Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


23.01.2017  11:00

Меѓународен маркетинг

ispit_megunaroden_marketing.doc preliminarni rezultati

Маркетинг канали

ispit_marketing_kanali.doc preliminarni rezultati
II_popraven_marketing_kanali.doc preliminarni rezultati

13.01.2017  12:15

Финансиско сметководство

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД КОЛОКВИУМ

Copy_of_ПРЕЛИМИНАРНИ_РЕЗУЛТАТИ_втор_колоквиум_27_12_2016.doc прелиминарни резултати од втор колоквиум
Copy_of_ПРВ_поправен_финансиско_27_12_2016.doc прелиминарни резултати од прв поправен колоквиум

Известување

11.01.2017  11:40

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати од колоквиум по предметот Бизнис Информатика

web_preliminarni_prv_popraven_kolokvium_2016-0.doc preliminarni PRV POPRAVEN KOLOKVIUM INFORMATIKA
WEB_preliminarni_vtor_kolokvium_2016.doc Preliminarni VTOR KOLOKVIUM INFORMATIKA

11.01.2017  11:10

Економија на иновации

Прелиминарни резултати од Втор и Прв поправен колоквиум

web_vtor_kolokvium_2016.doc Втор колоквиум 2016
prv_popraven_kolokvium_2016.doc Прв поправен колоквиум 2016

10.01.2017  12:50

Деловна анализа

Praktikum za menadzersko smetkovodstvo

22_12_2016_II_kol_praktikum.doc konecni
Praktikum_za_menadzersko_smetkovodstvo_I_ciklus_22_12_2016.xls konecni

10.01.2017  12:25

Инвестиционен менаџмент

vtor

Rez_vtor_IM_26_12_2016.doc preliminarni

10.01.2017  12:20

Инвестиционен менаџмент

prv popraven

Rez_prv_popraven_IM_26_12_2016.doc preliminarni

10.01.2017  10:00

Деловна логистика

prv_popraven_kolok_log_26_12_2016_za_web_konecni.doc konecni
vtor_kolok_log_26_12_2016_za_web_konecen.doc konecni

05.01.2017  13:55

Основи на економијата

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА КОЛОКВИУМ

veb_прв_кол_28_12_2016.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - Прв колоквиум
veb_Основи_втор_кол_28_12_2016.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - Втор колоквиум

29.12.2016  14:40

Меѓународни односи

Прелиминарни резултати МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ колоквиум

preliminarni_MO_vtor_kolokvium_23_12_2016.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ВТОР КОЛОКВИУМ
Preliminarni_MO_prv_23_12_2016.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМ

29.12.2016  14:30

Интернет маркетинг

Prv_kolokvium_dekemvri.doc Prv kolokvium
Vtor_kolokvium.doc Vtor kolkvium
Tabela_so_dopolnitelni_poeni.xls Dopolnitelni poeni

28.12.2016  11:00

Основи на економијата

vtor_kolokvium_28_12_2_2016_web.pdf Vtor kolokvium_28_12_2016_d-r. Trajkova
Prv_popraven_kolokvium_28_12_16_web.pdf Prv popraven kolokvium_28_12_2016_d-r. Trajkova

Деловна информатика

Vtor kolokvium

RezDI_Vtor_kolokv_28_12_2016_INT.doc Rezultati vtor kolokvium

Управување со промени

Втор и прв поправен колоквиум

Preliminarni_rezultati_matrica_Dekemvri_Upravuvanje_so_promeni.pdf Прелиминарни резултати втор колоквиум и прв поправен

Менаџмент на квалитет

Втор колоквиум Амф.5

-0.pdf Континуирано оценување

28.12.2016  08:30

Маркетинг

28_12_2016_I_pop_kol_marketing.doc preliminarni rezultati
28_12_2016_II_kol_marketing.doc preliminarni rezultati
MARKETING_matrica_so_dopolnitelni_poeni.xls preliminarna matrica

Маркетинг на услужни дејности

28_12_2016_I_pop_kol_MUD.doc preliminarni rezultati
28_12_2016_II_kol_MUD.doc preliminarni rezultati
MUD_matrica_so_dopolnitelni_poeni.xls preliminarna matrica

27.12.2016  12:50

Деловна анализа

prv popraven kolokvium

BA_prv_popraven_kolokvium_23_12_2016.doc preliminarni

BA_vtor_kolokvium_23_12_2016.doc preliminarni

27.12.2016  11:45

Фискална ревизија

prv popraven 24/12/2016 f.r.

int_prv_popraven_kolok_24_12_2016_f_r.doc prv popraven fr 24/12/2016

int_vtor_kolok_24_12_2016_f_r.doc vtor kolokv f.r. 24.12.2016

27.12.2016  11:00

Деловно планирање

BP_Kontinuirano_ocenuvanje_2016_2017.xls preliminarni rezultati
BP_prv_popraven_kolokvium_27_12_2016.xls preliminarni rezultati
BP_vtor_kolokvium_27_12_2016.xls preliminarni rezultati

Меѓународна економија

II kolokvium, preliminarni rezulatati

vtor_kolok_27_12_2016_web.doc preliminarni rezultati

prv_kolok_27_12_2016_web.doc preliminarni

Теорија на одлучување

Rezulati prv popraven i vtor kolokvium

Teorija_na_odlucuvanje_vtor_kolokvium_web.doc Rezultati vtor kolokvium
Teorija_na_odlucuvanje_prv_popraven_kolokvium_web.doc Rezultati prv popraven kolokvium

27.12.2016  08:30

Берзанско работење

konecni rezultati

I_popraven_kol-1.doc prv popraven kolokvium
II_kol.doc II kol

26.12.2016  12:40

Бизнис информатика

ГРУПИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ПО ПРЕДМЕТОТ БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

ГРУПИ ПО ПРЕДМЕТОТ БИЗНИС ИНФОРМАТИКА
soopstenie.doc ГРУПИ ПО ПРЕДМЕТОТ БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

26.12.2016  11:00

Меѓународно стопанско право

I_kolokvium_декември_web.doc MSP I kol konecni dekemvri
II_kolokvium_декември_web.doc MSP II kol konecni dekemvri
MSP_dopolnitelni_konecni_web.xls MSP dopolnitelni konecni

Известување

Теорија на трошоци и цени

TiC_kon_rez_II_kol_26_dec_2016.doc konecni rezultati
TiC_kon_rez_I_pop_kol_26_dec_2016.doc konecni rezultati

26.12.2016  10:00

Деловна логистика

Известување

26.12.2016  08:30

Пари и банкарство

Preliminarni rezultati od kolokvium

Preliminarni_rezultati_prv_popraven_kolokvium_Pari_i_bankarstvo.doc Prv popraven kolokvium
Preliminarni_rezultati_vtor_kolokvium_Pari_i_bankarstvo.doc Vtor kolokvium
Preliminarna_matrica_Pari_i_bankarstvo.xls Preliminarna matrica

24.12.2016  13:45

Теорија и политика на економски развој

prv popraven i vtor kolokvium dekemvri 2016

24_12_2016_TPER_I_popraven_kolokvium_int.doc prv popraven dekemvri 2016
24_12_2016_TPER_II_kolokvium_int.doc vtor kolokvium dek 2016

24.12.2016  11:00

Електронско банкарство 1

Втор и прв поправен колоквиум

Preliminarna_Dekemvriska_Matrica_E_banking.pdf Прелиминарни резултати втор колоквиум и прв поправен

Ревизија

prv_popraven_kolokvium_revizija.doc prv popraven kolokvium revizija

vtor_kolokvium_revizija.doc vtor kolokvium revizija

24.12.2016  09:30

Менаџмент информациски системи

EBIS_I_popraven_kol_PRAKTICEN_DEL_web.doc konecni rezultati
EBIS_I_popraven_kol_TEORETSKI_DEL_web.doc konecni rezultati
EBIS_II_kol_PRAKTICEN_DEL_web.doc konecni rezultati
EBIS_II_kol_TEORETSKI_DEL_web.doc konecni rezultati
E_Biznis_inf_s_mi_2016_17_web.xls matrica so dopolnitelni poeni

23.12.2016  11:30

Сметководство

Smetkovodstvo_I_popraven_kolokvium_23_12_2016.doc konecni rezultati
Smetkovodstvo_II_kolokvium_23_12_2016_1.doc konecni rezultati

23.12.2016  11:20

Електронски бизнис

rezultati_kolokvium23_12_2016.pdf preliminarni rezultati
rez_prv_popraven_kolokvium_23_12_2016_web.pdf konecni rezultati
rez_vtor_kolokvium_23_12_2016_web.pdf konecni rezultati
matrica_vkupno_dekemvri_web.pdf rezultati

23.12.2016  08:30

Иновациски менаџмент

IM_Vtor_kolokvium_23_12_2016.xls preliminarni rezultati
IM_prv_popraven_kolokvium_23_12_2016.xls preliminarni rezultati
IM_rezultati_celosna_matrica_2016.xls preliminarni rezultati

Финансирање на проекти

Втор колоквиум Амф.5

Prv_popraven_kolokvium.pdf Prv popraven kolokvium
Vtor_kolokvium-0.pdf Vtor kolokvium
Preliminarni_rezultati_od_kon_ocenuvanjexlsx.pdf Kontinuirano ocenuvanje

22.12.2016  13:40

Макроекономска анализа и политика

prv popraven i vtor kolokvium dekemvri 2016

22_12_2016_Makroekonomska_analiza_I_поправен_kolokvium_int.doc prv popraven dekemvri 2016
22_12_2016_Makroekonomska_analiza_II_kolokvium_int.doc vtor kolokvium dekemvri 2016

22.12.2016  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

prv_popraven_mss.doc MSS prv popraven kolokvium 22.12.2016
vtor_kolokvium_mss.doc MSS vtor kolokvium 22.12.2016

22.12.2016  08:30

Меѓународен менаџмент

popraven_web.xls konecni

vtor_web.xls konecni

Интернет технологии

Втор колоквиум; Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2016/2017

IT_Vtor_kolokvium_22_12_2016_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати
IT_Popraven_prv_kolokvium_22_12_2016_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Поправен прв колоквиум; Конечни резултати

21.12.2016  11:00

Деловно комуницирање

Колоквиум

Rezultati_vtor_i_prv_popraven_delovno_komuniciranje_2016.pdf Прелиминарни резултати втор колоквиум и прв поправен

Бази на податоци

Втор колоквиум; Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2016/2017

BP_Vtor_kolokvium_21_12_2016_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати
BP_Popraven_prv_kolokvium_21_12_2016_konecni_web.pdf ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Поправен прв колоквиум; Конечни резултати

21.12.2016  10:40

Моделирање на економски појави и процеси

modeliranje_rezultati_vtor_kolokvium.doc Rezultati vtor kolokvium Modeliranje na biznis procesi

21.12.2016  10:30

Маркетинг истражување

prv_kolok_popraven21_12_2016_za_web_kon_MI.doc konecni
vtor_kolok_21_12_2016_za_web-0.doc konecni

21.12.2016  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски 1 - прелиминарни од колоквиуми дек 2016

BE_1_I_pop_kol_Dec_2016_prelim.doc Деловен англиски 1 - прв поправен колоквиум дек 2016 - прелиминарни
BE_1_II_kol_Dec_2016_prelim.doc Деловен англиски 1 - втор колоквиум дек 2016 - прелиминарни
BE_1_total_Dec_prelim_web.xls Деловен англиски 1 - вкупни поени - прелиминарни

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

prv_popraven_kol.doc konecni rezultati
21_12_2016.doc konecni rezultati

Француски јазик

Втор и прв поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1

DFJ_1_Kolokvium_2_2016_2017_Internet.pdf Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1

20.12.2016  11:20

Макроекономска анализа и политика

MA matrica so poeni prisustvo aktivnost i seminarski

matrica_2016_17_MAkroekonomska.xls matrica so poeni prisustvo aktivnost i seminarski

Теорија и политика на економски развој

matrica so poeni prisustvo aktivnost i seminarski

matrica_2016_17_TPER.xls matrica so poeni prisustvo aktivnost i seminarski

16.12.2016  12:05

Финансиско сметководство

matrica_FS_2016_2017.xls preliminarna matrica so dopolnitelni poeni

18.11.2016  09:30

Менаџмент на мали и средни бизниси

MMBS-II ciklus

mendzment_na_mali_i_sredni_biznisi_IIciklus_18_11_2016.xls rezultati II ciklus

18.11.2016  08:40

Маркетинг менаџмент

marketing_menadzment_napredno_nivo.doc Marketing menadzment- napredno nivo

17.11.2016  09:30

Проектен менаџмент

PROEKTEN MENADZEMNT-NAPREDNO NIVO

proekten_menadzment_napredno_nivo.xls konecni rezultati

16.11.2016  22:35

Интернет маркетинг

oktomvri_internet.xls rezultati oktomvri ispit
-0.xls konecni rezultati

16.11.2016  12:35

Клауд компјутинг

Rezultati noemvriski ispiten rok

08_11_2016_Konecni_rezultati_noemvriska_sesija_CC.xls Rezultati noemvriski ispiten rok

16.11.2016  09:30

Менаџмент на мали и средни бизниси

MENADZMENT NA MALI BIZNISI - III ciklus

Menadzent_na_mali_biznisi_III_ciklus_16_11_2016.xls konecni rezultati

Менаџерско сметководство - напредно ниво

Menadzersko_smetkovodstvo_II_ciklus_16_11_2016.xls konecni rezultati

15.11.2016  14:20

Монетарна економија

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И КОЛОКВИУМ

noemvri_2016_Copy-0.xls РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И КОЛОКВИУМ НОЕМВРИ 2016

15.11.2016  13:45

Девизен систем и девизно работење

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НОЕМВРИ 2016

noemvri_2016_Copy.xls ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ноември 2016

15.11.2016  11:25

Економија на иновации

РЕЗУЛТАТИ ОД КОЛОКВИУМ

prv_popraven_Copy.doc ПРВ КОЛОКИУМ Економија на иновации

15.11.2016  10:15

Економија на иновации

Резултати ноември 2016

ekonomija_na_inovacii_matrica_web_Copy.xls Резултати од испит ноември 2016

14.11.2016  13:30

Пари и банкарство

Preliminarni_rezultati_Pari_i_bankarstvo_noemvriska_sesija.doc Preliminarni rzultati
Konecni_rezultati_Pari_i_bankarstvo_14_11_2016.doc Konecni rezultati

Финансиски менаџмент

FM_14_11_2016_web.xls preliminarni rezultati
FM_vtor_popraven_kolok_14_11_2016_web.doc preliminarni rezultati

Бренд менаџмент

BM_ispit_14_11_2016_preliminarni_web.xls preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_14_11_2016_web.doc preliminarni rezultati

14.11.2016  12:45

WEB дизајн

Rezultati noemvrsiki ispiten rok

08_11_2016_Konecni_rezultati_noemvriski_ispiten_rok.xls Rezultati noemvriski ispiten rok

12.11.2016  21:10

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - ПРВ КОЛОКВИУМ

web_preliminarni_prv_kolokvium_2016_Copy.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - Прв колоквиум
Book1.xls ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

11.11.2016  13:30

Финансиско сметководство

11_11_2016_ispit_FS.doc konecni rezultati

Вовед во бизнис

VB_ispit_11_11_216.xls konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

Voved_vo_biznis_11_11_2016_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_voved vo biznis_11_11_2016_nastavnik_Olivera_Kostoska
Voved_vo_biznis_II_KOLOKVIUM_11_11_2016_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_11_11_2016_nastavnik_Olivera_Kostoska

10.11.2016  13:30

Менаџмент

ispit_Menazment_10_11_2016_web.xls preliminarni rezultati

Финансиска теорија и политика

FTP_10_11_2016_web.xls preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_10_11_2016_web.doc preliminarni rezultati

Бизнис логистика

ispit_BL_10_11_2016_web.xls konecni rezultati

09.11.2016  13:35

Економија на труд

Zavrsno_ocenuvanje_noemvri_2016_ekonomija_na_trud.doc rezultati

09.11.2016  13:30

Вовед во економската глобализација

09_11_2016_voved_vo_ek_globalizacija.doc konecni rezultati

Економетрија

Zavrsno_ocenuvanje_noemvri_2016_ekonometrija.doc rezultati

Меѓународна економија

Megjunarodna_ekonomija_ispit_09_11_2016_web.xls preliminarni rezultati
ME_ispit_09_11_2016_web_konecni.xls konecni rezultati

Сметководствен менаџмент

SM_prel_rez_II_kol_09_noem_2016.doc preliminarni rezultati
SM_prel_rez_ispit_09_noem_2016.doc preliminarni rezultati
SM_rezz_noem_2016.xls preliminarni rezultati

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

09_11_2016_Investicisko_bankarstvo_II_ciklus.doc konecni rezultati

09.11.2016  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

09_11_2016menadzerska_ekonomija_II_ciklus.doc konecni rezultati

08.11.2016  13:30

Деловно комуницирање

Delovno_kom_08_11_2016_ispit_i_kon.xls konecni rezultati

Деловно планирање

BP_ispit_08_11_2016_konecni.xls konecni rezultati

Социологија

Sociologija_08_11_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Стратегиски менаџмент

08_11_2016_SM_web.doc konecni

Теорија на одлучување

TEORIJA_NA_ODLUCUVANJE_noemvrii_2016_web.xls rezultati

07.11.2016  13:30

Електронски бизнис

Elektronski_biznis_07_11_2016.pdf preliminarni rezultati

Меѓународни односи

07_11_2016_ispit_i_kontinuirano_megunarodni_odnosi.xls konecni rezultati

Основи на економијата

Ispit_07_11_2016_KONECNI.pdf Ispit_07_11_2016_konecni_d-r. Trajkova

07_11_2016osnovi_na_ekon_ispit.doc konecni rezultati

Претприемништво и мали бизниси

07_11_2016_pretpriemnistvo_ispit_i_kontinuirano_int.xls noemvri 2016

Проектен менаџмент

Proekten_menazment_07_11_2016_web_1.pdf preliminarni rezultati

07.11.2016  12:05

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати од испитот по Бизнис информатика

matrica_2015_BI-0.xls Прелиминарни резултати од испитот по Бизнис информатика
WEB_REZULTATI_PRAKTICEN_I_TEORETSKI_DEL_OD_ISPIT_JANUARI.doc Прелиминарни резултати од испитот по Бизнис информатика

07.11.2016  11:00

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

DSSNO_ispit_konecni_27_10_2016_web.doc konecni

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

16 Јануари 2017

Деловен англиски јазик

повеќе

02 Јануари 2017

СООПШТЕНИЕ

повеќе

27 Декември 2016

Деловен англиски јазик

повеќе
сите документи