Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


28.02.2019  09:30

Иновации и интелектуална сопственост

IIS ispit fev


27.02.2019  00:00

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment-napredno nivo, preliminarni 27.02.2019

B.M.napredno nivo prelim. 27.02.2019


26.02.2019  10:05

Маркетинг менаџмент

rezultati vtor ciklus


22.02.2019  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_22_02_2019


22.02.2019  09:30

Банки и банкарски системи

konecni rezultati

konecni rezultati


21.02.2019  09:30

Семинар: Деловно комуницирање

Испит, втор циклус

Прелиминарна матрица, консултации на 1 Март 2019 год или на еМаил или тел.


19.02.2019  11:05

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати испит и континуирано оценување


19.02.2019  09:30

Меѓународен маркетинг

Испит Трет циклус


18.02.2019  13:35

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


Интернет маркетинг

konecni rezultati Marketing Internet


18.02.2019  10:40

Претприемништво

vtor cuklus januari 2019


18.02.2019  08:30

Менаџмент на квалитет

Втор колоквиум Прв поправен колоквиум Втор поправен колокивум Континуирано оценување (Quality Management) Испит


16.02.2019  11:30

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium


Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


16.02.2019  11:00

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od vtor kolok, kontinuirano ocenuvanje i ispit konecni rez ispit i vtor kolokvium konecni rez vtor kolok


16.02.2019  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Revizija napredno nivo 2 ciklus Konecni rezultati od ispit Revizija n.n 2 ciklus


Бренд менаџмент

Preliminarni Rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecna Matrica Brend Menadzment -Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


15.02.2019  13:30

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Vtor popraven kolokvium - preliminarni rezultati 15.02 Konecni rezultati 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Matrica MENADZMENT-Fevruarska sesija Konecna matrica MENADZMENT-Fevruarska sesija


Организациски менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Бизнис логистика

preliminarni

ispit vtor kolokvium


15.02.2019  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP zbirni fev


Менаџмент информациски системи

Rezultat od ispit- vtor ciklus


Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium


15.02.2019  08:20

Финансирање на проекти

Втор колоквиум Конечни резултати од испит Континуирано оценување


14.02.2019  13:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni vtor popraven


Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati vtor popraven


Preliminarni_ispit_14_02_2019_d-r.Trajkova Vtor kolokvium_14_02_19_d-r.Trajkova Konecna matrica OSNOVI NA EKONOMIJA-Fevruarska sesija


14.02.2019  12:35

Монетарна економија

Монетарна јануари 2019

Втор колоквиум Монетарна јануари 2019 Испит Монетарна јануари 2019


14.02.2019  12:05

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење јануари 2019

колоквиум јануари 2019 ispit devizen januari 2019


14.02.2019  11:40

Претприемништво и мали бизниси

прелиминарни

прелиминарни јануари 2019 консултации 25 02 понеделник во 9 часот прелиминарни јануари 2019 консултации 25 02 понеделник во 9 часот


14.02.2019  11:30

Електронски бизнис

Електронски бизнис (испит и колоквиум)

Електронски бизнис


Проектен менаџмент

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент


14.02.2019  11:00

Електронско банкарство 1

Испит

Конечни резултати


13.02.2019  13:30

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_13_02_2019 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_13_02_2019


13.02.2019  11:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи (Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување- февруарска испитна сесија)

Е-Бизнис информациски системи -(Прелиминарна листа- Евиденција на континуирано оценување- февруарска испитна сесија) Е-Бизнис информациски системи - февруарска испитна сесија


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Finansisko Smetkovodstvo Fevruarska sesija Konecna Matrica Finansisko Smetkovodstvo-Fevruarska sesija Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium


13.02.2019  11:20

WEB дизајн

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok


13.02.2019  11:05

Фискална ревизија

preliminarni rezultati FR vtor popraven kolokvium 13.02.2019

pleliminarni rezultati FR vtor popraven kolokvium 13.02.2019


preliminarni rezultati FR ispit 13.02.2019


12.02.2019  19:45

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


12.02.2019  13:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica MSS-Fevruarska sesija


Трговско право

TP ispit fev.kon TP zbirni fev


12.02.2019  12:15

Деловна анализа

ispit + kolokviumi

konecni


12.02.2019  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i vtor kolok


Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati vtor kolok


Е-бизнис менаџмент

rezultati od ispit


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


12.02.2019  10:25

Практикум за менаџерско сметководство

ispit + kolokviumi

konecni


11.02.2019  13:30

Сметководствен менаџмент

конечни резултати

konecni rezultati


Бази на податоци

Февруарска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Февруарска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

konecni

ispit konecni


11.02.2019  13:05

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

ВТОР КОЛОКВИУМ ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ matrica informatika januari 2019


11.02.2019  11:55

Маркетинг и иновации

rezultati Inovacii i marketing


11.02.2019  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 11_02_2019 Konecni rezultati Marketing 2 ciklus 11.02.2019


Економија на труд

Завршно оценување


Управување со промени

Испит

Конечна матрица


11.02.2019  09:30

Маркетинг истражување

Rezultati od ispit


Портфолио менаџмент

rezultati od vtor ciklus


09.02.2019  15:05

Монетарна економија

rezultati vtor ciklus


09.02.2019  13:00

Банкарски менаџмент

prel.rezult.BM ispit 09.02.2019

preliminarni rezultati BM ispit 09.02.2019


09.02.2019  11:10

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati BM vtor popraven kolokvium 09.02.2019

preliminarni rezultati BM vtor popraven kolokvium 09.02.2019


09.02.2019  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit MCR


Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati Principi i organizacija na Smetkovodstvoto -kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecna Matrica Principi i organizacija na smetkovodstvoto- Fevruarska sesija


Вовед во бизнис

rezultati_voved vo biznis_09_02_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska


konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


Берзанско работење

конечни резултати

konecni rezultati


08.02.2019  13:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarna matrica MARKETING ISTRAZUVANJE Fevruarska sesija Konecna matrica MARKETING ISTRAZUVANJE -Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Стратегиски менаџмент

tret ciklus


08.02.2019  12:15

Деловна анализа

vtor popraven kolokvium

konecni


08.02.2019  11:30

Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium


Статистика за економисти

Февруарска испитна сесија

Февруарска испитна сесија Февруарска испитна сесија


Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси/квантитативни методи


08.02.2019  10:50

Инвестиционен менаџмент

февруари 2019 конечни

fevruari 2019 konecni vtor kolokvium февруари 2019 конечни


08.02.2019  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E - Marketing Tret ciklus 08_02_2018 Konecni rezultati E-Marketing 3 ciklus 08.02.2019


07.02.2019  13:30

Бизнис планирање

konecni rezultati


Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MARKETING 2018-2019 Konecna Matrica MARKETING Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MUD 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica MUD -Fevruarska sesija


07.02.2019  11:35

Управување со обртни средства

rezultati od ispit


07.02.2019  11:30

Меѓународен менаџмент

konecni

ispit konecni vtor kolokvium konecni


Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати втор поправен колоквиум


Теорија на одлучување

Резултати испит


Известување


06.02.2019  11:30

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Маркетинг истражување - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit


06.02.2019  09:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica SMETKOVODSTVO Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica SMETKOVODSTVO -Fevruarska sesija 06.02.2019


Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus


06.02.2019  08:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

konecni rezultati


05.02.2019  11:35

Макроекономска анализа и политика

preliminarni fevruari 2019

preliminarni fevruari 2019


05.02.2019  11:30

Менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit Menadzment-Napredno nivo Konecni rezultati Menadzment n.n 2 ciklus


Право на електронска трговија

PET II kol fev kon PET ispit fev kon PET zbirni fev kon


05.02.2019  09:30

Деловно комуницирање

Испит

Конечна матрица


Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium


Ревизија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Revizija 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica REVIZIJA Fevruarska sesija


04.02.2019  11:30

Маркетинг менаџмент

Strategiski marketing menazment tret ciklus

rezultati od Strategiski marketing menazment tret ciklus studii


Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.