Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


23.05.2017  11:30

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati II kolokvium


22.05.2017  12:40

Меѓународен маркетинг

Prv popraven kolokvium_predmeten nastavnik Meri Boshkoska Vtor kolokvium_predmeten nastavnik Meri Boshkoska Kontinuirano ocenuvanje_Predmeten nastavnik Meri Boshkoska Rezultati od ispit_Predmeten nastavnik Meri Boshkoska II popraven kolokvium _Meri Boshkoska


22.05.2017  11:30

Портфолио менаџмент

preliminarni rezultati ispit


Маркетинг канали

konecni rezultati ispit


22.05.2017  11:00

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati II popreven kolokvium preliminarni rezultati ispit


22.05.2017  09:30

Англиски јазик

Јунска сесија 2017 - прелиминарни

прелиминарни мај 2017


Меѓународен маркетинг

konecni rezultati ispit


Француски јазик

Испит-сите насоки по Деловен француски јазик 1 и 2.

Известување


Менаџмент со финансиски ресурси

preliminarni rezultati ispit


18.05.2017  11:25

Банкарски менаџмент

B.M. prel.prv popraven kolokv 09.05.2017

B.M.prel prv popraven kolokv


B.M.prel vtor kolokv


17.05.2017  13:00

Финансиска теорија и политика

poeni od prisustvo i aktivnost


Финансиски менаџмент

poeni od prisustvo i aktivnost


17.05.2017  12:05

WEB дизајн

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ-КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

Прв поправен колоквиум-теоретски дел Втор колоквиум-Практичен дел Втор колоквиум-Теоретски дел


16.05.2017  13:25

Клауд компјутинг

Rezultati Vtor kolokvium

Rezultati prv popraven kolokvium Rezultati vtor kolokvium


15.05.2017  11:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati II kolokvium preliminarni rezultati I popraven kolokvium


15.05.2017  08:30

Трговско право

TP I kol maj kon TP II kol maj kon TP dopolnitelni poeni konecni


14.05.2017  14:30

Однесување на потрошувачите

prv popraven vtor kolokvium


14.05.2017  14:15

Маркетинг и иновации

prv popraven vtor kolokvium


13.05.2017  11:00

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati vtor kolokvium konecni rezultati I popraven kolokvium


Социологија

konecni rezultati I popraven kolokvium


13.05.2017  08:30

Статистика за економисти

Kolokvium- vtor i prv popraven

Prv popraven - pismen del prv popraven - prakticen del Vtor - pismen del Vtor - prakticen


12.05.2017  11:00

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati II kolokvium preliminarni rezultati I kolokvium


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati II kolokvium preliminarni rezultati I popraven kolokvium matrica so dopolnitelni poeni


Проектен менаџмент

matrica so dopol.poeni prel. prv popraven prel. vtor kol.


12.05.2017  10:10

Економија на труд

preliminarni rezultati preliminarni rezultati


12.05.2017  10:05

Економетрија

preliminarni rezultati preliminarni rezultati


12.05.2017  08:30

Финансиски пазари и институции

konecni prv popraven konecni vtor kolokvium


11.05.2017  15:00

Монетарна економија

preliminarni rezultati I popraven kolokvium matrica so dopolnitelni poeni preliminarni rezultati II kolokvium


11.05.2017  14:50

Маркетинг менаџмент

prv popraven vtor kolokvium


11.05.2017  11:00

Принципи и организација на сметководството

preliminarni rezultati I popraven kolokvium preliminarni rezultati II kolokvium


Маркетинг канали

preliminarni

preliminarni preliminarni


11.05.2017  08:30

Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


10.05.2017  14:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

preliminarni


10.05.2017  14:00

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

preliminarni


10.05.2017  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati prv popraven konecni rezultati vtor kolokvium


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati II kolokvium


10.05.2017  08:30

Вовед во економската глобализација

prel. prv popraven prel. vtor kol.


Девизен систем и девизно работење

preliminarni rezultati

II kol I popraven kol.


09.05.2017  14:00

Математика за економисти

rezultati prv popraven i vtor kolokvium

konsultacii na 25 maj vo 10 casot konsultacii na 25 maj vo 10 casot


Финансиска и актуарска математика

rezultati prv popraven i vtor kolokvium

konsultacii na 25 maj vo 11 casot konsultacii na 25 maj vo 11 casot


09.05.2017  11:00

Право на електронска трговија

PET I kol maj prel PET II kol maj prel PET dopolnitelni poeni


08.05.2017  18:20

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni


08.05.2017  11:00

Претприемништво и мали бизниси

прелиминарни резултати претприемништво и мали бизниси

прелиминарни 8 мај консултации 18 05 2017 во 9 часот


08.05.2017  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 2 - колоквиум Мај 2017

Прелиминарни од колоквиум Мај 2017


Француски јазик

Втор и прв поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2


Меѓународни бизнис финансии

Ispit_MBF


07.05.2017  17:15

Економетрија

poeni od dopolnitelni aktivnosti

poeni od dopolnitelni aktivnosti


Економија на труд

poeni od dopolnitelni aktivnosti

poeni od dopolnitelni aktivnosti


24.04.2017  09:30

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit


20.04.2017  13:30

Банкарски менаџмент

B.M. napredno nivo konecni april

b.m. vtor ciklus


20.04.2017  13:25

Фискална ревизија

konecni ispit april fr

konecni fr april ispit


20.04.2017  13:20

Банкарски менаџмент

konecni ispit BM april

konecni bm ispit april


20.04.2017  11:30

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

rezultati


13.04.2017  10:15

Банкарски менаџмент

konecni prv kolokv b.m.20.03.2017

konecni bm prv kolokv


11.04.2017  13:45

Фискална ревизија

prel ispit fr 30.03.2017

prel ispit fr april


11.04.2017  13:40

Банкарски менаџмент

kon rezultat bm prv kolokvium 20.03.2017

Известување


ispit prel april bm


11.04.2017  11:40

Однесување на потрошувачите

rezultati ispit konecni rezultati


11.04.2017  11:35

Интернет маркетинг

rezultati ispit konecni rezultati


11.04.2017  09:30

Е-бизнис менаџмент

konecni rezultati


07.04.2017  13:30

Финансиски менаџмент

konecni rezultati aprilska sesija ispit


Бренд менаџмент

aprilska sesija


07.04.2017  13:00

Пари и банкарство

konecni rezultati aprilska sesija II kolokvium konecni rezultati ispit aprilska sesija


07.04.2017  08:30

Финансирање на проекти

Втор колоквиум Амф.5

Konecni rezultati od kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispitot Kont.ocenuvanje Rezultati od vtor kolokvium


06.04.2017  13:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati aprilska sesija ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_06_04_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska


06.04.2017  09:30

Монетарна економија

MONETARNA EKONOMIJA NAPREDNO NIVO ispit preliminarni rezultati


05.04.2017  13:30

Деловна логистика

konecni rezultati aprilska sesija ispit


Меѓународно стопанско право

MSP II kol april kon/ MSP ispit april kon. MSP zbirni april


Менаџмент

aprilska sesija


Финансиска теорија и политика

konecni rezultati aprilska sesija ispit


Организациски менаџмент

aprilska sesija


04.04.2017  13:30

Меѓународна економија

rezultati rezultati


04.04.2017  13:10

WEB дизајн

Rezultati aprilski ispiten rok

Rezultati aprilski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati aprilski ispiten rok

Rezultati aprilski ispiten rok


04.04.2017  11:00

Сметководствен менаџмент

ispit aprilska sesija kontinuirano ocenuvanje


04.04.2017  10:40

Економетрија

konecni


04.04.2017  10:35

Економија на труд

konecni


03.04.2017  13:30

Деловно комуницирање

konecni rezultati aprilska sesij II kolokvium konecni rezultati aprilska sesija ispit


Бизнис планирање

konecni rezultati konecni rezultati


Социологија

konecni rezultati aprilska sesija ispit


Стратегиски менаџмент

preliminarni konecni


03.04.2017  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

konecni rezultati


31.03.2017  13:30

Електронски бизнис

konecni rezultati


Основи на економијата

Ispit_31_03_2017_KONECNI_d-r.Trajkova_


aprilska sesija


Електронско банкарство 1

Испит априлска сесија

Прелиминарни резултати


Проектен менаџмент

konecni rezultati


31.03.2017  10:55

Претприемништво и мали бизниси

april 2017 ispit

april 2017 ispit


31.03.2017  09:30

Организациска култура и деловна етика

konecni rezultati


30.03.2017  13:30

Европска економска интеграција

rezultati_evropska ekonomska integracija_30_03_2017


Математика за економисти

aprilska sesija

rezultati aprilska sesija matrica aprilska sesija


Меѓународен бизнис

konecni rezultati aprilska sesija


Менаџмент информациски системи

aprilska sesija

aprilska sesija matrica aprilska sesija


Финансиска и актуарска математика

rezultati aprilska sesija

rezultati aprilska sesija matrica aprilska sesija


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_30_03_2017


29.03.2017  13:30

Економика на надворешна трговија

konecni rezultati aprilska sesija


Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati aprilska sesija


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.