_2015_KONECNI_web.doc Ispit konecni sept ., 2015

19.08.2015  12:10

Финансиско сметководство

finansisko_smetkovodstvo_19_08_2015_ispit_net.xlsx konecni rezultati

19.08.2015  11:30

Маркетинг менаџмент

ispit_ekts_19_08_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_kolokvium_mam_19_08_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_ekts_19_08_2015_konecni_web.pdf Konecni rezultati

Меѓународен маркетинг

megjunaroden_marketing_ekts_19_08_2015.doc preliminarni rezultati

Меѓународни институции и организации

megjunarodni_institucii_i_organizacii_19_08_2015.pdf rezultati_megjunarodni institucii i organizacii_19_08_2015

Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2015

IT_19_08_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
IT_26_08_2015_pismen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел (целосен испит и поправен втор колоквиум); Конечни резултати
IT_19_08_2015_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; Завршно оценување

Деловна информатика

Септемвриска испитна сесија

RezDI2015_08_19_INT.xls Септемвриска испитна сесија

19.08.2015  09:30

Е-бизнис менаџмент

vtor ciklus studii

e_biznis_menazment_19_08_2015.pdf rezultati

18.08.2015  09:30

Маркетинг

ispit_marketing_18_08_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_kolokvium_makreting_18_08_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_marketing_18_08_2015_konecni_web.pdf Konecni rezultati

Менаџмент - II циклус на студии

Menagment_II_ciklus_септември_2015_web.xls mE II cikuls

Бизнис информатика

BI_ispit_avgust_2015_konecni.xlsx konecni rezultati od ispit
BI_Prakticen_avgusti_2015_konecni.xlsx konecni rezultati od prakticen del

17.08.2015  11:30

Канали на дистрибуција

marketing kanali

MK_ispit_17_08_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_MK_17_08_2015.pdf preliminarni rezultati

Теорија и политика на економски развој

teorija_i_politika_na_ekonomski_politika_II_popraven_kolokvium_17_08_2015.doc tper septemvri 2015 vtor kolokvium
tper_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_17_08_2015.xls tper septemvri 2015 ispit

17.08.2015  09:30

Англиски јазик

септемвриска сесија 2015

BE_Sep_2015_prelim_web.doc Прелиминарни испит/колоквиум 17.08.2015

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_II_kolokvium_17_08_2015.doc konecni rezultati
MSS_ispit_i_kolokvium_17_08_2015.xls konecni rezultati

Француски јазик

Испит-сите насоки и години

Ekonomski_site_godini_avgust_2015_Internet.docx Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум.

Меѓународна трговија - втор циклус

Megunarodna_trgovija_17_08_2015.doc preliminarni rezultati

08_2015-0.doc rezultati megunarodna trgovija-II ciklus

Право на електронска трговија

Zbirni_rezz_ispit_септември_konecni_2015_web.xls Konecni rezz., PET sept., 2015
rezultati_испит_септември_2015_web.doc PET konecni sept., 2015
rezultati_втор_kolokvium_септември_2015_web.doc II kol., PET sept., 2015

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

06 Октомври 2015

Им се соопштува на студентите дека пријавувањето на испитите за дополнителниот испитен рок за месец НОЕМВРИ ќе се врши на 13. и 14.10.2015 год.

       За пријавување на испити во ноемврискиот дополнител испитен рок во месец ноември студентите треба да уплатат за право на полагање 300,00 ден. и по 300,00 денари за секој пријавен испит, ако испитот се полага по втор пат се уплаќаат уште 300,00 ден. за испит.

повеќе

05 Октомври 2015

СООПШТЕНИЕ - трет циклус студии

повеќе

02 Октомври 2015

Прелиминарна ранг листа II уписен рок на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016

 

 

повеќе
сите документи