Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


27.08.2014  12:05

Статистика за економисти

Rezultati vtor popraven prakticen del-Septemvriska sesija

22_08_2014_vtor_popraven_prakticen.xls Vtor popraven kolokvium prakticen del-septemvriska sesija

27.08.2014  11:30

Деловно комуницирање

ISTRAZUVANJE NA PAZAROT

Istrazuvanje_na_pazarot_stara_programa_27_08_2014.doc konecni rezultati

Маркетинг информациски систем

INTERNET MARKETING

Internet_marketing_II_kolokvium_27_08_2014.docx preliminarni rezultati
Internet_marketing_ispit_27_08_2014.xlsx preliminarni rezultati

MIS_II_kolokvium_27_08_2014.docx preliminarni rezultati
MIS_ispit_27_08_2014.xlsx preliminarni rezultati
MIS_stara_programa_27_08_2014.doc konecni rezultati

Маркетинг на услужни дејности

MYD_II_kolokvium_27_08_2014.docx preliminarni rezultati
MYD_ispit_27_08_2014.xlsx preliminarni rezultati

26.08.2014  11:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit stara programa

DSSNO_stara_20_08_2014.doc konecni

Финансиски пазари и институции

Finasiski_pazari_i_institucii_EKTS_26_08_2014.xls preliminarni rezultati
FPI_ispit_26_08_2014_stara_programa.docx preliminarni rezultati
II_popraven_kolokvium_finansiski_pazari_i_institucii_26_08_2014.docx preliminarni rezultati

26.08.2014  09:30

Сметководство

Smetkovodstvo_II_popraven_kolokvium_26_08_2014.doc preliminarni rezultati
smetkovodstvo_ispit_26_08_2014.xlsx preliminarni rezultati

Портфолио менаџмент

Portfolio_vtorciklussept2014_WEB.xls preliminarni

25.08.2014  11:30

Пари и банкарство

PB_sept2014_WEB.xls preliminarna matrica
PB_2pop_sept2014_WEB.doc preliminarni kolokvium

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO - II ciklus

Investicisko_bankarstvo_II_ciklus_25_08_2014.xlsx rezultati

25.08.2014  09:30

Бизнис Информатика

Бизнис Информатика - писмен испит

Preliminarna_matrica_biznis_informatika_Septemvriska_2014_web.pdf preliminarna matrica
Preliminarni_rezultati_vtor_kolokvium_biznis_informatika_Septemvriska_2014_web.pdf vtor kolokvium
konecni_rezultati_informaciona_tehnika_web.pdf konecni informaciska

Оптимизација на бизнис процеси

rezultati_optimizacija_na_biznis_procesi.pdf rezultati

22.08.2014  11:30

Маркетинг истражување

ispit_MI_22_08_2014_ekts_web.doc preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_MI_22_08_2014_web.doc preliminarni rezultati

Меѓународни финансии

MF_sept2014_WEB.xls preliminarni
MF_staraprograma_sept2014.doc stara programa

22.08.2014  09:30

Статистика за економисти

септемвриска испитна сесија

RezSEVtor_popravenKoll_Pismen_del_22_08_2014_INT.doc Preliminarna lista- Vtor popraven kolokvium - pismen del
RezSEVtor_popravenKoll_Pismen_del_22_08_2014_INT-0.doc Vtor popraven kolokvium - pismen del
RezSE_04_08_22_08_2014_INT.xls Preliminarna lista SE(04-08)
RezSEM_22_08_2014_INT.xls Preliminarna lista SEM
RezSE22_08_2014_EKTS_INT.xls Preliminarna lista (SE-12)

Теорија на извадоци и планирање на експерименти

Septemvriska ispitna sesija (EKTS)

RezTI22_08_2014_EKTS_INT.xls Septemvriska ispitna sesija (EKTS)
rezTI_22_08_2014_INT.doc Septemvriska ispitna sesija (stara programa)

21.08.2014  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_II_ciklus_21_08_2014.xlsx rezultati II ciklus

21.08.2014  09:30

Стратегиски менаџмент

vtor_popraven_kolok_SM_21_08_2014_web.doc preliminarni rezltati
SM_ispit_ekts_21_08_2014_web.xls preliminarni rezultati

Трговско право

rezultati_ispit_septemvri_2014_preliminarni_web.doc TP ispit septemvri prel
vtor_kolokvium_septemvri_2014_preliminarni_web.doc II kol TP septemvri prel

20.08.2014  14:45

Маркетинг истражување - напредно ниво

marketing_istrazuvanje_20_08_2014_web.doc preliminarni rezultati

20.08.2014  11:30

Деловна информатика

Септемвриска испитна сесија

DI_2014_08_20_EKTS_prakticen_del_INT.doc Септемвриска испитна сесија (ЕКТС) - практичен дел
DI_2014_08_20_ispit_non_ECTS_prakticen_del_INT.doc Септемвриска испитна сесија (стара програма) - практичен дел
DI_2014_08_29_EKTS_pismen_del_INT.doc Писмен дел од испитот (ЕКТС)
DI_2014_08_29_ispit_non_ECTS_pismen_del_INT.doc Писмен дел од испитот (стара програма)
RezDI20_08_2014_EKTS_izborni_zavrsno_ocenuvanje_ИНТ.xls Завршно оценување (ЕКТС)
DI_2014_08_20_ispit_non_ECTS_zavrsno_ocenuvanje_INT.doc Завршно оценување (стара програма)

Меѓународни институции и организации

MIO_20_08_2014.pdf MIO 20_08_2014

Е-бизнис менаџмент

web_2_ciklus.xls preliminarni rezultati

20.08.2014  09:30

Меѓународен маркетинг

ispit_stara_programa_20_08_2014_web.doc preliminarni rezultati
MM_ispit_ekts_20_08_2014_web2.xls preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_20_08_2014_web.doc preliminarni rezultati

Меѓународна трговија - втор циклус

08_2014.doc rezultati megunarodna trgovuja vtor ciklus

19.08.2014  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_ispit_19_08_2014.xlsx preliminarni rezultati
MSS_stara_programa_19_08_2014.docx konecni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_MSS_19_08_2014.docx preliminarni rezultati

Организација на ревизијата

OR_stara_programa_19_08_2014.docx konecni rezultati

19.08.2014  09:30

Маркетинг

ispit_marketing_stara_programa_19_08_2014_web.doc preliminarni rezultati
marketing_19_08_2014_ispit_ekts_web.doc preliminarni rezultati
vtor_kolokvium_makreting_19_08_2014_web.doc preliminarni rezultati

Бизнис Информатика

Практичен дел

Prakticno_informatika_konecni.pdf Prakticno informatika

18.08.2014  11:30

Теорија и политика на економски развој

Ekonomika na investiciite so razvoj septemvri 2014 god

Ekonomika_na_investiciite_so_razvoj_septemvri_2014_int.doc Ekonomika na investiciite so razvoj septemvri 2014 god

18.08.2014  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од 18.08.2014 за сите години

Business_English_Sep_2014_preliminary.doc Прелиминарни резултати од 18.08.2014 за сите години

Канали на дистрибуција

MK_18_08_2014_ispit_ekts_web.xls preliminarni rezultati

Француски јазик

Испит-сите години и насоки

Ekonomski_site_godini_avgust_2014_Internet.docx Резултати од испит и втор поправен колоквиум

Менаџмент со финансиски ресурси

MFR_vtorciklusept2014_web.xls preliminarni

Право на електронска трговија

rezultati_ISPITсептември_2014_веб.doc PET ispt septemvri prel
rezultati_vtor_kolokvium_септември_2014_веб.doc PET II kol septemvri prel

16.06.2014  11:30

Деловно комуницирање

EKONOMSKA KIBERNETIKA - stara programa

Ekonomska_kibernetika_stara_programa_13_06_2014.doc rezultati

Е-Маркетинг

WebRezE_MVtorCiklus_16_06_2014.doc Rezultati E - Marketing 16_06_2014

16.06.2014  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO - II ciklus na studii

Investicisko_bankarstvo_II_ciklus_16_06_2014.xlsx konecni rezultati

13.06.2014  11:30

Однесување на потрошувачите

Konecni_rezz_Оdnesuvanje_na_potrosuvacite_JUNI_2014_web.xls Konecni rezz. Odnesuvanje na potrosuvacite juni 2014

Вовед во бизнис

Ekonomika_na_pretprijatija_13_06_2014.pdf ekonomika na pretprijatija_13_06_2014
voved_vo_biznis_13_06_2014_web.pdf Voved vo biznis_13_06_2014_Web
Voved_vo_biznis_II_KOLOKVIUM_13_06_2014.pdf voved vo biznis_II kolokvium_13_06_2014

Пазар на капитал и финансиски институции

Pazar na capital I finansiski institucii-II ciklus na studii

Pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_13_06_2014_komisiski_web.xlsx Pazar na kapital i finansiski institucii rezz., KOMISISKI
pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_13_06_2014.xlsx konecni rezultati

13.06.2014  09:30

Финансиска теорија и политика

FTP_juni2014_konecna_matrica.xls konecni rezultati
FTP_2pop_juni2014.doc konecni kolokvium
FTP_starajuni2014.doc konecni stara

12.06.2014  12:35

Монетарна економија

monetarna_ekonomija.doc КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕДМЕТОТ МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

12.06.2014  11:30

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2014; Практичен дел од испитот;

BP_12_06_2014_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_16_06_2014_pop_2_kolokvium_konecni_web.pdf ЕКТС; Теоретски дел - поправен втор колоквиум; Конечни резултати
BP_16_06_2014_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; Теоретски дел - целосен испит; Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_12_06_2014_zavrsno_ocenuvanje_treti_semestar_web.pdf ЕКТС; Трети семестар; Завршно оценување
BP_EKTS_1_ciklus_12_06_2014_zavrsno_ocenuvanje_petti_semestar_web.pdf ЕКТС; Петти семестар; Завршно оценување

12.06.2014  09:30

Финансиски менаџмент

FM_juni2014_konecna_matrica.xls konecni rezultati
FM_2pop_juni2014.doc konecni kolokvium
FM_stara_juni2014.doc konecni stara

11.06.2014  11:30

Девизен систем и девизно работење

Matrica_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_DS_juni_2014_КONECNI_web.xls Ispit i kontinuirano ocenuvanje-vkupni DS juni 2014_KONECNI
Devizen_ispit_stara_programa_juni_2014_Konecni_web.doc DS stara programa juni 2014_KONECNI

Монетарна економија

atrica_vkupni_Monetarna_ekonomija_juni_2014_KONECNI_web.xls Monetarna rezz., vkupni, ispit i kontinuiano ocenuvanje_KONECNI
montarna_ispit_stara_programa_juni_2014.doc Monetarna ekonomija, ispit, stara programa, juni 2014

11.06.2014  09:30

Стратегиски менаџмент

ispit_SM_ekts_11_06_2014_web.doc preliminarni rezltati
vtor_popraven_kolok_SM_11_06_2014_web.doc preliminarni rezultati

Трговско право

Известување

10.06.2014  12:30

Меѓународни бизнис финансии

mbf.doc КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕДМЕТОТ МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС ФИНАНСИИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

10.06.2014  11:30

Пари и банкарство

PB_juni2014_konecni.xls konecni rezultati
PB_2pop_juni2014_konecni.doc konecni kolokvium

10.06.2014  11:00

Деловна анализа

10_06_2014_Rezultati_Analiza_stara_programa_web.xls Konecni rezultati stara programa
10_06_2014_Rezultati_Analiza_vtor_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium
10_06_2014_Rezultati_matrica_na_polozeni_web.xls Konecni rezultati EKTS

10.06.2014  10:10

Стратегиски менаџмент

vtor ciklus

03_06_2014_ispit_SM.doc rezultati

10.06.2014  09:30

Квантитативни методи за деловно одлучување

ЕКТС

OBP_2014.pdf Оптимизација на бизнис процеси/Квантитативни методи за деловно одлучување

Rezultati_2014_06_10_Stara_programa.pdf Квантитативни методи за деловно одлучување

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus10_06_2014.doc Rezultati Marketing komunikacii 10_06_2014

09.06.2014  12:45

Банкарски менаџмент

bankarski menagment ispit stara 09.09.2914

web_ispit_BM_stara_programa_09_06_2014.doc bankarski menagment stara programa

web_vtor_popraven_kolok_BM_09_06_2014.doc banklarski menagment vtor popraven kolokvium

web_bankarski_menagment_09_06_2014.xls bankarski menagment ispit ekts

09.06.2014  11:30

Право на Европска унија

rez_PEU_јуни_2014.doc ispit juni

Управување со обртни средства

UPObrtni_vtorciklus_juni2014_web.xls konecni

09.06.2014  11:25

Меѓународен менаџмент

preliminarni rezultati

juni_2014.xls preliminarni
juni_2014_STARA.doc preliminarni

09.06.2014  09:30

Бизнис логистика

vtor_popraven_kolok_09_06_2014_web.doc preliminarni rezultati
ispit_ekts_09_06_2014_web.doc preliminarni rezltati

05.06.2014  11:30

Вовед во економската глобализација

05_06_2014_Rezultati_ЕГ.xls Konecni rezultati

Менаџмент информациски системи

rezultati_MIS_vtor_ciklus_junska_sesija_2014_web.xls Rezultati MIS-VTOR CIKLUS

Сметководствен менаџмент

SM_neof_rezultati_KTS_ispit_jun_05_2014_web.doc SM neof., rezz., KTS ispit, juni 5 2014
SM_neof_rezultati_od_II_kol_jun_05_2014_web.doc SM-neof.,rezz., od II kol 5 juni 2014
SM_rezultati_stara_progr_jun_05_2014_web.doc SM-rezz stara programa 05 juni 2014
Preliminarni_rezultati_od_kont_ocenuvanje_SM_juni_2014_web.xls Prel., rezz od kont.ocenuvanje SM, juni 2014

05.06.2014  09:30

Маркетинг

ispit_mam_stara_programa_05_06_2014_web-0.doc preliminarni rezultati
vtor_kolokvium_popraven_05_06_2014_web-0.doc preliminarni rezultati
marketing_menazment_preliminarna_matrica_web.xls preliminarni rezultati

Маркетинг менаџмент

05_06_2014_ispit_mam_ekts.pdf konecni rezultati

Меѓународна економија

stara_programa-8.doc konecni rezultati
web_2_popraven_kolokvium-0.doc konecni rezultati
web_megunarodna_ekonomija.xls konecni rezultati

04.06.2014  11:40

Интернa и екстерна ревизија

interna_i_eksterna_revizija_ispit_04_06_2014.xlsx konecni rezultati

04.06.2014  11:35

Ревизија

II_kolokvium_revizija_04_06_2014.docx konecni rezultati
revizija_ispit_04_06_2014.xlsx konecni rezultati

04.06.2014  11:30

Макроекономска анализа и политика

makro_ekonomska_analiza_i_politika_ispit_04_06_2014_int.xlsx makroekonomska analiza i politika juni 2014 ispit
makroekonomska_analiza_i_politika_kolokvium_04_06_2014_int.docx makroekonomska analiza i politika vtor popraven kolokvium juni 2014 konecni
makroekonomska_analiza_ispit_04_06_2014_int.xlsx makroekonomska analiza ispit juni 2014 konecni
makroekonomska_analiza_kolokvium_04_06_2014_int.docx makroekonomska analiza juni 2014 vtor kolokvium

04.06.2014  09:30

Проектен менаџмент

web_proekten_menadzment_2_ciklus.xls preliminarni rezultati

03.06.2014  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP_rezultati_zbirni_juni_2014_web.xls MSP zbirni juni 2014 -konecni
rezultati_vtor_kolokvium_јуни_konecni_web.doc MSP II kol.,juni 2014-web
rezultati_ispit_juni_konecni_web.doc MSP rezz juni 2014 -konecni

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni_FInansisko_smetkovodstvo_03_06_2014_web.xls Preliminarni rezultati 2 ciklus

03.06.2014  09:30

Менаџмент

Menagment_juni_2014_konecni.xls konecni

Организациски менаџмент

Organizaciski_menagment_juni2014_web.xls preliminarni

02.06.2014  11:30

Инвестиционен менаџмент

Rezultati_IM_02_06_2014.xls Konecni rezultati
02_06_2014_Rezultati_IM_stara_programa_web.xls Konecni rezultati stara programa

Економска глобализација

Konecni_globalizacija_02_06_2014_web.xls Konecni rezultati-2 ciklus

02.06.2014  09:30

Електронски бизнис

web_2_kolokvium-1.doc konecni rezultati
web_ispit_e_biznis.xls konecni rezultati

Електронско банкарство 1

web_2_kolokvium-2.doc konecni rezultati
web_ispit_e_bankarstvo.xls konecni rezultati

02.06.2014  09:15

Меѓународни сметководствени стандарди

MEGUNARODNI REVIZORSKI STANDARDI stara programa

MRS_stara_programa_02_06_2014.xlsx konecni rezultati

30.05.2014  11:35

Фискална ревизија

fiskalna_revizija_ispit_30_05_2014.xlsx konecni rezultati

30.05.2014  11:30

Европска економска интеграција

EEI_30_05_2014.pdf EEI 30_05_2014

Економија на Европска унија

EEU_30_05_2014.pdf EEU 30_05_2014
EEU_II_KOLOKVIUM_30_05_2014.pdf EEU_vtor kolokvium_30_05_2014

Бизнис Информатика

Informatika_preliminarna_matrica.pdf Прелиминарни резултати практично и теоретско полагање

30.05.2014  11:00

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni_menagerska_30_05_2014_web.xls Preliminarni rezultati 2 ciklus menagerska ekonomija

30.05.2014  09:30

Математика за економисти

30_05_2014_Rezultati_matematika_na_polozeni_web.xls Konecni rezultati
30_05_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Менаџмент информациски системи

30_05_2014_Rezultati_MIS_EKTS_web.xls Konecni rezultati MIS EKTS
30_05_2014_Rezultati_MIS_stara_programa_web.xls Konecni rezultati stara programa

Финансиска и актуарска математика

30_05_2014_Rezultati_Finansiska_i_aktuarska_matematika_na_polozeni_web.xls Konecni rezultati
30_05_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_FIM_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Ревизија - напредно ниво

revizija_II_ciklus_30_05_2014.xlsx konecni rezultati

29.05.2014  12:00

Претприемништво и мали бизниси

preliminrani pretpriemnistvo juni 2014 vtor kolokvium

Pretpriemnistvo_II_kolokvium_29_05_2014_juni_int.docx preliminrani pretpriemnistvo juni 2014 vtor kolokvium
pretpriemnistvo_juni_2014_preliminarni_int.xls preliminrani pretpriemnistvo juni 2014 ispit

29.05.2014  11:30

Економија на труд

Zavrsno_ocenuvanje_juni_2014_ekonomija_na_trud.pdf Завршно оценување, јуни 2014

29.05.2014  09:30

Принципи и организација на сметководството

29_05_2014_Rezultati_PIOS_web.xls Konecni rezultati
29_05_2014_Rezultati_vtor_popraven_kolokvium_PIOS_web.xls Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

Теорија на трошоци и цени

TiC_neof_rez_KTS_ispit_29_maj_2014_web.doc TiC neof., rezz., KTS ispit 29 maj 2014
TiC_neof_rezultati_od_II_kol_maj_29_2014_web.doc TiC- neof., rezz., II kol. 29 maj 2014
TTC_rez_stara_progr_29_maj_2014_web.doc TTC.rez. stara programa., 29 maj 2014
Neof_rezultati_TiC_od_ispitot_i_kontinuiranoto_ocenuvanje_29_05_2014_web.xlsx Neof.rezz., TiC 29.05.2014

28.05.2014  12:45

Теорија и политика на економски развој

Ekonomika na investiciite so razvoj stara programa juni 2014

Ekonomika_na_investiciite_so_razvoj_juni_2014_int.doc Ekonomika na investiciite so razvoj stara programa juni 2014

28.05.2014  11:30

Деловно комуницирање

WebRezDKVtorCiklus28_05_2014.doc Preliminarni rezultati Delovno komuniciranje 28_05_2014

Маркетинг информациски систем

MIS ispit-stara programa

05RezMIS14.doc rezultati
internet_marketing_II_kolokvium_28_05_2014.docx konecni rezultati
MIS_II_popraven_kolokvium_28_05_2014.docx konecni rezultati
internet_marketing_28_05_2014.xlsx konecni rezultati
marketing_informacionen_sistem_28_05_2014.xlsx konecni rezultati

Маркетинг на услужни дејности

MUD_II_popraven_kolokvium_28_05_2014.docx konecni rezultati
marketing_na_usluzni_dejnosti_28_05_2014.xlsx konecni rezultati

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

27 Август 2014

Соработка за пракса помеѓу Акселтра – софтверска компанија и Економскиот Факултет Прилеп, за студиски програми на е-бизнис, бизнис информатика, маркетинг менаџмент, како и менаџмент и бизнис. 

повеќе

27 Август 2014

Втор уписен рок 
Пријавување на 1 и 2 септември
Конкурирање и со училишна матура /  завршен испит

повеќе

25 Август 2014

Прелиминарни резултати - Бизнис Информатика - Матрица и Втор колоквиум

повеќе
сите документи