Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


05.02.2016  09:30

Маркетинг

vtor ciklus studii

ispit_marketing_05_02_2016.pdf preliminarni rezultati

Основи на економијата

EKONOMIJA - III CIKLUS

05_02_2016_Ekonomija_III_ciklus.doc preliminarni rezultati

03.02.2016  12:45

Економија на иновации

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

ekonomija_na_inovacii_matrica.xls preliminarna matrica so site
preliminarni_vtor_kolokvium_januari_2016_Copy.doc preliminarni vtor kolokvium

02.02.2016  09:30

Е-бизнис менаџмент

vtor ciklus studii

E_biz_menazment_02_02_2016.pdf rezultati

01.02.2016  23:25

Клауд компјутинг

Rezultati Januarski ispiten rok

Rezultati_Januarski_ispiten_rok.xls REzultati Januarski ispiten rok

01.02.2016  13:45

WEB дизајн

Preliminarni rezultati-Januarski ispiten rok

RezultatiWD_Јануарски_испитен_рок.xls Preliminarni rezultati-Januarski ispiten rok

01.02.2016  09:30

Современи трендови во бизнис информатиката

sovremeni_trendovi_vo_biz_inf_01_02_2016_II_ciklus.xls konecni rezultati

Управување со обртни средства

UOS_vtor_ciklus_01_02_2016.pdf rezultati

29.01.2016  22:30

Однесување на потрошувачите

Odnesuvanje_na_potrosuvacite.doc Konecni rezultati

29.01.2016  14:50

Бизнис информатика

REZULTATI PO BIZNIS INFORMATIKA januari 2016

matrica_2015_BI.xls FINALNI REZULTATI
REZULTATI_PRAKTICEN_I_TEORETSKI_DEL_OD_ISPIT_JANUARI.doc ispit prakticen i teoretski
rezultati_vtor_kolokvium_biznis_informatika_januari_2016.doc VTOR KOLOKVIUM

29.01.2016  12:15

Интернет маркетинг

rezultati_MIS_januari.doc Konecni
Januarska_Internet_M.xls konecni rezultati

29.01.2016  11:30

Вовед во бизнис

Rezultati_29_01_2016_KONECNI_docx.pdf Ispit_29_01_2016_KONECNI_d-r.Trajkova

29.01.2016  09:30

Финансиски менаџмент

FM_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_29_01_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_29_01_2016.pdf preliminarni rezultati

28.01.2016  09:30

Маркетинг менаџмент

ispit_28_01_2016.doc preliminarni rezultati

Меѓународно стопанско право

ispt_28_01_2016_web.xls konecni rezultati
ispit_28_01_2016_web_konecni.doc konecni rezultati
II_kolok_28_01_2016_konecni.doc konecni rezultati

Менаџмент

vtor_popraven_kolok_28_01_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_28_01_2016.pdf Rezultatite se samo od kandidatite koi polagaa ispit!

Финансиска теорија и политика

FTP_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_28_01_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_FTP_28_01_2016.pdf preliminarni rezultati

Организациски менаџмент

OM_28_01_2016.pdf rezultati

Бизнис логистика

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_28_01_2016_BL.pdf preliminarni rezultati

27.01.2016  11:30

Вовед во економската глобализација

voved_vo_ek_glob_27_01_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Сметководствен менаџмент

SM_kont_ocen_january_2016.xls konecni rezultati
SM_rez_II_kol_27_januari_2016.doc konecni rezultati
SM_rez_ispit_27_januari_2016.doc konecni rezultati

27.01.2016  09:30

Економетрија

Zavrsno_ocenuvanje_27_012016_ekonometrija.pdf rezultati

Меѓународна економија

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_27_01_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_27_01_2016.pdf preliminarni rezultati

Економија на труд

Zavrsno_ocenuvanje_27_01_2016_ekonomija_na_trud.pdf rezultati

26.01.2016  20:45

Деловно планирање

BIZNIS PLANIRANJE

Biznis_planiranje_26_01_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati
Teorija_na_odlucuvanje_26_01_2016_ispit-0.xls konecni rezultati
Biznis_planiranje_II_kol_26_01_2016.doc konecni rezultati
Biznis_pol_i_strat_26_01_2016.doc konecni rezultati
Delovno_planiranje_26_01_2016.doc konecni rezultati

26.01.2016  11:30

Деловно комуницирање

DK_26_01_2016_II_pop_kolokvium.doc konecni rezultati
DK_26_01_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Социологија

Sociologija_ispit_26_01_2016.xls konecni rezultati

Стратегиски менаџмент

SM_26_01_2016.pdf preliminarni rezultati

26.01.2016  09:30

Теорија на одлучување

Teorija_na_odlucuvanje_26_01_2016_ispit.xls konecni rezultati

25.01.2016  11:35

Трговско право

Ispit_јануари_Preliminarni_web.doc TP ispit januari prel
II_kolokvium_јануари_Preliminarni_web.doc TP II kol januari prel

25.01.2016  11:30

Меѓународни односи

dopolnitelni_poeni_ispit_i_kontinuirano_megunarodni_odnosi.xls DOPOLNITELNI POENI
25_01_2016_ispit_i_kontinuirano_megunarodni_odnosi.xls konecni rezultati
25_01_2016_megunarodni_odnosi_II_kolokvium.doc konecni rezultati

Основи на економијата

Ispit_25_01_2016_KONECNI_1.pdf Ispit_25_01_2016_KONECNI_d-r.Trajkova

25_01_2016osnovi_na_ekon_II_kolokvium.doc konecni rezultati
konecni_25_01_2016_osnovi_ispit_i_kol.xls konecni rezultati
dopolnitelni_poeni_Osnovi_na_ekonomijata.xls DOPOLNITELNI POENI

Претприемништво и мали бизниси

pretpriemnistvo_ispit_i_kontinuirano25_01_2016.xls januari 2016 ispit i kolokvium

25.01.2016  09:30

Електронски бизнис

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_25_01_2016_E_biznis.pdf preliminarni rezultati
2_popraven_kolok_25_01_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_25_01_2016_konecni_web.pdf Konecni rezultati

Електронско банкарство 1

Испит

Konecna_matrica_e_banking_Januari_2016_Web.pdf Конечна матрица - Јануари

Проектен менаџмент

1_ispit_25_01_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_popravne_kolok_25_01_2016_PM.pdf preliminarni rezultati

22.01.2016  11:30

Практикум за менаџерско сметководство

22_01_2016_Ispit_i_kontin_praktikum.xls preliminarni rezultati
II_pop_kol_22_01_2016_praktirkum_za_mendz_smet.doc preliminarni rezultati

Фискална ревизија

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_FR_22_01_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_FR_22_01_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_FR_22_01_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

22.01.2016  09:30

Математика за економисти

matematika_II_kolokvium_22_01_2016.doc preliminarni rezultati
matematika_ispit_i_kontin_22_01_2016.xls preliminarni rezultati

Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

22_01_2016_E_BIZ_INF_S_MI_ispit_i_kontinuirano.xls preliminarni rezultati
E_biz_inf_sistemi_22_01_2016_II_kol_pop_PRAKTICEN.doc preliminarni rezultati
E_biz_inf_sistemi_22_01_2016_II_kol_pop_TEORETSKI_2.doc preliminarni rezultati
Menadzment_na_inf_sistemi_22_01_2016.xls preliminarni rezultati

Финансиска и актуарска математика

FAM_22_01_2016_II_pop_kol.doc preliminarni rezultati
FAM_22_01_2016_ispit_i_kontinuirano.xls preliminarni rezultati

Проектен менаџмент

22_01_2016_proekten_menazment_vtor_ciklus.pdf vtor ciklus studii

21.01.2016  11:50

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

DSSNO_konecni_13_01_2016.doc konecni

21.01.2016  11:30

Меѓународен бизнис

MB_21_01_2016.pdf preliminarni rezultati
MB_21_01_2016_konecni.pdf rezultati

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_II_pop_kolokvium_21_01_2016.doc konecni rezultati
MSS_ispit_i_kontinuirano_21_01_2016.xls konecni rezultati

Организација на ревизијата

OR_ispit_21_01_2016.xls konecni rezultati

Ревизија - напредно ниво

revizija_ispit_II_ciklus_21_01_2016.xls konecni rezultati

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus_21_01_2016.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 21_01_2016

21.01.2016  09:30

Трговско право

konecni_rezz_ispit_zbirni_januari_2016_web.xls Konecni rezultati trgovsko pravo
Ispit_januari_2016_konecni_web.doc konecni rezultati
II_kolokvium_јануари_2016_konecni_web.doc konecni rezultati

Иновациски менаџмент

IM_kontinuirano_ocenuvanje_2015_2016.pdf konecni rezultati

IM_ispit_21_01_2016.xls konecni rezultati
IM_vtor_popraven_kolokvium_21_01_2016.xls konecni rezultati

21.01.2016  08:35

Економика на надворешна трговија

ENT_21_01_2016.pdf preliminarni rezultati

МНК и стратегиски алијанси

MNK_21_01_2016.pdf preliminarni rezultati

20.01.2016  17:30

Маркетинг

vtor_popraven_kolok_20_01_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_marketing_20_01_2016.pdf rezultati

20.01.2016  15:20

Меѓународен менаџмент

preliminarna lista

web_konecni_rezultati_januari_2016.xls konecni rezultati

20.01.2016  11:30

Маркетинг на услужни дејности

MUD_20_01_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati
MYD_II_popraven_kolokvium_20_01_2016.doc konecni rezultati
MYD_ispit_komisiski_20_01_2016.xls konecni rezultati

Пазар на капитал и финансиски институции

pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_II_ciklus_20_01_2016.xls konecni rezultati

20.01.2016  09:30

Меѓународен менаџмент

vtor_kolokvium_januari_2016.doc preliminarni

Бренд менаџмент

BM_ispit_20_01_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_BМ_20_01_2016.pdf preliminarni rezultati

18.01.2016  12:05

Берзанско работење

Konecni_rezultati_od_kontinuirano_ocenuvanje_po_Berzansko_rabotenje-0.pdf Konecni rezultati od kontinuirano ocenuvanje_Prof.d-r Meri Boshkoska
Vtor_popraven_kolokvium-0.pdf Vtor popraven kolokvium_prof.d-r Meri Boshkoska
Rezultati_od_ispit_po_Berzansko_rabotenje-0.pdf Rezultati od ispit_prof.d-r Meri Boshkoska

18.01.2016  11:30

Банкарски менаџмент

vtor_popraven_kolok_BM_18_01_2016.doc preliminarni rezultati
BM_ispit_i_kontinuirano_18_01_2016.pdf preliminarni rezultati
BM_ispit_i_kontinuirano_18_01_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

Девизен систем и девизно работење

Devizen_sistem_18_01_2016.doc preliminarni rezultati

Монетарна економија

ME_ispit_i_vtor_kolok_18_01_2016.pdf preliminarni rezultati

18.01.2016  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_ispit_18_01_2016.xls konecni rezultati

Принципи и организација на сметководството

principi_18_01_2016_ispit.doc konecni rezultati

Берзанско работење

конечни резултати - доц.д-р Татјана Спасеска

18_01_2016.xls ispit ekts
vtor_kolokvium_18_01_2016.doc vtor kolokvium

16.01.2016  16:40

Економија на иновации

МАТРИЦА СО ПОЕНИ

ekonomija_na_inovacii_web.xls ПРЕЛИМИНАРНА МАТРИЦА СО ПОЕНИ

15.01.2016  16:25

Бизнис информатика

МАТРИЦА СО ПОЕНИ ПО БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

matrica_2015_BI_WEB.xls ПРЕЛИМИНАРНА МАТРИЦА СО ПОЕНИ БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

15.01.2016  11:25

Меѓународни финансии

MF_ispit_15_01_2016_web.xls preliminarni rezultati
MF_ispit_15_01_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

15.01.2016  09:30

Инвестиционен менаџмент

15_01_2016_IM_II_pop_kol.doc konecni rezultati
IM_15_01_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Статистика за економисти

Januarska ispitna sesija

RezVtor_Kol_pismen_del_15_01_2016_INT.doc vtor popraven kolokvium - pismen del
RezVtor_Kol_prakticen_del_15_01_2016_INT.doc vtor popraven kolokvium - pismen prakticen del
RezSEM_04_11_15_01_2016_INT.xls Januarska (SEM 04-11)
RezSE_12_13_15_01_2016_INT.xls Januarska (SE 12-13)

Теорија на извадоци и планирање на експерименти

januarska ispitna sesija

RezTI_15_01_2016_zavrsno_ocenuvanje_INT.xls januarska ispitna sesija

14.01.2016  11:30

Финансиски пазари и институции

FPI_II_popraven_kolokvium_14_01_2016.doc konecni rezultati
FPI_ispit_i_kontinuirano_14_01_2016.xls konecni rezultati

14.01.2016  09:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

14_01_2016_II_kolokvium.doc vtor kolokvium
14_01_2016.xls konecni rezultati

Сметководство

Smetkovodstvo_II_kolokvium_14_01_2016.doc konecni rezultati
14_01_2016_smetkovodstvo_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Теорија на трошоци и цени

TiC_prel_rez_ispit_14_jan_2016.doc preliminarni rezultati
TiC_prelim_rez_II_kol_14_jan_2016.doc preliminarni rezultati
TiC_kon_rez_january_2016.xls konecni rezultati

13.01.2016  17:10

Маркетинг менаџмент

ispit_MAM_13_01_2016.pdf preliminarni rezultati

13.01.2016  11:30

Експертски системи

Ekspertski_sistemi_januari_2016.xls rezultati

Бази на податоци

Јануарска испитна сесија, 2016

BP_13_01_2016_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_20_01_2016_teorija_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати
BP_13_01_2016_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС, 1. циклус, 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Јануарска испитна сесија, 2016

IT_13_01_2016_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
IT_20_01_2016_pop_vtor_kol_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот (Поправен втор колоквиум); Конечни резултати
IT_13_01_2016_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Деловна информатика

Fevruarska ispitna sesija

RezDI_13_01_2016.doc Fevruarska ispitna sesija
RezDI_13_01_2016_zavrsno_ocenuvanje_INT.xls Fevruarska ispitna sesija- zavrsno ocenuvanje

13.01.2016  11:10

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати

preliminarni_prv_popraven_kolokvium.doc prv popraven kolokvium
Preliminarni_rezultati_vtor_kolokvium.doc preliminarni vtor kolokvium

13.01.2016  11:00

Глобални снабдувачки синџири

januari_2016_za_web.xls preliminarni

13.01.2016  10:45

Економија на иновации

прелиминарни резултати ЕКОНОМИЈА НА ИНОВАЦИИ

vtor_kolokvium-1.doc preliminarni vtor kolokvium
prv_popraven-2.doc preliminarni prv popraven kolokvium

13.01.2016  09:30

Управување со промени

Испит и втор колоквиум

Конечна матрица - Јануари
Konecna_matrica_Januari_WEB.pdf Конечна матрица - Јануари
Kolokvium_Januari_2016_WEB.pdf Конечни резултати колоквиум - Јануари

13.01.2016  09:25

Пари и банкарство

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_PB_13_01_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_PB_13_01_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_PB_13_01_2016-0.pdf rezultati
ispit_Pari_i_Bankarstvo_13_01_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

12.01.2016  12:05

Макроекономска анализа и политика

januari konecni 12016

MAKROEKONOMSKA_matrica_2015_12_01_2016_int.xls ma januari 2016 konecni

12.01.2016  11:30

Право на електронска трговија

zbirni_rezultati_ispit_januari_2016.xls konecni rezultati
konecni_rezultati_ispit_januari_web.doc konecni rezultati
konecni_rezultati_vtor_kolok_web.doc konecni rezultati

12.01.2016  11:00

Деловна анализа

BIZNIS ANALIZA

Biznis_analiza_12_01_2016_II_kolokvium.doc konecni rezultati
DA_12_01_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

12.01.2016  09:30

Ревизија

Revizija_II_popraven_kolokvium_12_01_2016.doc konecni rezultati
Revizija_ispit_i_kontinuirano_12_01_2016.xls konecni rezultati

11.01.2016  12:05

Теорија и политика на економски развој

tper januari 2016

TPER_matrica_2015_neparen_11_01_2016_int.xls januari 2016

11.01.2016  11:30

Канали на дистрибуција

MK_ispit_11_01_2016.pdf preliminarni rezultati
MK_ispit_11_01_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

Маркетинг истражување

vtor_popraven_kolok_MI_11_01_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_MI_2015_16.pdf preliminarni rezultati

11.01.2016  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од 11.01.2016

BE_all_Jan_2016_prelim_web.doc Прелиминарни од 11.01.2016
BE_1_total_Jan_2016_web.xls Прелиминарни вкупни

Развој на економска мисла

razvoj_na_ek_misla_11_01_2016.xls konecni rezultati

Француски јазик

Испит-сите и години

Ekonomski_site_godini_januari_2016_Internet.doc Резултати од испит

11.01.2016  08:30

Меѓународен маркетинг

ispit_ME_11_01_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_ME_11_01_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

30.12.2015  10:20

Интернет маркетинг

Vtor_kolokvium_rezultati.doc Rezultati od vtor kolokvium
Prv_kolokvium_rezultati.doc Rezultati od prv kolokvium

28.12.2015  11:00

Основи на економијата

Vtor_i_prv_kolokvium_01_2016.pdf Prv i vtor kolokvium_zbirni rezultati_d-r Natasa Trajkova

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

11 Февруари 2016

Соопштение ПАРИ И БАНКАРСТВО

повеќе

10 Февруари 2016

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус на студии во академската 2015/2016година, дека во периодот од 10.02.2016 – до 25.02.2016 год. ќе се врши упис на парниот (втор)семестар, односно четврт за запишаните во 2014/2015 .

повеќе

09 Февруари 2016

СООПШТЕНИЕ- СМЕТКОВОДСТВО

повеќе
сите документи