Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


29.10.2014  13:30

Моделирање на економски појави и процеси

modeliranje_noemvri_2014_web.doc Preliminarni rezultati modeliranje

28.10.2014  13:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

danocno_noemvri-0.xls preliminarni rezultati

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_2pop_ноември2014_web.doc MCR_2pop_kol_noemvri 2014
MCR_ноември_2014_web.xls MCR matrica-noemvri 2014

28.10.2014  11:35

Статистика за економисти

Preliminarni rezultati-prakticen del vtor kolokvium noemvriski ispiten rok

27_10_2014_vtor_popraven_prakticen.xls Preliminarni rezultati-vtor prakticen kolokvium noemvriski ispiten rok

28.10.2014  09:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

DSSNO_ispit_22_10_2014.doc konecni

27.10.2014  13:30

Маркетинг истражување

ispit_ekts_27_10_2014.doc preliminarni rezultati

Статистика за економисти

Vtor popraven kolokvium - pismen del

RezSEVtorKol_Pismen_de27_10_2014_INT.doc Vtor popraven kolokvium - pismen del

Менаџмент со финансиски ресурси

MFR_preliminarni_rezultati_oktomvri_2014.xlsx vtor ciklus

27.10.2014  11:35

WEB дизајн

Preliminarni rezultati noemvriski ispiten rok

noemvri_2014.xls Preliminarni rezultati-noemvriski ispiten rok

24.10.2014  13:30

Деловно комуницирање

DK_ноември_2014_Прелиминарни_web.xls Prel. rezz., Delovno komuniciranje

Социологија

Sociologija_noemvri_2014_preliminarni_web.xls Prel., rezz., Sociologija

Теорија на одлучување

teorija_na_odlucuvanje_24_10_2014_ispit.xlsx Konecni rezultati

24.10.2014  09:30

Менаџмент информациски системи

Втор циклус

rezultati_MIS_vtor_ciklus_noemvriska_sesija_2014_web.xls Rezultati MIS-VTOR CIKLUS

22.10.2014  13:30

Експертски системи

ноемвриска испитна сесија

Известување

Маркетинг менаџмент

22_10_2014_ispit_ekts_web.doc preliminarni rezultati

Меѓународен маркетинг

MM_ispit_ekts_22_10_2014_web.xls preliminarni rezultati

Деловна информатика

DI_2014_10_22_EKTS_BI_prakticen_del_INT.doc Rezultati prakticen del Delovna Informatika
DI_2014_10_30_pismen_del_INT.doc noemvriska ispitna sesija- pismen del
RezDI_22_10_2014_zavr_ocen_INT.xls noemvriska ispitna sesija- zavrsno ocenuvanje

21.10.2014  13:30

Маркетинг

21_10_2014_ispit_ekts_web.doc preliminarni rezultati

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_II_kolokvium_21_10_2014.docx preliminarni rezultati
MSS_ispit_21_10_2014.xlsx preliminarni rezultati

Организација на ревизијата

Organizacija_na_revizija_21_10_2014.xlsx preliminarni rezultati

Бизнис информатика

Бизнис Информатика Прелиминарни резултати практичен дел - Термин за писмен испит 6 Ноември 2014 во 8.30 часот

noemvri_2014_практично.pdf Прелиминарни практично

20.10.2014  13:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од 20.10.2014

BE_Nov_2014_preliminary.docx Прелиминарни резултати од 20.10.2014

Француски јазик

Испит-сите години и насоки

Ekonomski_site_godini_noemvri_2014_Интернет.docx Резултати од писмениот испит по предметите

Право на електронска трговија

preliminarni_rezultati_ISPITnoemvri2014_web.doc prel ispit PET noemvri
preliminarni_rezultati_vtor_kolokvium_noemvri_2014_web.doc prel II kol PET noemvri

26.09.2014  12:50

Маркетинг истражување

tret ciklus

MI_tret_ciklus_septemvriska_sesija.doc rezultati

20.09.2014  11:00

Основи на економијата

Економија-трет циклус

Preliminarni_rezultati_ekonomija_tret_ciklus_20_09_2014_web.doc Preliminarni rezultati 3 ciklus Ekonomija

18.09.2014  11:30

Организациска култура и деловна етика

Organizaciska_kultura_i_delovna_etika_септемвриска_сесија_web.xls Organizaciska kultura i delovna etika-septemvri 2014

17.09.2014  09:30

Банки и банкарски системи

17_09_2014.xls konecni rezultati

16.09.2014  13:15

Банкарски менаџмент

bankarski menagment stara programa 09.09.2014

web_ispit_BM_stara_programa_09_09_2014_Copy.doc bankarski menagment stara programa

16.09.2014  13:10

Банкарски менаџмент

bankarski menagment ispit ekts 09.09.2014

web_bankarski_menagment_09_09_2014_Copy.xls bankarski menagment ispit ekts

web_vtor_popraven_kolok_BM_09_09_2014_Copy.doc bankarski menagment vtor popraven kolokvium

15.09.2014  13:30

Деловно планирање

Rezultati septemvriski ispiten rok

dp_septemvri_2014.xls Rezultati septemvriski ispiten rok
DP_12_09_2014_stara.doc Delovno planiranje-stara programa
PDP_12_09_2014_stara.doc Planiranje i delovna politika-stara programa

Бизнис политика и стратегија

Rezultati septemvriski ispiten rok

bps_septemvri_2014.xls Rezultati septemvriski ispiten rok

15.09.2014  11:30

Интернa и екстерна ревизија

interna_i_eksterna_revizija_15_09_2014.xlsx konecni rezultati

Ревизија

revizija_15_09_2014_EKTS.xlsx konecni rezultati
II_kolokvium_revizija_15_09_2014.docx konecni rezultati

15.09.2014  11:25

Макроекономска анализа и политика

ispit septemvri 2014

makroekonomska_analiza_15_09_2014_ispit_int.xlsx makroekonomska analiza
makroekonomska_analiza_i_politika_15_09_2014_ispit_int.xlsx makroekonomska analiza i politika

12.09.2014  13:30

WEB дизајн

Rezultati-septemvriski ispiten rok

septemvri_2014_PRELIMINARNI.xls Rezultati-septemvriski ispiten rok

12.09.2014  12:35

Маркетинг

tret ciklus

ispit_marketing_12_09_2014_њеб.doc rezultati

12.09.2014  11:30

Меѓународни односи

stara_megunarodni_odnosi_12_09_2014_web.doc Preliminarni rezultati stara programa
12_09_2014_Rezultati_Spisok_Odnosi_web.xls Konecni rezultati
12_09_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_MO_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Основи на економијата

12_09_2014_Konecni_Rezultati_Osnovi_web.xls Konecni rezultati
12_09_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

12.09.2014  09:30

Даночно и банкарско сметководство

Прелиминарни резултати

12_09_2014.doc втор колоквиум
12_09_2014.xls испит ектс
stara_programa-9.doc стара програма

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_sept2014_WEB.xls preliminarni ispit/kolokvium

Менаџерско сметководство - напредно ниво

Rezultati_MS_12_09_2014_web.xls Konecni rezultati 2 ciklus

11.09.2014  11:30

Деловно комуницирање

DK_sept2014_WEB.xls preliminarni ispit/kolokvium

Социологија

Sociologija_sept2014_WEB.xls preliminarni ispit/kolokvium

11.09.2014  09:30

Теорија на трошоци и цени

KONECNI_Rezultati_TiC_11_sept_2014_WEB.xlsx Konecni rezz., TiC 11 septemvri 2014

10.09.2014  11:30

Меѓународни бизнис финансии

Konecni_rezultati_Vtor_ciklus_Megu_biz_finansii_септемвриска_сесија_web.xls Meg,biz.finansii-Vtor ciklus -septemvriska sesija

Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2014

BP_10_09_2014_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_16_09_2014_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (целосен испит); Конечни резултати
BP_16_09_2014_pop_2_kolokvium_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (поправен втор колоквиум); Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_10_09_2014_zavrsno_ocenuvanje_treti_semestar_web.pdf ЕКТС; Трети семестар; Завршно оценување
BP_EKTS_1_ciklus_10_09_2014_zavrsno_ocenuvanje_petti_semestar_web.pdf ЕКТС; Петти семестар; Завршно оценување

10.09.2014  11:00

Бизнис моделирање и иновација на процеси

STATISTICKI SOFTVER

statisticki_softver.xlsx konecni rezultati

10.09.2014  09:30

Финансиски менаџмент

FM_sept2014.xls konecni ispit/kolokvium
FM_2popsept2014.doc konecni kolokvium
FM_stara_sept2014.doc konecni stara

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus10_09_2014.doc Rezultati Marketing komunikacii 10_09_2014

09.09.2014  11:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni rezultati

septemvri_2014.xls preliminarni

Управување со обртни средства

UPObrtni_vtorciklus_sept2014_WEB.xls preliminarni

09.09.2014  09:30

Бизнис логистика

ispit_ekts_09_09_2014_web.doc preliminarni rezultati
ispit_ekts_09_09_2014_web_konecni.doc konecni rezultati

05.09.2014  11:30

Вовед во економската глобализација

05_09_2014_Rezultati_ЕГ_web.xls Konecni rezultati Ekonomska globalizacija

Сметководствен менаџмент

Konecni_rezz_SM_EKTS_05_sept_2014_WEB.xlsx Konecni rezz., SM 05 septemvri 2014

05.09.2014  09:30

Маркетинг менаџмент

ispit_MAM_ekts_05_09_2014_web.docx preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_05_092014_web.doc preliminarni rezultati
ispit_MAM_ekts_05_09_2014_web_konecni.doc konecni rezultati

Меѓународна економија

web_stara_programa.docx konecni rezultati
web_2_popraven_kolokvium-0.docx konecni rezultati
web_ispit-1.xlsx konecni rezultati

04.09.2014  11:30

Деловно комуницирање

EKONOMSKA KIBERNETIKA - stara programa

Ekonomska_kibernetika_stara_programa_04_09_2014.doc konecni rezultati

Однесување на потрошувачите

Konecni_rezz_ispit_Оdnesuvanje_na_potrosuvacite_СЕПТЕМВРИ_2014_web.xls Konecni rezz., Odnesuvanje na potrosuvacite sept. 2014

Вовед во бизнис

Voved_vo_biznis_04_09_2014.pdf voved vo biznis 04_09_2014
Voved_vo_biznis_II_KOLOKVIUM_04_09_2014.pdf voved vo biznis_II kolokvium 04_09_2014

04.09.2014  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

KOMPJUTERSKO PROGRAMIRANJE

kompjutersko_programiranje.xlsx konecni rezultati

04.09.2014  09:30

Финансиска теорија и политика

FTP_sept2014.xls konecni ispit/kolokvium
FTP_2pop_sept2014.doc konecni kolokvium
FTP_starasept2014.doc konecni stara

Проектен менаџмент

web_proekten_menadzment.xlsx konecni rezultati

03.09.2014  14:35

Стратегиски менаџмент

vtor ciklus studii

03_09_2014_ispit_SM_vtor_ciklus_web.doc preliminarni rezultati
03_09_2014_ispit_SM_vtor_ciklus_web-0.doc konecni rezultati

03.09.2014  11:30

Финансиско сметководство - напредно ниво

Konecni_Finansisko_smetkovodstvo_03_09_2014_web.xls Konecni rezultati-2 ciklus

03.09.2014  09:30

Менаџмент

Menagment_sept2014.xls konecna matrica

Организациски менаџмент

OM_sept2014_WEB.xls konecni

02.09.2014  11:30

Инвестиционен менаџмент

02_09_2014_Rezultati_IM_stara_programa_web.xls Konecni rezultati stara programa
02_09_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_IM_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium
Rezultati_IM_na_polozeni_02_09_2014_web.xls Konecni rezultati EKTS

Економска глобализација

Konecni_globalizacija_02_09_2014_web.xls Konecni rezultati-2 ciklus

02.09.2014  09:30

Електронски бизнис

web_2_popraven_kolokvium-1.docx konecni rezultati
web_ispit-0.xlsx konecni rezultati

Електронско банкарство 1

web_2_popraven_kolokvium-2.docx konecni rezultati
web_ispit_e_bankarstvo.xlsx konecni rezultati

01.09.2014  11:30

Деловно комуницирање

WebRezDKVtorCiklus01_09_2014.doc Rezultati Delovno komuniciranje 01_09_2014

Европска економска интеграција

EEI_01_09_2014.pdf EEI 01_09_2014

Фискална ревизија

Fiskalna_revizija_01_09_2014_EKTS.docx konecni rezultati
fiskalna_revizija_01_09_2014_stara_programa.xlsx konecni rezultati

Економија на Европска унија

EEU_01_09_2014.pdf EEU 01_09_2014
EEU_II_KOLOKVIUM_01_09_2014.pdf EEU_II kolokvium 01_09_2014

01.09.2014  09:30

Математика за економисти

01_09_2014_Konecni_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium
01_09_2014_Konecna_matrica_matemtika_web.xls Konecni rezultati

Менаџмент информациски системи

01_09_2014Rezultati_MIS_EKTS_web.xls Konecni rezultati MIS EKTS
01_09_2014Rezultati_MIS_stara_programa_web.xls Konecni rezultati stara programa

Финансиска и актуарска математика

01_09_2014_Konecna_Matrica_Finansiska_i_aktuarska_matematika_na_polozeni_web.xls Konecni rezultati EKTS
01_09_2014_Konecni_Rezultati_vtor_kolokvium_FIM_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

29.08.2014  12:50

Претприемништво и мали бизниси

septemvri 2014

vtor_kolokvium_pretpriemnistvo_septemvri_2014_int.doc vtor popraven konecni
pretpriemnistvo_septemvri_2014_int.xls ispit konecni

29.08.2014  11:30

Принципи и организација на сметководството

29_08_2014_Rezultati_PIOS.xls Konecni rezultati EKTS
29_08_2014_Rezultati_vtor_kolokvium_PIOS.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni_menagerska_29_08_2014_web.xls Konecni rezultati-2 ciklus

Ревизија - напредно ниво

revizija_napredno_nivo_29_08_2014_II_ciklus.xlsx konecni rezultati

27.08.2014  12:05

Статистика за економисти

Rezultati vtor popraven prakticen del-Septemvriska sesija

22_08_2014_vtor_popraven_prakticen.xls Vtor popraven kolokvium prakticen del-septemvriska sesija

27.08.2014  11:30

Деловно комуницирање

ISTRAZUVANJE NA PAZAROT

Istrazuvanje_na_pazarot_stara_programa_27_08_2014.doc konecni rezultati

Маркетинг на услужни дејности

MYD_II_kolokvium_27_08_2014.docx konecni rezultati
MYD_ispit_27_08_2014.xlsx konecni rezultati

27.08.2014  09:30

Економика на надворешна трговија

web_ekts.xlsx konecni rezultati
web_stara.docx konecni rezultati

web_MNK.xlsx konecni rezultati

Известување

Меѓународен бизнис

web_2_popraven_kolokvium.docx konecni rezultati
web_ispit.xlsx konecni rezultati

Меѓународен бизнис - напредно ниво

08_2014-0.doc прелиминарни резултати меѓународен бизнис-втор циклус

26.08.2014  11:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit stara programa

DSSNO_stara_20_08_2014.doc konecni

Финансиски пазари и институции

Finasiski_pazari_i_institucii_EKTS_26_08_2014.xls konecni rezultati
FPI_ispit_26_08_2014_stara_programa.docx konecni rezultati
II_popraven_kolokvium_finansiski_pazari_i_institucii_26_08_2014.docx konecni rezultati

26.08.2014  09:30

Маркетинг

ispit_marketing_28_08_2014_web.doc vtor ciklus studii

Моделирање на економски појави и процеси

rezultati_modeliranje_septemvri_2014_stara_septemvri_web.doc Preliminarni Rezultati modeliranje stara programa
modeliranje_septemvri_EKTS_2014_web.xls Preliminarni rezultati EKTS

Сметководство

Smetkovodstvo_II_popraven_kolokvium_26_08_2014.doc konecni rezultati
smetkovodstvo_ispit_26_08_2014.xlsx konecni rezultati

Портфолио менаџмент

Portfolio_vtorciklussept2014_WEB.xls konecni

25.08.2014  11:30

Пари и банкарство

PB_2pop_sept2014.doc 2 kol konecni
PB_sept2014.xls konecna matrica

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO - II ciklus

Investicisko_bankarstvo_II_ciklus_25_08_2014.xlsx rezultati

25.08.2014  09:30

Деловна анализа

25_08_2014_Rezultati_Analiza_stara_programa_web.xls Konecni rezultati stara programa
25_08_2014_Rezultati_Analiza_EKTS_web.xls Konecni rezultati EKTS
25_08_2014_Rezultati_Analiza_vtor_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

22 Октомври 2014

СООПШТЕНИЕ

повеќе

22 Октомври 2014

Одлука за прием на кандидати на трет цуклус на студии во втор уписен рок во академска 2014/2015 година

повеќе

22 Октомври 2014

Прелиминарна ранг листа на кандидатите кои се примени во вториот уписен рок на втор цуклус студии по студиски програми во академска 2014 / 2015 година

повеќе
сите документи