Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


11.04.2014  10:00

Портфолио менаџмент

Portfolio_vtorciklusapril2014_web.xls preliminarni

10.04.2014  13:30

Деловно комуницирање

EKONOMSKA KIBERNETIKA- stara programa

Ekonomska_kibernetika_10_04_2014_stara_programa.doc rezultati

Однесување на потрошувачите

preliminarni_rez_II_kol_april_Odnesuvanje_na_potrosuvacite_web.doc prel.rezz.,II kol., Odnesuvanje na potrosuvacite
preliminarni_rezz_KTS_ispit_april_Odnesuvanje_na_potrosuvacite_web.doc pre., rezz., ispit april Odnesuvanje na potrosuvacite

Финансиска теорија и политика

FTP_april2014EKTS_web.xls preliminarni EKTS
FTP_staraapril2014.doc stara programa

Вовед во бизнис

Voved_vo_biznis_10_04_2014.pdf voved vo biznis_10_04_2014
Ekonomika_na_pretprijatija_10_04_2014.pdf ekonomika na pretprijatija_10_04_2014

10.04.2014  10:00

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus10_04_2014.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 10_04_2014

09.04.2014  13:30

Финансиски менаџмент

FM_stara_april2014_web.doc stara programa
FM_april2014EKTS_web.xls preliminarni EKTS

Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2014

BP_09_04_2014_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_11_04_2014_pop_2_kolokvium_konecni_web.pdf ЕКТС; Трети семестар; Поправен втор колоквиум; Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_09_04_2014_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; Трети семестар; Завршно оценување

09.04.2014  11:55

WEB дизајн

Rezultati prv kolokvium

Prv_kolokvium_web_dizajn_prakticen_del.xls Rezultati prv kolokvium- prakticen del
Prv_kolokvium_web_dizajn_teoretski_del.xls Rezultati prv kolokvium-teoretski del

08.04.2014  13:30

Стратегиски менаџмент

ispit_sm_08_04_2014_ekts_web-1.doc preliminarni rezultati

Трговско право

rezultati_TP_ispit_april_2014_web.doc rezz. TP -ispit april 2014
Matrica_rezultati_april_2014_konecni_web.xlsx Matrica rezzultati TP -april 2014

08.04.2014  10:00

Меѓународна трговија - втор циклус

04_2014.doc preliminarni rezultati

07.04.2014  13:30

Пари и банкарство

PB_apr2014_web.xls preliminarni

07.04.2014  10:00

Маркетинг

vtor ciklus studii

ispit_07_04_2014.doc preliminarni rezultati

04.04.2014  13:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati

B_M_I_kolokvium_28_03_2014_g_Copy_Copy.doc preliminarni rezultati

B_M_ispit_ekts_04_04_2014_Copy.xls ispit ekts
B_M_stara_programa_04_04_2014_Copy.doc stara programa

Деловна логистика

ispit_ekts_04_04_2014_web.doc preliminarni rezultati

Меѓународен менаџмент

preliminarni rezultati

april_ekts_2014_WEB.xls preliminarni rezultati
APRIL_2014_STARA.doc stara programa

04.04.2014  10:30

Бизнис Информатика

KONECNI rezultati Aprilski ispiten rok

Konecni_Rezultati_Aprilski_ispiten_rok_18_03_2104.xlsx rezultati aprilska sesija

04.04.2014  10:00

Менаџмент - II циклус на студии

Menagment_2_ciklus_april_web.xls preliminarni

03.04.2014  13:30

Вовед во економската глобализација

03_04_2014_Preliminarna_EG_web.xls Preliminarni rezultati
Preliminarni_Rezultati_Primeneta_ekonomija_03_04_2014_web.doc Preliminarni rezultati Primeneta ekonomija-stara programa

Деловно комуницирање

WebRezDKVtorCiklus03_04_2014.doc Preliminarni rezultati Delovno komuniciranje 03_04_2014

Маркетинг менаџмент

03_04_2014_ispit_mam_ekts_web.doc preliminarni rezultati
ispit_stara_programa_03_04_2014_web.doc preliminarni rezultati

Меѓународна економија

2_popraven_kolokvium_megunarodna_ekonomija.doc konecni rezultati
EKTS_megunarodna_ekonomija.xls konecni rezultati
stara_programa_megunarodna_ekonomija.doc konecni rezultati

Сметководствен менаџмент

SM_kon_rez_april_2014_web.xls SM rezz, april 2014
SM_kon_rez_KTS_ispit_03_april_2014_web.doc SM rezz, KTS ispit april 2014
SM_rezultati_stara_progr_03_april_2014_web.doc SM- rezultati stara programa april 2014

02.04.2014  13:30

Интернa и екстерна ревизија

interna_i_ekstrena_revizija_ispit_02_04_2014.xlsx konecni rezultati

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska_analiza_i_politika_ispit_02_04_2014_Copy.xlsx konecni rezultati
makroekonomska_analiza_ispit_02_04_2014.xlsx konecni rezultati
makroekonomska_analiza_kolokvium_02_04_2014.docx konecni rezultati

Ревизија

revizija_ispit_02_04_2014.xlsx konecni rezultati
revizija_II_kolokvium_02_04_2014.docx konecni rezultati

02.04.2014  10:00

Маркетинг истражување - напредно ниво

marketing_istrazuvanje_vtor_ciklus_02_04_2014_web.doc preliminarni rezultati

01.04.2014  13:30

Меѓународно стопанско право

MSP_rezultati_zbirni_april_2014_web.xls MSP rezzultati zbirni-april 2014
rezultati_MSP_ispit_april_2014_web.doc rezz MSP ispit april 2014

Менаџмент

Menagment_april2014_web.xls preliminarni EKTS

Организациски менаџмент

OM_april2014.doc preliminarni EKTS

01.04.2014  13:05

Статистика за економисти

Konecni rezultati-Prv kolokvium prakticen del

Konecni_Rezultati_prv_prakticen.xls Konecni rezultati Prv kolokvium-prakticen del

01.04.2014  12:30

Меѓународни бизнис финансии

Konecni_rezultati_Vtor_ciklus_Megu_biz_finansii_april_web.xls Konecni rezz Megu.biz. finansii -april

01.04.2014  10:00

Менаџмент со финансиски ресурси

MFR_vtorcikluapril2014_web.xls preliminarni

31.03.2014  13:30

Електронски бизнис

web_vtor_popraven_kolokvium_e_biznis.docx konecni rezultati
web_e_biznis.xls konecni rezultati

Инвестиционен менаџмент

31_03_2014_Preliminarni_rezultati_vtor_popraven_kolokvium_IM_web.xls Preliminarni rezultati 2 popraven kolokvium IM
31_03_2014_Preliminarni_rezultati_IM_stara_programa.xls Preliminarni rezultati stara programa
Preliminarna_matrica_IM_na_polozeni_31_03_2014_web.xls Preliminarni rezultati EKTS

Меѓународни сметководствени стандарди

Megunarodni revizorski standardi

MRS_31_03_2014_stara_programa.docx konecni rezultati

Електронско банкарство 1

web_vtor_popraven_kolokvium_e_bankarstvo.doc konecni rezultati
web_e_bankarstvo.xls konecni rezultati

31.03.2014  10:00

Проектен менаџмент

web_proekten_menadzment.xls 2 ciklus studii

29.03.2014  11:00

Деловна информатика

preliminarna lista- prv kolokvium

RezDi_prv_kol_29_03_2014_Preliminarna_lista.doc Preliminarna lista- prv kolokvium

RezDi_prv_kol_29_03_2014_IN.doc prv kolokvium

Економија на Европска унија

EEU_I_KOLOKVIUM_29_03_2014.pdf EEU_I_kolokvium 29_03_2014

29.03.2014  08:30

Стратегиски менаџмент

prv_kolok_SM_29_03_2014_web.doc preliminarni rezultati

Финансиска теорија и политика

FTP_1kol_2014_web.doc preliminarni 1 kolokvium

28.03.2014  13:30

Европска економска интеграција

EEI_28_03_2014.pdf EEI 28_03_2014

Математика за економисти

28_03_2014_Rezultati_matematika_web.xls Rezultati matematika

Менаџмент информациски системи

rezultati_mis_stara_28_03_2014_web.doc Rezultati MIS stara programa
rezultati_proektirawe_stara_28_03_2014_web.doc Rezultati proektiranje stara programa
28_03_2014_Rezultati_MIS_EKTS_web.xls Rezultati MIS EKTS

Финансиска и актуарска математика

28_03_2014_Rezultati_Finansiska_i_aktuarska_matematika_web.xls Rezultati ispit finansiska i aktuarska matematika

Фискална ревизија

Fiskalna_revizija_28_03_2014_stara_programa.docx konecni rezultati

Економија на Европска унија

EEU_28_03_2014.pdf EEU 28_03_2014

28.03.2014  11:00

Претприемништво и мали бизниси

Pretpriemnistvo_I_kolokvium_28_03_2014.docx preliminarni rezultati

28.03.2014  08:30

Меѓународен маркетинг

prv_kolok_mm_28_03_2014_web.doc preliminarni rezultati

27.03.2014  13:30

Принципи и организација на сметководството

27_03_2014_Rezultati_PIOS_web.xls Konecni rezultati

Теорија на трошоци и цени

TiC_kon_rez_KTS_ispit_27_mart_2014_web.doc TiC rezz KTS ispit 27 mart 2014
TiC_kon_rezultati_od_II_kol_march_27_2014_web.doc TiC - rezz od II kol ., mart 27. 2014
TTC_rez_stara_progr_27_mart_2014_web.doc TTC - rezz stara programa., mart 27 2014
TiC_rezz_mart_2014_web.xls TiC,rezz., mart 2014

27.03.2014  11:30

Деловно планирање

Rezultati aprilski ispiten rok

dp_april_2014.xls rezultati aprilska sesija
DP_24_03_2014_stara.doc rezultati aprilska sesija-stara programa
PDP_24_03_2014.doc Rezultati januarski ispiten rok-Planiranje i delovna politika stara programa
25_03_2014_prv_kolokvium.doc Rezultati prv kolokvium

Бизнис политика и стратегија

Rezultati aprilski ispiten rok

bps_april_2014.xls rezultati aprilska sesija

27.03.2014  11:00

Математика за економисти

конечни резултати прв колоквиум

Konecnii_rezultati_prv_kolokvium_28_mart_2014_web.xls konecni prv kolokvium

Финансиска и актуарска математика

конечни резултати прв колоквиум

rezultati_prv_kolokvium_fam_27_mart_2014_web.doc konecni prv kolokvium

Право на електронска трговија

rezultati_PET_prv_kolokvium_mart_2014web.doc rezz PET- I kol. mart 2014

27.03.2014  10:55

Претприемништво и мали бизниси

ispit april 2014

pretpriemnistvo_april_2014_god_int.xls ispit april 2014

27.03.2014  10:00

Пазар на капитал и финансиски институции

pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_27_03_2014.xlsx konecni rezultati

27.03.2014  08:30

Статистика за економисти

Prv kolokvium- pismen del

PrelLista_prvKol_pismen_del_27_03_2014_INT.doc Preliminarna lista- prv kolokvium- pismen del

RezSE_PrvKol_Pismen_del_27_03_2014_INT.doc Rezultati prv kolokvium- pismen del

26.03.2014  13:30

Економика на надворешна трговија

ENT_ekts.xls konecni rezultati
ENT_stara_programa.doc konecni rezultati

Маркетинг информациски систем

MIS_ispit_26_03_2014.xlsx konecni rezultati

Меѓународен бизнис

megunaroden_biznis_IV_semestar-0.xls konecni rezultati
megunaroden_biznis_VI_semestar.xls konecni rezultati

Меѓународна трговија

MNK i strategiski alijansi

MNK_web.xls konecni rezultati

26.03.2014  13:00

Маркетинг на услужни дејности

MYD_ispit_26_03_2014.xlsx konecni rezultati

26.03.2014  11:00

Деловна анализа

26_03_2014_Preliminarni_rezultati_Analiza_prv_kolokvium_web.xls Preliminarni rezultati prv kolokvium

Финансиски пазари и институции

I_kolokvium_finansiski_pazari_i_institucii_26_03_2014.docx konecni rezultati

26.03.2014  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски 2 - прелиминарни од I (прв) колоквиум Март 2014

BE_2_I_kol_March_2014_web.doc Деловен англиски 2 - прелиминарни од I (прв) колоквиум Март 2014

26.03.2014  08:10

Француски јазик

Деловен француски јазик 2-Колоквиум 1

DFJ_2_Kolokvium_1_2013_2014_Internet.docx Деловен француски јазик 2 - Колоквиум 1

25.03.2014  14:00

Сметководствен менаџмент

SM_neof_rezultati_od_I_kol_25_mart_2014_web.doc SM-neof, rezz, 25.mart.2014
SM_konecni_rezultati_od_I_kol_25_mart_2014_web.doc SM konecni rezz, I kol. 25 mart 2014

25.03.2014  13:30

Сметководство

Smetkovodstvo_kolokvium_25_03_2014.doc konecni rezultati
smetkovodstvo_ispit_25_03_2014.xlsx konecni rezultati

Финансиски пазари и институции

FPI_ispit_25_03_2014_nova.xlsx konecni rezultati
FPI_ispit_25_03_2014_stara.docx konecni rezultati
FPI_ispit_25_03_2014.xlsx konecni rezultati

25.03.2014  11:00

Маркетинг информациски систем

MIS_I_kolokvium_25_03_2014.docx konecni rezultati

Маркетинг на услужни дејности

Internet_marketing_I_kolokvium_25_03_2014.docx konecni rezultati
MUD_I_kolokvium_25_03_2014.docx konecni rezultati

Принципи и организација на сметководството

25_03_2014_Rezultati_prv_kolokvium_PIOS_web.xls Konecni rezultati prv kolokvium

24.03.2014  13:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

24_03_2014_god_kaznena.doc preliminarni rezultati
24_03_2014.xls preliminarni rezultati

Меѓународни односи

24_03_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_MO_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium
24_03_2014_Rezultati_Odnosi_web.xls Konecni rezultati
stara_megunarodni_odnosi_24_03_2014_web-0.doc Konecni rezultati stara programa

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_april2014_web.xls preliminarni

Основи на економијата

24_03_2014_Rezultati_Matrica_Osnovi_na_polozeni_web.xls Konecni rezultati
24_03_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

24.03.2014  11:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit stara

DSSNO_19_03_2014_konecni.doc konecni

24.03.2014  11:00

Меѓународен бизнис

kolokvium_megunaroden_biznis.doc konecni rezultati

Меѓународни финансии

MF_1kol2014_web.doc preliminarni 1 kolokvium

24.03.2014  08:30

Канали на дистрибуција

prv_kolok_24_03_2014_web.docx preliminarni rezultati

Социологија

Sociologija_1kol_2014_web.doc preliminarni

22.03.2014  11:00

Финансиски менаџмент

FM_1kol_2014_web.doc preliminarni 1 kolokvium

22.03.2014  08:30

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_1kol_2014_web.doc preliminarni

21.03.2014  13:30

Девизен систем и девизно работење

Devizen_sistem_i_devizno_rabotenje_I_kol_КОНЕЧНИ_web.doc Konecni rezz DS I kol

Маркетинг истражување

ispit_ekts_MI_21_03_2014_web.doc preliminarni rezultati

Меѓународни финансии

MF_apr2014_web.xls EKTS preliminarni
MF_staraprograma_apr2014_web.doc stara programa

Монетарна економија

Monetarna_ekonomija_I_kol_2014_КОНЕЧНИ_web.doc Konecni rezz, I kol, Monetarna ekonomija, mart 2014

Статистика за економисти

Априлска испитна сесија

RezSE_04_08_21_03_2014.doc Априлска сесија (СЕ-04-08)
RezSEM_21_03_2014_INT.xls Априлска сесија (Статистика за економисти и менаџери))
RezSE12_21_03_2014.xls Априлска сесија (СЕ12)

Теорија на извадоци и планирање на експерименти

Априлска испитна сесија

rezTI21_03_2014_INT.doc Априлска сесија

21.03.2014  13:05

WEB дизајн

Rezultati aprilski ispiten rok

Rezultati_April_2014.xls rezultati aprilska sesija

21.03.2014  08:30

Маркетинг менаџмент

prv_kolokvium_mam_21_03_2014_web.doc preliminarni rezultati
prv_kolokvium_mam_21_03_2014_konecni_web.doc konecni rezultati

20.03.2014  13:30

Деловно комуницирање

DK_april2014_web.xls preliminarni

Социологија

Sociologija_april2014_web.xls preliminarni

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

14 Април 2014

Натпревар за бизнис сценарио (во организација на Ernst Young и Катедрата по Сметководство и ревизија)

повеќе

14 Април 2014

ПроКредит банка програмата за млади банкари.

повеќе

14 Април 2014

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по предметот Иновации и интелектуална сопственост (втор циклус) дека истиот се презакажува и ќе биде одржан на 30.04.2014 во 08:30 часот.

Испитна комисија

проф. д-р Димитар Николоски

доц. д-р Мирослав Андоновски

повеќе
сите документи