Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


25.02.2015  13:30

Пазар на капитал и финансиски институции

pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_II_ciklus_25_02_2015.xls preliminarni rezultati-II ciklus

20.02.2015  13:30

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus_20_02_2015.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 20_02_2015

19.02.2015  11:30

Менаџмент информациски системи

MIS_vtor_ciklus_19_02_2015.xls konecni rezultati

13.02.2015  13:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

02_2015-0.doc rezultati megunaroden biznis-II ciklus

12.02.2015  13:30

Портфолио менаџмент

Portfolio_menadzment_12_02_2015_vtor_ciklus.xls preliminarni rezultati vtor ciklus

11.02.2015  10:30

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

11_02_2015.xls preliminarni rezultati

06.02.2015  13:30

Однесување на потрошувачите

II_popraven_kol_odnesuvanje_06_02_2015.doc konecni rezultati
odnesuvanje_ispit_i_kontinuirano_06_02_2015.xls konecni rezultati

Финансиска теорија и политика

FTP_ispit_i_kolokvium_januari_2015.xls konecni rezultati

Меѓународна трговија - втор циклус

rezultati MT vtor ciklus

02_2015.doc rezultati megunarodna trgovija -vtor ciklus

06.02.2015  11:10

Маркетинг

tret ciklus studii

marketing_III_ciklus_06_02_2015_web.pdf preliminarni rezultati

05.02.2015  13:30

Финансиски менаџмент

FM_ispit_i_kolokvium_januari_2015.xls konecni rezultati

Е-бизнис менаџмент

ispit_web-0.xlsx konecni rezultati

Бази на податоци

Јануарска испитна сесија, 2015

BP_05_02_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_16_02_2015_pop_2_kol_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (поправен втор колоквиум); Конечни резултати
BP_16_02_2015_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (целосен испит); Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_05_02_2015_zavrsno_ocenuvanje_treti_semestar_web.pdf ЕКТС; Трети семестар; Завршно оценување

05.02.2015  11:30

Право на Европска унија

rez_PEU_januari_2015_web.doc PEU ispit od 04.02

04.02.2015  13:30

Девизен систем и девизно работење

Konecni_rezultai_DS_јануари_2015_web.xls Konecni rezz-DS, januari 2015

Маркетинг

ispit_marketing_04_02_2015.pdf vtor ciklus studii

Монетарна економија

kONECNI_rezultati_Monetarna_ekonomija_januari_2015_web.xls Konecni rezz, Monetarna ekonomija januari 2015

Стратегиски менаџмент

02_02_2015_ispit_SM.pdf preliminarni rezultati

Трговско право

Konecni_Rezultati_TP_ЈАНУАРИ_2015_zbirni_web.xls TP konecni zbirni januari

Право на електронска трговија

Matrica_vkupni_poeni_јануари_konecna_ПЕТ_web.xls Matrica konecna januari 2015 -PET

03.02.2015  13:50

Економија на иновации

Прелиминарни резултати од испит и колоквиум ЈАНУАРИ 2015

web_januari_ekonomija_na_inovacii.xls Прелиминарни резултати од испит и континуирано оценување ЈАНУАРИ 2015
web_ekonomija_na_inovacii_VTOR_kolokvium_26_01_2015.doc прелиминарни резултати од втор поправен колоквиум ЈАНУАРИ 2015

03.02.2015  13:35

Економска глобализација

Прелиминарни резултати Економска глобализација 29.01.2015

preliminarni_globalizacija_29_01_2015.xls Прелиминарни резултати Економска глобализација 29.01.2015

03.02.2015  13:30

Деловна анализа

03_02_2015_ispit_DA.xls konecni rezultati

Пари и банкарство

PB_kolokvium_i_kontinuirano_preliminarni_3_02_2015.xls preliminarni rezultati od kolokvium
PB_ispit_3_02_2015_preliminarni.xls preliminarni rezultati ispit

02.02.2015  13:30

Банкарски менаџмент

vtor_popraven_kolok_02_02_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_BM_02_02_2015.pdf preliminarni rezultati

Меѓународен менаџмент

preliminarni

januari_2015.xls preliminarni

Бизнис логистика

02_02_2015_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_BL.pdf preliminarni rezultati

02.02.2015  09:30

Проектен менаџмент

Известување

31.01.2015  19:55

Вовед во економската глобализација

РЕЗУЛТАТИ ВОВЕД ВО ЕКОНОМСКАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

30_01_2015_preliminarni_rezultati_Voved_vo_ekonomska_globalizacija.xlsx прелиминарни резултати Вовед во економската глобализација јануари 2015
30_01_2015_rezultati_Voved_vo_ekonomska_globalizacija.xlsx РЕЗУЛТАТИ јануари 30.01.2015

31.01.2015  19:20

Меѓународни односи

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И КОНТИНУИРАНО ОЦЕНУВАЊЕ

januari_20_01_2015_PRELIMINARNI_REZULTATI_M_O_od_ispit_i_kolokvium.xlsx Прелиминарни резултати од испит и континуирано оценување
20_01_2015_Preliminarni_rezultati_vtor_kolokvium_MO.xls прелиминарни резултати од втор поправен колоквиум

31.01.2015  19:15

Основи на економијата

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И И ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

JANUARI_20_01_2015_Osnovi_2014_2015_najnov.xls прелиминарни резулати од испит и континуирано оценување
Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_31_01_2015.xls прелиминарни резултати од втор поправен колоквиум

30.01.2015  11:30

Сметководствен менаџмент

SM_EKTS_prel_rez_30_јануари_2015_WEB_matrica.xlsx SM rezz, matrica, 30 januari 2015

30.01.2015  09:30

Меѓународна економија

2_popraven_kolokvium_januari_web.docx konecni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_web.xlsx konecni rezultati

Менаџмент со финансиски ресурси

MFR_vtorciklus_januari_2015.xls vtor ciklus konecni rezultati

29.01.2015  13:30

Управување со ризици во банкарството

REZZ_Upravuvanje_so_riz_vo_ban_januarska_sesija_2015_web.xls Rezz, upravuvanje na riz. vo ban.januari 2015

29.01.2015  11:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

II_popraven_kolokvium_danocno_i_bankarsko_smetkovodstvo_29_01_2015.doc preliminarni rezultati
29_01_2015_трета_година.xlsx ispit ekts
29_01_2015_SFR_конецни.xlsx konecni rezultati

Финансиски извештаи

09_02_2015_finansiski_izvestai_web.pdf Konecni rezultati

Ревизија

II_popraven_kolokvum_revizija_29_01_2015.doc konecni rezultati
revizija_ispit_i_kontinuirano_29_01_2015_konecno.xlsx konecni rezultati

29.01.2015  09:30

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska_analiza_ispit_i_kontinuirano_29_01_2015_int.xls map januari 2015 ispit
makroekonomska_analiza_II_popraven_kolokvium_29_01_2015_int.doc map vtor kolokvium januari 2015

28.01.2015  12:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

DSSNO_konecni_14_01_2015.doc konecni

DSSNO_vtor_popraven_kolokvium_14_01_2015.doc konecni

28.01.2015  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP_rezultati_zbirni_Јануари_2015_web.xls MSP rezz., zbirni januari 2015
rezultati_ispit_januari_2015_konecni_web.doc konecni ispit MSP januari 2015

28.01.2015  09:30

Менаџмент

Menagment_јануари_2015_web.xls ISPITjanuari 2015 preliminarni rez menagment
Menadzment_Rezultati_vtor_popraven_kol_januari_2015.doc Vtor popraven kolokvium menadzment , januari 2015, preliminarni
Kont_ocenuvanje_Menadzment_28_01_2015_januari_WEB.xls preliminarni rezultati
Menagment_2kol_pop_28_01_2015_WEB.doc konecni rezultati

Маркетинг истражување - напредно ниво

marketing_istrazuvanje_28_01_2015_web.doc preliminarni rezultati

Организациски менаџмент

Organizaciski_menagment_јануари_2015.xls Organizaciski menadzment januari 2015

Бренд менаџмент

vtor_popraven_kolokvium_BМ_28_01_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_28_01_2015.pdf Konecni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_28_01_2015.pdf Konecni rezultati

27.01.2015  11:30

Инвестиционен менаџмент

27_01_2015_konecni_vtor_popraven_kolokvium.pdf Konecni rezultati
konecni_rezultati_IM_27_01_2015.pdf Konecni rezultati

Ревизија - напредно ниво

revizija_napredno_nivo_27_01_2015.xls konecni rezultati

27.01.2015  09:30

Електронски бизнис

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_web.pdf preliminarni rezultati

Електронско банкарство 1

Ispit i vtor kolokvium

konecna_matrica_januari_e_banking.pdf Конечни резултати матрица

26.01.2015  11:30

Европска економска интеграција

EEI_26_01_2015.pdf EEI 26_01_2015

Фискална ревизија

FR_ispit_26_01_2015.xls konecni rezultati

Економија на Европска унија

EEU_26_01_2015.pdf EEU 26_01_2015

26.01.2015  09:30

Математика за економисти

rezultati matematika januarska sesija

rezultati_matematika_vtor_kolokvium_januari_2015_web.doc vtor kolokvium
konecni_Rezultati_matematika_januari_2015_web.xls konecni rezultati januarska sesija-kontin i zavrsno ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Rezultati E-biznis informaciski sistemi

rezultati_E_biznis_IS_januarska_sesija_komisiski_web.xls januarska sesija-komisiski
konecni_Rezultati_E_biznis_IS_januarska_sesija_2015_web.xls konecni rezultati januarska sesija-kontin i zavrsno ocenuvanje
konecni_rezultati_e_biznis_IS_vtor_kolokvium_januari_teoretski_del_web.doc konecni rezultati vtor kol teoretski del
konecni_rezultati_e_biznis_IS_vtor_kolokvium_prakticen_del_web.doc konecni rezultati vtor kol prakticen del

Финансиска и актуарска математика

rezultati FAM januarska sesija

rez_FAM_vtor_kolokvium_januarska_sesija_2015_web.doc vtor kolokvium
Rezultati_Finansiska_i_aktuarska_matematika_januari_2015_web.xls preliminarni ispit-kontinuirano

23.01.2015  11:30

Претприемништво и мали бизниси

Pretpriemnistvo_II_popraven_kolokvium_23_01_2015.docx preliminarni rezultati
pretpriemnistvo_ispit_23_01_2015.xlsx preliminarni rezultati

Принципи и организација на сметководството

ispit_PIOS_23_01_2015.pdf Konecni rezultati

Теорија на трошоци и цени

TiC_neof_rez_ispit_23_jan_2015_web.doc TiC-neof.rezz(ispit) 23 jan.2015
TiC_neof_rez_II_kol_23_jan_2015_web.doc TiC-neof.rezz. II kol., 23 jan, 2015
TiC_prel_rezz_januari_2015_web.xls TiC-matrica 2015 januari

22.01.2015  11:30

Маркетинг на услужни дејности

Internet_marketing_II_popraven_kolokvium_22_01_2015.doc konecni rezultati
Internet_marketing_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_01_2015.xls konecni rezultati
MYD_II_popraven_kolokvium_22_01_2015.doc konecni rezultati
MIS_II_popraven_kolokvium_22_01_2015.doc konecni rezultati
MIS_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_01_2015.xls konecni rezultati
MUD_ispit_i_kolokvium_22_01_2015.xls konecni rezultati

Менаџерско сметководство - напредно ниво

Menadzersko_smetkovodstvo_22_01_2015.pdf preliminarni rezultati

22.01.2015  09:30

Економика на надворешна трговија

ispit_web.xlsx konecni rezultati

MNK_i_strategiski_alijansi_web.xlsx konecni rezultati

Меѓународен бизнис

2_popraven_kolokvium_web-0.docx konecni rezultati
ispit_web-5.xls konecni rezultati

21.01.2015  11:30

Практикум за менаџерско сметководство

21_01_2015_rezultati_vtor_popraven_kolokvium_Praktikum.xls konecni rezultati
Praktikum_ispit_i_kontinuirano_21_01_2015.xls konecni rezultati

Финансиски пазари и институции

FPI_Ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_21_01_2015.xls konecni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_FPI_21_01_2015.doc konecni rezultati

21.01.2015  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

modeliranje_januari_2015_web.xls Rezultati modeliranje

Сметководство

Smetkovodstvo_II_popraven_kolokvium_21_01_2015.doc konecni rezultati
smetkovodstvo_21_01_2015_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

20.01.2015  14:15

Меѓународни односи

РЕЗУЛТАТИ од предметот МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 20.01.2015 јануари

januari_20_01_2015_REZULTATI_M_O_od_ispit_i_kolokvium.xlsx РЕЗУЛТАТИ јануари 20.01.2015
20_01_2015_Rezultati_vtor_kolokvium_MO.xls РЕЗУЛТАТИ втор колоквиум 20.01.2015

20.01.2015  14:10

Основи на економијата

РЕЗУЛТАТИ по предметот ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА

REZULTATI_januari_20_01_2015_osnovi_na_ekonomijata.xls РЕЗУЛТАТИ јануари 20.01.2015
Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_20_01_2015.xls РЕЗУЛТАТИ втор колоквиум 20.01.2015

20.01.2015  11:30

Менаџмент на човечки ресурси

Испит и колоквиум

preliminarni_ispit_mcr_januarska.pdf Прелиминарни испит
preliminarni_vtor_popraven_mcr_januarska.pdf Прелиминарни втор колоквиум

20.01.2015  10:50

Статистика за економисти

Rezultati Vtor kolkvium-prakticen del

16_01_2015_vtor_popraven_prakticen.xls Rezultati vtor kolkvium-prakticen del

20.01.2015  10:30

WEB дизајн

Rezultati Januarski ispiten rok

Januari_2015.xls Rezultati Januarski ispiten rok

20.01.2015  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_ЈАНУАРИ_2015_web_konecni.xls MCR-konecni rezz., januari 2015

Берзанско работење

konecni rezultati

II_kolokvium_berzansko_20_01_2015.doc vtor kolokvium
Berzansko_matrica_2014_2015_konecna_so_korekcii.xlsx ispit ekts

16.01.2015  11:30

Маркетинг истражување

MI_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_16_01_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_MI_16_01_2015.pdf preliminarni rezultati

Меѓународни финансии

MF_januari_2015_konecni_ispit.xls konecni rezultati

16.01.2015  09:30

Статистика за економисти

Januarska ispitna sesija

RezSE_VtorKoll_Pismen_del_16_01_2015INT.doc Vtor popraven kolokvium - pismen del
RezSE_04_08_16_01_2015_INT.xls januarski ispiten rok (04-11)
RezSE12_16_01_2015_INT.xls januarski ispiten rok (12)

Вовед во бизнис

Конечни резултати - Вовед во бизнис

Rezultati_16_01_2015_konecni.pdf конечни резултати

Voved_vo_biznis_16_01_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf voved vo biznis 16_01_2015 nastavnik O. Kostoska
Voved_vo_biznis_II_kolokvium_16_01_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf voved vo biznis II kolokvium_16_01_2015 nastavnik O. Kostoska

15.01.2015  12:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

DSSNO_vtor_kolokvium_26_12_2014.doc konecni

15.01.2015  11:30

Социологија

Испит

preliminarni_ispit_januarska_sociologijq.pdf Испит прелиминарни

15.01.2015  11:00

Деловно комуницирање

Втор Колоквиум и Испит

Konecna_matrica_januari_delovno_komuniciranje.pdf Оценките и потпис од професорот, преку администратор Марија Наковска или Ассистент Рената Петревска Нечкоска.

15.01.2015  09:30

Деловно планирање

Delovno_planiranje_15_01_2015_ispit.xlsx konecni rezultati
II_kolokvium_biznis_planiranje_15_01_2014.docx BIZNIS PLANIRANJE konecni rezultati
Biznis_politika_i_strategija_15_01_2015_ispit.xlsx BIZNIS POLITIKA I STRATEGIJA konecni rezultati
Biznis_planiranje_15_01_2015_matrica.xls konecni rezultati

Теорија на одлучување

Teorija_na_odlucuvanje_15_01_2015_ispit.xlsx konecni rezultati

14.01.2015  11:30

Маркетинг менаџмент

vtor_popraven_kolok_14_01_2015.pdf preliminarni rezultati
marketing_menazment_ispit_14_01_2015.pdf preliminarni rezultati

Меѓународни институции и организации

MIO_14_01_2015.pdf MIO 14_01_2015

Финансиско сметководство

finansisko_smetkovodstvo_14_01_2015.pdf Konecni rezultati
finansisko_smetkovodstvo_vtor_popraven_kolok_14_01_2015.pdf Konecni rezultati
finansisko_smetkovodstvo_14_01_2015-0.pdf Konecni rezultati
finansisko_smetkovodstvo_vtor_popraven_kolok_14_01_2015-0.pdf Konecni rezultati

Интернет технологии

Јануарска испитна сесија, 2015

IT_14_01_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
IT_02_02_2015_pop_2_kol_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (поправен втор колоквиум); Конечни резултати
IT_02_02_2015_celosen_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (целосен испит); Конечни резултати
IT_14_01_2015_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; Петти семестар; Завршно оценување

Деловна информатика

januarska ispitna sesija

DI_Vtor_kolokvium_14_01_2015_INT.doc Vtor kolokvium
DI_Ispit_BI_14_01_2015_INT.doc Ispit (BI)
Rez_DI14_01_2015_ispit_BI_INT.doc Ispit - januarska ispitma sesija (studiska programa Biznis informatika)
RezDI2015_01_14_E_Biznis_zavrsno_ocenuvanje_INT.xls Preliminarni rezultati- izpit (zavrsno ocenuvanje)- studiaka programa E-Biznis
RezDI2015_01_14_E_Biznis_zavrsno_ocenuvanje_INT-0.xls Ispit (E-Biznis) - zavrsno ocenuvanje

14.01.2015  09:30

Меѓународен маркетинг

megjunaroden_marketing_ekts_14_01_2015.pdf preliminarni rezultati
megjunaroden_marketing_ekts_14_01_2015_konecni.pdf konecni rezultati

13.01.2015  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

vtor_popraven_kolokvium_MSS_13_01_2015.doc konecni rezultati
MSS_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_13_01_2015.xls konecni rezultati

Организација на ревизијата

organizacija_na_revizija_13_01_2015.doc konecni rezultati

13.01.2015  09:30

Маркетинг

vtor_popraven_kolokvium_marketing_13_01_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_marketing_13_01_2015.pdf preliminarni rezultati
13_01_2015_marketing_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje.pdf konecni rezultati

Бизнис информатика

BI_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_januari_2015_konecni.xls konecni rezultati od ispit i kontinuirano
BI_Prakticen_ispit_konecni13_01_15.xlsx konecni rezultati od prakticen del

12.01.2015  11:30

Канали на дистрибуција

MK_ispit_12_01_2015_web.xls preliminarni rezultati
MK_ispit_12_01_2015_web_konecni.xls konecni rezultati

12.01.2015  11:25

Теорија и политика на економски развој

tper januari 2015 god

teorija_i_politika_na_ekonomski_politika_II_popraven_kolokvium_12_01_2015_int.doc konsultacii 29 01 2015 vo 9 casot.
tper_januari_2015_int.xls ispit januari 2015 konsultacii 29 01 2015 vo 9 casot.

12.01.2015  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од јануарска сесија

Deloven_angliski_preliminarni_rezultati_januarska_sesija_2015.doc Прелиминарни резултати-јануарска сесија
BE_1_vkupni_Jan_2015_web.xls Деловен англиски јазик 1-прелиминарни вкупни поени

Француски јазик

Испит-сите години и насоки

Ekonomski_site_godini_januari_2014_Internet.docx Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум

06.01.2015  12:25

Економија на иновации

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ И ВТОР КОЛОКВИУМ

ekonomija_na_inovacii_VTOR_kolokvium_23_12_2014_Copy.doc ВТОР КОЛОКВИУМ - ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ
ekonomija_na_inovacii_prv_popraven_kolokvium_23_12_2014_Copy.doc ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ - ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

26 Февруари 2015

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 20.02.2015 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен априлски (дополнителен) испитен рок.

Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 09 – 11 март 2015 год. (понеделник, вторник, среда).

Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети.

Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС.

За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот испит рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден. плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.

повеќе

25 Февруари 2015

Втора домашна работа по Економија на труд

повеќе

25 Февруари 2015

Втора домашна работа по Економетрија

повеќе
сите документи