Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


20.04.2017  13:30

Банкарски менаџмент

B.M. napredno nivo konecni april

b.m. vtor ciklus


20.04.2017  13:25

Фискална ревизија

konecni ispit april fr

konecni fr april ispit


20.04.2017  13:20

Банкарски менаџмент

konecni ispit BM april

konecni bm ispit april


13.04.2017  10:15

Банкарски менаџмент

konecni prv kolokv b.m.20.03.2017

konecni bm prv kolokv


11.04.2017  13:45

Фискална ревизија

prel ispit fr 30.03.2017

prel ispit fr april


11.04.2017  13:40

Банкарски менаџмент

kon rezultat bm prv kolokvium 20.03.2017

Известување


ispit prel april bm


11.04.2017  11:40

Однесување на потрошувачите

rezultati ispit konecni rezultati


11.04.2017  11:35

Интернет маркетинг

rezultati ispit konecni rezultati


07.04.2017  13:30

Финансиски менаџмент

konecni rezultati aprilska sesija ispit


Напредно компјутерско програмирање

Априлска испитна сесија, 2017

Известување


Бренд менаџмент

aprilska sesija


07.04.2017  13:00

Пари и банкарство

konecni rezultati aprilska sesija II kolokvium konecni rezultati ispit aprilska sesija


07.04.2017  08:30

Финансирање на проекти

Втор колоквиум Амф.5

Konecni rezultati od kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispitot Kont.ocenuvanje Rezultati od vtor kolokvium


06.04.2017  13:30

Финансиско сметководство

preliminarni rezultati aprilska sesija ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


06.04.2017  09:30

Монетарна економија

MONETARNA EKONOMIJA NAPREDNO NIVO ispit preliminarni rezultati


05.04.2017  13:30

Деловна логистика

konecni rezultati aprilska sesija ispit


Меѓународно стопанско право

MSP II kol april kon/ MSP ispit april kon. MSP zbirni april


Менаџмент

aprilska sesija


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati aprilska sesija ispit


Организациски менаџмент

aprilska sesija


04.04.2017  13:30

Меѓународна економија

rezultati rezultati


04.04.2017  13:10

WEB дизајн

Rezultati aprilski ispiten rok

Rezultati aprilski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati aprilski ispiten rok

Rezultati aprilski ispiten rok


04.04.2017  11:00

Сметководствен менаџмент

ispit aprilska sesija kontinuirano ocenuvanje


04.04.2017  10:40

Економетрија

konecni


04.04.2017  10:35

Економија на труд

konecni


03.04.2017  13:30

Деловно комуницирање

konecni rezultati aprilska sesij II kolokvium konecni rezultati aprilska sesija ispit


Бизнис планирање

konecni rezultati konecni rezultati


Социологија

konecni rezultati aprilska sesija ispit


Стратегиски менаџмент

preliminarni konecni


03.04.2017  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

konecni rezultati


31.03.2017  13:30

Електронски бизнис

konecni rezultati


Основи на економијата

Ispit_31_03_2017_KONECNI_d-r.Trajkova


aprilska sesija


Електронско банкарство 1

Испит априлска сесија

Прелиминарни резултати


Проектен менаџмент

konecni rezultati


31.03.2017  10:55

Претприемништво и мали бизниси

april 2017 ispit

april 2017 ispit


31.03.2017  09:30

Организациска култура и деловна етика

konecni rezultati


30.03.2017  13:30

Математика за економисти

aprilska sesija

rezultati aprilska sesija matrica aprilska sesija


Меѓународен бизнис

konecni rezultati aprilska sesija


Менаџмент информациски системи

aprilska sesija

aprilska sesija matrica aprilska sesija


Финансиска и актуарска математика

rezultati aprilska sesija

rezultati aprilska sesija matrica aprilska sesija


29.03.2017  13:30

Економика на надворешна трговија

konecni rezultati aprilska sesija


Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati aprilska sesija


МНК и стратегиски алијанси

konecni rezultati aprilska sesija


Трговско право

TP ispit april konecni TP zbirni april


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


28.03.2017  13:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati


Сметководство

aprilska sesija


Теорија на трошоци и цени

aprilska sesija


Финансиски пазари и институции

kontinuirano ocenuvanje aprilska sesija


28.03.2017  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

konecni rezultati


27.03.2017  13:30

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati aprilska sesija ispit konecni rezultati aprilska sesija II popraven kolokvium


Меѓународни финансии

konecni rezultati aprilska sesija


Статистика за економисти

Aprilska sesija

Aprilska ispitna sesija (04-11) Aprilska ispitna sesija (12-14)


27.03.2017  10:00

Маркетинг истражување

konecni konecni


27.03.2017  09:30

Ревизија - напредно ниво

konecni rezultati aprilska sesija


26.03.2017  14:30

Однесување на потрошувачите

I KOLOKVIUM


25.03.2017  17:25

WEB дизајн

PRELIMINARNI Rezultati Prv kolokvium

PRELIMINARNI rezultati prv kolokvium-prakticen del PRELIMINARNI rezultati prv kolokvium-teoretski del


25.03.2017  11:35

Клауд компјутинг

Rezultati prv kolokvium

Rezultati prv kolokvium


25.03.2017  11:00

Финансиска теорија и политика

konecni rezultati I kolokvium


25.03.2017  10:00

Стратегиски менаџмент

konecni


25.03.2017  08:30

Бренд менаџмент

Prv kolokvium brend menadzment

Preliminarni rezultati Brend menadzment prv kol


24.03.2017  20:10

Маркетинг и иновации

rezultati od prv kolokvium


24.03.2017  13:30

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati


Монетарна економија

konecni rezultati aprilska sesija ispit


Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati aprilska sesija


Берзанско работење

konecni rezultati

Известување


24.03.2017  11:30

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati aprilska sesija konecni rezultati I kolokvium


24.03.2017  10:00

Социологија

konecni rezultati I kolokvium


24.03.2017  08:30

Статистика за економисти

Prv kolokvium

Prv kolokvium - pismen del Prv kolokvium - prakticen del


23.03.2017  13:30

Маркетинг

preliminarni rezultati aprilska sesija


Маркетинг на услужни дејности

preliminarni rezultati


23.03.2017  11:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

preliminarni


23.03.2017  11:00

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

preliminarni


Меѓународен бизнис

konecni rezultati


Меѓународен маркетинг

konecni rezultati


Меѓународни финансии

konecni rezultati I kolokvium


Проектен менаџмент

kon. rez I kolokvium


22.03.2017  23:35

Маркетинг менаџмент

rezultati prv kolokvium


22.03.2017  13:30

Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати


Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2017

Известување


Деловна информатика

Aprilska sesija

Aprilska sesija


Управување со промени

Испит Март

Прелиминарни резултати


22.03.2017  11:30

Маркетинг канали

konecni rezultati


22.03.2017  11:00

Монетарна економија

konecni rezultati I kolokvium


Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati I kolokvium


Маркетинг канали

konecni


Глобални снабдувачки синџири

konecni ispit


22.03.2017  09:30

Портфолио менаџмент

konecni rezultati aprilska sesija


22.03.2017  08:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


21.03.2017  13:30

Деловна анализа

konecni rezultati aprilska sesija


Ревизија

konecni rezultati


Право на електронска трговија

PET ispit april prel


21.03.2017  13:25

Макроекономска анализа и политика

april 2017 makroekonomska analiza ispit

makroekonomska analiza ispit april 2017


21.03.2017  11:00

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati


Сметководствен менаџмент

konecni rezultati


Финансиски менаџмент

konecni rezultati I kolokvium


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.