Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


28.03.2015  08:30

Меѓународно стопанско право

I_kolokvium_prelimarni_mart_2015_web.doc MSP prel I kol mart

Трговско право

I_kolokvium_trgovsko_pravo_28_03_2015_web.doc TP prel I kol mart

26.03.2015  11:50

Клауд компјутинг

Rezultati-Prv kolokvium

Cloud_computing_Prv_kolkvium.xlsx Rezultati-Prv kolokvium

25.03.2015  13:30

Маркетинг на услужни дејности

MARKETING INFORMACISKI SISTEMI

MIS_ispit_25_03_2015.xls preliminarni rezultati
MYD_II_popraven_kolokvium_25_03_2015.doc preliminarni rezultati
MYD_ispit_i_kontinuirano_25_03_2015.xls preliminarni rezultati

24.03.2015  13:30

Моделирање на економски појави и процеси

modeliranje_март_2015.xls rezultati

24.03.2015  08:30

Маркетинг менаџмент

prv kolokvium

prv_kolokvium_MAM_24_03_2015.pdf preliminarni rezultati

Маркетинг на услужни дејности

MYD_I_kolokvium_24_03_2015.doc preliminarni rezultati

23.03.2015  13:30

Менаџмент на човечки ресурси

Испит

aprilska_MCR.pdf Прелиминарни Април

Портфолио менаџмент

Rezz_Portfolio_menadzment_april_2015_WEB.xls Rezz., PM_april_ 2015, prel

23.03.2015  12:30

WEB дизајн

Rezultati kolokviumi

Web_dizajn_Prv_kolokvium_Prakticen_del.xls Prv kolokvium-Prakticen del
Web_dizajn_Prv_kolokvium_Teoretski_del.xls Prv kolokvium-Teoretski del

23.03.2015  12:25

WEB дизајн

Rezultati Aprilska sesija

April_2015_Web_dizajn.xls Rezultati Aprilski ispiten rok

WEB програмирање

Rezultati Aprilski ispiten rok

April_2015_Web_progamiranje.xls Rezultati Aprilski ispiten rok

23.03.2015  11:00

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

DSSNO_18_03_2015.doc konecni

Право на електронска трговија

preliminarni_rezultati_prv_kolokvium_mart_2015_web.doc PET prel rez I kol mart 2015

21.03.2015  11:00

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni rezultati

prv_kolokvium_mart_2015_WEB.doc preliminarni rezultati

21.03.2015  08:30

Принципи и организација на сметководството

web_1_kolokvium.docx preliminarni rezultati

Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 2

DFJ_2_Kolokvium_1_2014_2015_Internet.docx Резултати од првиот колоквиум по Деловен француски јазик 2

Маркетинг и иновации

I_kolokvium_marketing_i_inovacii_21_03_2015.doc preliminarni rezultati

20.03.2015  13:30

Меѓународни финансии

web_megunarodni_finansii.xlsx preliminarni rezultati

Статистика за економисти

aprilska ispitna sesija

PrelListaSE_04_11_20_03_2015.xls aprilska ispitna sesija (/04-/11)
PrelListaSE12_20_03_2015_INT.xls aprilska ispitna sesija (/12- )
RezSE_04_11_20_03_2015.xls Aprilska ispitna sesija (/04-/11)
RezSE12_20_03_2015_INT.xls Aprilska ispitna sesija (/12)

Вовед во бизнис

Rezultati_20_03_2015_preliminarni.pdf Прелиминарни резултати - Вовед во бизнис - Наташа Трајкова

19.03.2015  17:15

Деловно планирање

BIZNIS PLANIRANJE BIZNIS POLITIKA I STRATEGIJA

Biznis_planiranje_19_03_2015_ispit.xls konecni rezultati
Biznis_politika_i_strategija_19_03_2015_ispit.xls konecni rezultati
Delovno_planiranje_19_03_2015_ispit.xls konecni rezultati

19.03.2015  13:30

Деловно комуницирање

Испит

preliminarni_aprilska_delovno_komuniciranje.pdf Прелиминарна матрица априлска

Социологија

Испит

aprilska_Sociologija.pdf Прелиминарни Април

18.03.2015  13:35

Финансиски извештаи

web_2_popraven_kolokvium-3.docx preliminarni rezultati
web_ipsit.xlsx preliminarni rezultati

18.03.2015  13:30

Маркетинг менаџмент

aprilska sesija

ispit_ekts_18_03_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_ekts_18_03_2015_konecni.pdf Konecni rezultati

Меѓународен маркетинг

megjunaroden_marketing_ekts_18_03_2015.pdf preliminarni rezultati

Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2015

IT_18_03_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
IT_25_03_2015_celosen_ispit_preliminarni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (целосен испит); Прелиминарни резултати
IT_25_03_2015_pop_2_kol_preliminarni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (поправен втор колоквиум); Прелиминарни резултати

Деловна информатика

Aprilska ispitna sesija

RezDI_2015_03_18_E_Biznis_zavrsno_ocenuvanje_INT.xls Aprilska ispitna sesija (studiska programa E-Biznis)
RezDI_2015_03_18_Biznis_informatika_zavrsno_ocenuvanje_INT.xls Aprilska ispitna sesija (studiska programa biznis informatika)

17.03.2015  13:30

Маркетинг

aprilska sesija

vtor_popraven_kolokvium_17_03_2015.doc preliminarni rezultati
ispit_ekts_marketing_17_03_2015.pdf preliminarni rezultati

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_II_kolokvium_17_03_2015.doc preliminarni rezultati
MSS_ispit_rezultati_17_03_2015.xls preliminarni rezultati

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO-II CIKLUS

Investicisko_bankarstvo_II_ciklus_17_03_2015.xlsx rezultati

Бизнис информатика

BI_Prakticen_del_mart_2015_preliminarni.docx Pismeniot ispit kje se odrzi na 24.03.2015 vo 13.30
BI_ispit_mart_2015.xlsx preliminarni rezultati od ispit

17.03.2015  10:00

Меѓународна трговија - втор циклус

03_2015.doc rezultati megunarodna trgovija -vtor ciklus

16.03.2015  13:30

Англиски јазик

Прелиминарни од испитна сесија Март 2015

Prelim_March_2015_web.doc Прелиминарни резултати од сесија Март 2015

Канали на дистрибуција

MK_16_03_2015_ispit_ekts.pdf preliminarni rezultati

Француски јазик

Испит-сите години и насоки

Ekonomski_site_godini_mart_2015_Internet.docx Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум

Маркетинг истражување - напредно ниво

marketing_istrazuvanje_vtor_ciklus_16_03_2015.pdf preliminarni rezultati

Менаџмент со финансиски ресурси

MFR_vtorciklus_april_2015_WEB.xls MFR april 2015_rezz

09.03.2015  13:30

Организациска култура и деловна етика

Organizaciska_kultura_i_delovna_etika_јануарска_сесија_2015_WEB.xls Organizaciska kultura i delovna etika-januar 2015
Liderstvo_i_orgaanizaciski_promeni_januariska_sesija_2015_WEB.xls LIDERSTVO I ORGANIZACISKI PROMENI- rezz januari 2015

27.02.2015  13:30

Деловно комуницирање

WebRezDKVtorCiklus27_02_2015.doc Preliminarni rezultati Delovno komuniciranje 27_02_2015

26.02.2015  13:30

Управување со обртни средства

UPObrtni_vtorciklus_fevruari_2015_konecni.xls konecni rezultati

26.02.2015  10:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

strategiski_inovaciski_menadjment_26_02_2015_vtor_ciklus.pdf rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_26_02_2015

25.02.2015  13:30

Пазар на капитал и финансиски институции

pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_II_ciklus_25_02_2015.xls konecni rezultati
Pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_25_02_2015_komisiski_web.xlsx Pazar na kapital i finansiski institucii rezz., KOMISISKI januari 2015

24.02.2015  13:30

Макроекономска анализа и политика

MENADZMENT NA MALI I SREDNI BIZNISI-II CIKLUS

mendzment_na_mali_i_sredni_biznisi_IIciklus24_02_2015.xls konecni rezultati

20.02.2015  13:30

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus_20_02_2015.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 20_02_2015

19.02.2015  11:30

Менаџмент информациски системи

MIS_vtor_ciklus_19_02_2015.xls konecni rezultati

17.02.2015  13:30

Меѓународни бизнис финансии

Konecni_rezultati_Vtor_ciklus_Megu_biz_finansii_јануари_2015_WEB.xls Konecni rezz Megu.biz. finansii -januari 2015

16.02.2015  13:30

Менаџмент - II циклус на студии

Menagment_II_ciklus_januari_2015_Preliminarni_WEB.xls Rezz, Menagment II ciklus, januari 2015

13.02.2015  13:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

02_2015-0.doc rezultati megunaroden biznis-II ciklus

12.02.2015  13:30

Портфолио менаџмент

Portfolio_menadzment_12_02_2015_vtor_ciklus_konecni.xls konecni rezultati

11.02.2015  13:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

web_menagerska_ekonomija_januari_2015.xlsx konecni rezultati

11.02.2015  10:30

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

11_02_2015.xls preliminarni rezultati

06.02.2015  13:30

Однесување на потрошувачите

II_popraven_kol_odnesuvanje_06_02_2015.doc konecni rezultati
odnesuvanje_ispit_i_kontinuirano_06_02_2015.xls konecni rezultati

Финансиска теорија и политика

FTP_ispit_i_kolokvium_januari_2015.xls konecni rezultati

Меѓународна трговија - втор циклус

rezultati MT vtor ciklus

02_2015.doc rezultati megunarodna trgovija -vtor ciklus

06.02.2015  11:10

Маркетинг

tret ciklus studii

marketing_III_ciklus_06_02_2015_web.pdf preliminarni rezultati

05.02.2015  13:30

Финансиски менаџмент

FM_ispit_i_kolokvium_januari_2015.xls konecni rezultati

Е-бизнис менаџмент

ispit_web-0.xlsx konecni rezultati

Бази на податоци

Јануарска испитна сесија, 2015

BP_05_02_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_16_02_2015_pop_2_kol_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (поправен втор колоквиум); Конечни резултати
BP_16_02_2015_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (целосен испит); Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_05_02_2015_zavrsno_ocenuvanje_treti_semestar_web.pdf ЕКТС; Трети семестар; Завршно оценување

04.02.2015  13:30

Девизен систем и девизно работење

Konecni_rezultai_DS_јануари_2015_web.xls Konecni rezz-DS, januari 2015

Маркетинг

ispit_marketing_04_02_2015.pdf vtor ciklus studii

Монетарна економија

kONECNI_rezultati_Monetarna_ekonomija_januari_2015_web.xls Konecni rezz, Monetarna ekonomija januari 2015

Стратегиски менаџмент

02_02_2015_ispit_SM.pdf preliminarni rezultati

03.02.2015  13:50

Економија на иновации

Прелиминарни резултати од испит и колоквиум ЈАНУАРИ 2015

web_januari_ekonomija_na_inovacii.xls Прелиминарни резултати од испит и континуирано оценување ЈАНУАРИ 2015
web_ekonomija_na_inovacii_VTOR_kolokvium_26_01_2015.doc прелиминарни резултати од втор поправен колоквиум ЈАНУАРИ 2015

03.02.2015  13:35

Економска глобализација

Прелиминарни резултати Економска глобализација 29.01.2015

preliminarni_globalizacija_29_01_2015.xls Прелиминарни резултати Економска глобализација 29.01.2015

03.02.2015  13:30

Деловна анализа

03_02_2015_ispit_DA.xls konecni rezultati

Пари и банкарство

PB_ispit_i_kolokvium_konecni_3_02_2015.xls vnesuvanje ocenki vo indeks na 9.03.2015 vo 09.00 h

02.02.2015  13:30

Банкарски менаџмент

vtor_popraven_kolok_02_02_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_BM_02_02_2015.pdf preliminarni rezultati

Меѓународен менаџмент

preliminarni

januari_2015.xls preliminarni

Бизнис логистика

02_02_2015_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_BL.pdf preliminarni rezultati

02.02.2015  09:30

Проектен менаџмент

Известување

31.01.2015  19:55

Вовед во економската глобализација

РЕЗУЛТАТИ ВОВЕД ВО ЕКОНОМСКАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

30_01_2015_preliminarni_rezultati_Voved_vo_ekonomska_globalizacija.xlsx прелиминарни резултати Вовед во економската глобализација јануари 2015
30_01_2015_rezultati_Voved_vo_ekonomska_globalizacija.xlsx РЕЗУЛТАТИ јануари 30.01.2015

31.01.2015  19:20

Меѓународни односи

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И КОНТИНУИРАНО ОЦЕНУВАЊЕ

januari_20_01_2015_PRELIMINARNI_REZULTATI_M_O_od_ispit_i_kolokvium.xlsx Прелиминарни резултати од испит и континуирано оценување
20_01_2015_Preliminarni_rezultati_vtor_kolokvium_MO.xls прелиминарни резултати од втор поправен колоквиум

31.01.2015  19:15

Основи на економијата

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И И ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

JANUARI_20_01_2015_Osnovi_2014_2015_najnov.xls прелиминарни резулати од испит и континуирано оценување
Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_31_01_2015.xls прелиминарни резултати од втор поправен колоквиум

30.01.2015  11:30

Сметководствен менаџмент

SM_EKTS_prel_rez_30_јануари_2015_WEB_matrica.xlsx SM rezz, matrica, 30 januari 2015

30.01.2015  09:30

Меѓународна економија

2_popraven_kolokvium_januari_web.docx konecni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_web.xlsx konecni rezultati

Менаџмент со финансиски ресурси

MFR_vtorciklus_januari_2015.xls vtor ciklus konecni rezultati

29.01.2015  13:30

Управување со ризици во банкарството

REZZ_Upravuvanje_so_riz_vo_ban_januarska_sesija_2015_web.xls Rezz, upravuvanje na riz. vo ban.januari 2015

29.01.2015  11:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

II_popraven_kolokvium_danocno_i_bankarsko_smetkovodstvo_29_01_2015.doc preliminarni rezultati
29_01_2015_трета_година.xlsx ispit ekts
29_01_2015_SFR_конецни.xlsx konecni rezultati

Финансиски извештаи

09_02_2015_finansiski_izvestai_web.pdf Konecni rezultati

Ревизија

II_popraven_kolokvum_revizija_29_01_2015.doc konecni rezultati
revizija_ispit_i_kontinuirano_29_01_2015_konecno.xlsx konecni rezultati

29.01.2015  09:30

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska_analiza_ispit_i_kontinuirano_29_01_2015_int.xls map januari 2015 ispit
makroekonomska_analiza_II_popraven_kolokvium_29_01_2015_int.doc map vtor kolokvium januari 2015

28.01.2015  12:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

DSSNO_konecni_14_01_2015.doc konecni

DSSNO_vtor_popraven_kolokvium_14_01_2015.doc konecni

28.01.2015  09:30

Менаџмент

Menagment_јануари_2015_web.xls ISPITjanuari 2015 preliminarni rez menagment
Menadzment_Rezultati_vtor_popraven_kol_januari_2015.doc Vtor popraven kolokvium menadzment , januari 2015, preliminarni
Kont_ocenuvanje_Menadzment_28_01_2015_januari_WEB.xls preliminarni rezultati
Menagment_2kol_pop_28_01_2015_WEB.doc konecni rezultati

Маркетинг истражување - напредно ниво

marketing_istrazuvanje_28_01_2015_web.doc preliminarni rezultati

Организациски менаџмент

Organizaciski_menagment_јануари_2015_КОНЕЧНИ_WEB.xls OM januari 2015_konecni

Бренд менаџмент

vtor_popraven_kolokvium_BМ_28_01_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_28_01_2015.pdf Konecni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_28_01_2015.pdf Konecni rezultati

27.01.2015  11:30

Инвестиционен менаџмент

27_01_2015_konecni_vtor_popraven_kolokvium.pdf Konecni rezultati
konecni_rezultati_IM_27_01_2015.pdf Konecni rezultati

Ревизија - напредно ниво

revizija_napredno_nivo_27_01_2015.xls konecni rezultati

27.01.2015  09:30

Електронски бизнис

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_web.pdf preliminarni rezultati

Електронско банкарство 1

Ispit i vtor kolokvium

konecna_matrica_januari_e_banking.pdf Конечни резултати матрица

26.01.2015  11:30

Европска економска интеграција

EEI_26_01_2015.pdf EEI 26_01_2015

Фискална ревизија

FR_ispit_26_01_2015.xls konecni rezultati

Економија на Европска унија

EEU_26_01_2015.pdf EEU 26_01_2015

26.01.2015  09:30

Математика за економисти

rezultati matematika januarska sesija

rezultati_matematika_vtor_kolokvium_januari_2015_web.doc vtor kolokvium
konecni_Rezultati_matematika_januari_2015_web.xls konecni rezultati januarska sesija-kontin i zavrsno ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Rezultati E-biznis informaciski sistemi

rezultati_E_biznis_IS_januarska_sesija_komisiski_web.xls januarska sesija-komisiski
konecni_Rezultati_E_biznis_IS_januarska_sesija_2015_web.xls konecni rezultati januarska sesija-kontin i zavrsno ocenuvanje
konecni_rezultati_e_biznis_IS_vtor_kolokvium_januari_teoretski_del_web.doc konecni rezultati vtor kol teoretski del
konecni_rezultati_e_biznis_IS_vtor_kolokvium_prakticen_del_web.doc konecni rezultati vtor kol prakticen del

Финансиска и актуарска математика

rezultati FAM januarska sesija

rez_FAM_vtor_kolokvium_januarska_sesija_2015_web.doc vtor kolokvium
Rezultati_Finansiska_i_aktuarska_matematika_januari_2015_web.xls preliminarni ispit-kontinuirano

23.01.2015  11:30

Претприемништво и мали бизниси

Pretpriemnistvo_II_popraven_kolokvium_23_01_2015.docx preliminarni rezultati
pretpriemnistvo_ispit_23_01_2015.xlsx preliminarni rezultati

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

27 Март 2015

Соопштение претприемништво и мали бизниси среда 01 04 2015 година клиничка настава 

повеќе

22 Март 2015

Устен испит по Деловен француски јазик 1 и 2 и Француски јазик 3

повеќе

19 Март 2015

Бизнис информатика - писмен испит

повеќе
сите документи