Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


28.01.2015  12:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

DSSNO_konecni_14_01_2015.doc konecni

DSSNO_vtor_popraven_kolokvium_14_01_2015.doc konecni

27.01.2015  09:30

Електронско банкарство 1

Ispit i vtor kolokvium

Preliminarna_Januarska_Matrica_E_banking.pdf Прелиминарна матрица Јануарска - испит и втор колоквиум

26.01.2015  11:30

Фискална ревизија

FR_ispit_26_01_2015.xls konecni rezultati

22.01.2015  11:30

Маркетинг на услужни дејности

MYD_II_popraven_kolokvium_22_01_2015.doc preliminarni rezultati
MYD_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_01_2015.xls preliminarni rezultati
Internet_marketing_II_popraven_kolokvium_22_01_2015.doc preliminarni rezultati
Internet_marketing_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_01_2015.xls preliminarni rezultati
MIS_II_popraven_kolokvium_22_01_2015.doc preliminarni rezultati
MIS_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_01_2015.xls preliminarni rezultati

22.01.2015  09:30

Економика на надворешна трговија

ispit_web-4.xls preliminarni rezultati

MNK_ispit_web.xls preliminarni rezultati

Меѓународен бизнис

2_popraven_kolokvium_web.doc preliminarni rezultati
ispit_web-5.xls preliminarni rezultati

21.01.2015  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

modeliranje_januari_2015_web.xls Rezultati modeliranje

Сметководство

Ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_smetkovodst_21_01_2015.xls preliminarni rezultati
Smetkovodstvo_II_popraven_kolokvium_21_01_2015.doc preliminarni rezultati
FPI_Ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_21_01_2015.xls preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_FPI_21_01_2015.doc preliminarni rezultati

20.01.2015  11:30

Менаџмент на човечки ресурси

Испит и колоквиум

preliminarni_ispit_mcr_januarska.pdf Прелиминарни испит
preliminarni_vtor_popraven_mcr_januarska.pdf Прелиминарни втор колоквиум

20.01.2015  10:50

Статистика за економисти

Rezultati Vtor kolkvium-prakticen del

16_01_2015_vtor_popraven_prakticen.xls Rezultati vtor kolkvium-prakticen del

20.01.2015  10:30

WEB дизајн

Rezultati Januarski ispiten rok

Januari_2015.xls Rezultati Januarski ispiten rok

20.01.2015  09:30

Берзанско работење

II_kolokvium_berzansko_20_01_2015.doc preliminarni rezultati
Berzansko_ispit_20_01_2015.xls ispit ekts

16.01.2015  11:30

Маркетинг истражување

MI_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_16_01_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_MI_16_01_2015.pdf preliminarni rezultati

16.01.2015  09:30

Статистика за економисти

Januarska ispitna sesija

RezSE_VtorKoll_Pismen_del_16_01_2015INT.doc Vtor popraven kolokvium - pismen del
RezSE_04_08_16_01_2015_INT.xls januarski ispiten rok (04-11)
RezSE12_16_01_2015_INT.xls januarski ispiten rok (12)

Вовед во бизнис

Конечни резултати - Вовед во бизнис

Rezultati_16_01_2015_konecni.pdf конечни резултати

Voved_vo_biznis_16_01_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf voved vo biznis 16_01_2015 nastavnik O. Kostoska
Voved_vo_biznis_II_kolokvium_16_01_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf voved vo biznis II kolokvium_16_01_2015 nastavnik O. Kostoska

15.01.2015  12:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

DSSNO_vtor_kolokvium_26_12_2014.doc konecni

15.01.2015  11:30

Социологија

Испит

preliminarni_ispit_januarska_sociologijq.pdf Испит прелиминарни

15.01.2015  11:00

Деловно комуницирање

Втор Колоквиум и Испит

preliminarni_ispit_januarska_delovno_komunicirianje.pdf Испит прелиминарни
preliminarni_vtor_popraven_kolokvium_januarska_delovno_komunicirianje.pdf Прелиминарни втор колоквиум

15.01.2015  09:30

Деловно планирање

Delovno_planiranje_15_01_2015_ispit.xlsx konecni rezultati
II_kolokvium_biznis_planiranje_15_01_2014.docx BIZNIS PLANIRANJE konecni rezultati
Biznis_politika_i_strategija_15_01_2015_ispit.xlsx BIZNIS POLITIKA I STRATEGIJA konecni rezultati
Biznis_planiranje_15_01_2015_matrica.xls konecni rezultati

Теорија на одлучување

Teorija_na_odlucuvanje_15_01_2015_ispit.xlsx konecni rezultati

14.01.2015  11:30

Маркетинг менаџмент

vtor_popraven_kolok_14_01_2015.pdf preliminarni rezultati
marketing_menazment_ispit_14_01_2015.pdf preliminarni rezultati

Меѓународни институции и организации

MIO_14_01_2015.pdf MIO 14_01_2015

Интернет технологии

Јануарска испитна сесија, 2015

IT_14_01_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати

Деловна информатика

januarska ispitna sesija

DI_Vtor_kolokvium_14_01_2015_INT.doc Vtor kolokvium
DI_Ispit_BI_14_01_2015_INT.doc Ispit (BI)
Rez_DI14_01_2015_ispit_BI_INT.doc Ispit - januarska ispitma sesija (studiska programa Biznis informatika)
RezDI2015_01_14_E_Biznis_zavrsno_ocenuvanje_INT.xls Preliminarni rezultati- izpit (zavrsno ocenuvanje)- studiaka programa E-Biznis
RezDI2015_01_14_E_Biznis_zavrsno_ocenuvanje_INT-0.xls Ispit (E-Biznis) - zavrsno ocenuvanje

14.01.2015  09:30

Меѓународен маркетинг

megjunaroden_marketing_ekts_14_01_2015.pdf preliminarni rezultati
megjunaroden_marketing_ekts_14_01_2015_konecni.pdf konecni rezultati

13.01.2015  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje.xls preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_MSS_13_01_2015.doc preliminarni rezultati

Организација на ревизијата

organizacija_na_revizija_13_01_2015.doc konecni rezultati

13.01.2015  09:30

Маркетинг

vtor_popraven_kolokvium_marketing_13_01_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_marketing_13_01_2015.pdf preliminarni rezultati

Бизнис информатика

BI_Prakticen_ispit_13_01_15.xlsx Preliminarni rezultati od prakticen del. Pismen ispit na 30.01.2015 vo 11.00 casot

12.01.2015  11:30

Канали на дистрибуција

MK_ispit_12_01_2015_web.xls preliminarni rezultati
MK_ispit_12_01_2015_web_konecni.xls konecni rezultati

12.01.2015  11:25

Теорија и политика на економски развој

tper januari 2015 god

teorija_i_politika_na_ekonomski_politika_II_popraven_kolokvium_12_01_2015_int.doc konsultacii 29 01 2015 vo 9 casot.
tper_januari_2015_int.xls ispit januari 2015 konsultacii 29 01 2015 vo 9 casot.

12.01.2015  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од јануарска сесија

Deloven_angliski_preliminarni_rezultati_januarska_sesija_2015.doc Прелиминарни резултати-јануарска сесија
BE_1_vkupni_Jan_2015_web.xls Деловен англиски јазик 1-прелиминарни вкупни поени

Француски јазик

Испит-сите години и насоки

Ekonomski_site_godini_januari_2014_Internet.docx Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум

06.01.2015  12:25

Економија на иновации

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ И ВТОР КОЛОКВИУМ

ekonomija_na_inovacii_VTOR_kolokvium_23_12_2014_Copy.doc ВТОР КОЛОКВИУМ - ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ
ekonomija_na_inovacii_prv_popraven_kolokvium_23_12_2014_Copy.doc ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ - ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

27.12.2014  11:30

Менаџмент

Прв поправен колоквиум

Конечни резултати од првиот поправен колоквиум
Menagment_I_popraven_kol_KONECNI_WEB.doc Menagment I pop.,kol., KONECNI 27 dec.,2014

27.12.2014  11:00

Менаџмент

Menagment_2kol_КОНЕЧНИ_WEB.doc Menagment 2kol., 27 dec., 2014 -KONECNI

Однесување на потрошувачите

Matrica_odnesuvanje_na_potrosuvacite_2014_2015.xls preliminarna matrica so dopolnitelni poeni
I_popraven_kolokvium_odnesuvanje_na_potrosuvacite_27_12_2014_Copy.doc konecni rezultati
II_kolokvium_odnesuvanje_na_potrosuvacite_27_12_2014.doc konecni rezultati

Теорија на трошоци и цени

TiC_KONECNI_rezultati_od_I_pop_kol_27_dec_2014_web.doc Konecni rezz.,TiC I pop.kol.,
TiC_KONECNI_rezultati_od_II_kol_27_dec_2014_web.doc Konecni rezz.,TiC II kol.,

27.12.2014  10:00

Деловна информатика

прв поправен колоквиум

DI_prv_popraven_kolokvium_27_12_2014_INT-0.doc Резултати од првиот поправен колоквиум
DI_Vtor_kolokvium_27_12_2014_INT-0.doc Резултати од вториот колоквиум

27.12.2014  08:30

Маркетинг на услужни дејности

matrica_MUD.xls preliminarna matrica so dopolnitelni poeni
MYD_I_popraven_kolokvium_27_12_2014.doc konecni rezultati
MYD_II_kolokvium_27_12_2014.doc konecni rezultati

Основи на економијата

08_11_2014_Preliminarni_rezultati_prv_popraven_kolokvium_web.xls Preliminarni rezultati ekonomija prv popraven kolokvium
27_12_2014_Preliminarni_rezultati_vtor_kolokvium_web.xls Preliminarni rezultati ekonomija vtor kolokvium
Spisok_so_dopolnitelni_poeni_Osnovi_2014_2015_web.xls Spisok so dopolnitelni poeni Ekonomija

26.12.2014  08:30

Пари и банкарство

PB_vtor_kolokvium_i_kontinuirano_26_12_2014.xls preliminarni rezultati od vtor kolokvium so kontinuirano ocenuvanje
PB_prv_popraven_kolok_konecni_26_12_14.xls konecni rezultati od prv popraven kolokvium
PB_vtor_kolok_konecni_26_12_14.xls konecni rezultati od vtor kolokvium

Бизнис логистика

vtor_kolokvium_BL_26_12_2014_web.pdf preliminarni rezultati
prv_popraven_kolokvium_BL_26_12_2014_web.pdf preliminarni rezultati

25.12.2014  11:00

Деловно планирање

BIZNIS PLANIRANJE

prv_popraven_kol_biznis_planiranje_25_12_2014.doc konecni rezultati
vtor_kol_biznis_planiranje_25_12_2014.doc konecni rezultati

Меѓународна економија

1_popraven_kolokvium_web.doc konecni rezultati
2_kolokvium_web.doc konecni rezultati

Теорија на одлучување

prv_popraven_kol_teorija_na_odlucuvanje_25_12_2014.doc konecni rezultati

25.12.2014  08:30

Финансиско сметководство

25_12_2014_Konecni_rezultati_vtor_kolokvium_web.xls Konecni rezultati 2 kol FS
25_12_2014_Rezultati_prv_popraven_kolokvium_web.xls Konecni rezultati prv popraven FS

Берзанско работење

konecni rezultati

I_popraven_kol-0.doc prv popraven kolokvium
IIkol.doc II kol

Бизнис информатика

Biznis_informatika_prv_popraven_kolokvium_25_12_2014_prelim.pdf Preliminarni rezultati od prv popraven kolokvium
Biznis_informatika_vtor_kolok_25_12_2014_prelim.pdf Preliminarni rezultati od vtor kolokvium
BI_kolokviumi_i_kontinuirano_ocenuvanje_preliminarni_rezultati_2014_2015.xls preliminarni rezultati od kontinuirano ocenuvanje

24.12.2014  12:30

Теорија и политика на економски развој

tper dekemvri prv popraven

teorija_i_politika_na_ekonomski_politika_I_popraven_kolokvium_24_12_2014_2_int.doc tper dekemvri 2014 prv popraven
teorija_i_politika_na_ekonomski_politika_II_kolokvium_24_12_2014_1_int.doc tper dekemvri vtor kolokvium

24.12.2014  11:30

Ревизија

24_12_2014_prv_popraven_kolokvium_revizija.xls konecni rezultati
24_12_2014_vtor_kolokvium_revizija.xls konecni rezultati
Revizija_matrica.xls preliminarni rezultati

24.12.2014  11:00

Финансиска и актуарска математика

Konecni_rezultati_FAM_prv_popraven_kolokvium_24_12_2014_web.doc Konecni rezultati
Konecni_rezultati_FAM_vtor_kolokvium_24_12_2014_web.doc Konecni rezultati

Електронско банкарство 1

E-banking

Konecni_prv_povtoren_ebankarstvo.pdf Конечни резултати Прв Повторен колоквиум
Konecni_vtor_kolokvium_ebankarstvo.pdf Конечни втор колоквиум

24.12.2014  08:30

Маркетинг

prv_popraven_kolokvium_marketing_24_12_2014_web.pdf preliminarni rezultati
vtor_kolokvium_marketing_24_12_2014web.pdf preliminarni rezultati
kontinuirano_ocenuvane_marketing_2014_web.xls preliminarni rezultati

23.12.2014  13:05

Сметководство

Smetkovodstvo_I_popraven_kolokvium_23_12_2014_Copy.doc konecni rezultati
Smetkovodstvo_II_kolokvium_23_12_2014.doc konecni rezultati

23.12.2014  11:00

Електронски бизнис

1_popraven_kolokvium_web-0.doc konecni rezultati
2_kolokvium_web-0.doc konecni rezultati

23.12.2014  08:30

Инвестиционен менаџмент

23_12_2014_Preliminarni_rezultati_prv_popraven_kolokvium_IM_web.xls Preliminarni rezultati IM prv popraven kolokvium
23_12_2014_Preliminarni_rezultati_vtor_kolokvium_IM_web.xls Preliminarni rezultati vtor kolokvium IM
Spisok_so_samo_so_dopolnitelni_poeni_IM_2014_2015.xls Dopolnitelni poeni IM

Меѓународни односи

23_12_2014_Preliminarni_rezultati_prv_popraven_kolokvium_MO_web.xls Preliminarni rezultati prv popraven MO
23_12_2014_Preliminarni_rezultati_vtor_kolokvium_MO_web.xls Preliminarni rezultati vtor kol MO

22.12.2014  13:15

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska analiza dekemvri 2014

makroekonomska_analiza_I_popraven_kolokvium_22_12_2014_int.doc makroekonomska analiza dekemvri 2014 prv popraven
makroekonomska_analiza_II_kolokvium_22_12_2014_int.doc makroekonomska analiza dekemvri 2014 vtor kolokvium

22.12.2014  13:10

Бренд менаџмент

prv_popraven_kolokvium_BМ_22_12_2014_web.pdf preliminarni rezultati
vtor_kolokvium_BМ_22_12_2014_web.pdf preliminarni rezultati

22.12.2014  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_matrica_sodopolnitelni_poeni.xls preliminarna matrica so dopolnitelni poeni
prv_popraven_kolokvium_MSS_22_01_2014.doc konecni rezultati
vtor_kolokvium_MSS_22_01_2014.doc konecni rezultati

22.12.2014  11:00

Практикум за менаџерско сметководство

22_12_2014_Preliminarni_rezultati_prv_popraven_kolokvium_Praktikum_web.xls preliminarni rezultati prv popraven kol Praktikum
22_12_2014_Preliminarni_rezultati_vtor_kolokvium_Praktikum_web.xls preliminarni rezultati 2 kol Praktikum

Финансиски извештаи

22_12_2014_Preliminarni_rezultati_prv_popraven_kolokvium_web.xls preliminarni rezultati prv popraven

22.12.2014  08:30

Макроекономска анализа и политика

makroekonomska analiza vkupna tabela prv popraven i vtor kolokvium

Известување

Интернет технологии

Втор колоквиум и поправен прв колоквиум; Втора колоквиумска недела, зимски семестар, 2014/2015

IT_Popraven_prv_kolokvium_22_12_2014_konecni_web.pdf Поправен прв колоквиум (конечни резултати)
IT_Vtor_kolokvium_22_12_2014_konecni_web.pdf Втор колоквиум; Конечни резултати

20.12.2014  11:00

Деловно комуницирање

Колоквиум Втор и втора шанса за Прв

Delovno_komuniciranje_konecni_vtor_2.pdf Конечни втор колоквиум
Delovno_komuniciranje_konecni_prv_vtora_sansa_2.pdf Конечни резултати прв колоквиум втора шанса

Маркетинг истражување

prv_popraven_kolokvium_MI_20_12_2014_web.pdf preliminarni rezultati
vtor_kolokvium_MI_20_12_2014_web.pdf preliminarni rezultati

Бази на податоци

Втор колоквиум и поправен прв колоквиум; Втора колоквиумска недела, зимски семестар, 2014/2015

BP_Popraven_prv_kolokvium_20_12_2014_konecni_web.pdf Поправен прв колоквиум (конечни резултати)
BP_Vtor_kolokvium_20_12_2014_konecni_web.pdf Втор колоквиум (конечни резултати)

20.12.2014  08:30

Англиски јазик

Колоквиумска Дек 2014

BE_1_II_kol_Dek_2014_prelim_web.docx Прелиминарни втор кол дек 2014
BE_1_I_pop_kol_Dek_2014_prelim_web.docx Прелиминарни прв поправен кол дек 2014
BE_1_2014_15_total_prelim.xls Прелиминарни вкупни дек 2014

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

vtor_kol_danocno_рез.doc vtor kolokvium
prv_popraven_kol_danocno_rez_2.doc konecni rezultati

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис Информациони системи

20_12_014_Rezultati_prakticen_del_vtor_kolokvium_web.doc Konecni rezultati prakticen del vtor kol
20_12_2014_Rezultati_teoretski_del_vtor_kolokvium_web.doc Konecni rezultati teoretski del vtor kol
20_12_014_Rezultati_teoretski_del_vtor_kolokvium_komisiski_web.doc Konecni rezultati teoretski del vtor kol komisiski
20_12_2014_Rezultati_prakticen_del_vtor_kolokvium_komisiski_web.doc Konecni rezultati prakticen del vtor kol komisiski
20_12_2014_Rezultati_prakticen_del_prv_popraven_kolokvium_web.doc Konecni rezultati prakticen del prv popraven kol
20_12_2014_Rezultati_teoretski_del_prv_popraven_kolokvium_web.doc Konecni rezultati teoretski del prv popraven kol

Француски јазик

Втор и прв поправен колоквиум

DFJ_1_Kolokvium_2_2014_2015_Internet.docx Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1

04.12.2014  11:20

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

DSSNO_prv_kolokvium_07_11_2014.doc konecni

28.11.2014  11:00

Е-Маркетинг

WebRezE_M_TretCiklus28_11_2014.doc Preliminarni rezultati E - Marketing Tret ciklus 28_11_2014

25.11.2014  11:00

Стратегиски менаџмент

postdiplomski studii

25_11_2014_ispit_postdiplomski_web.doc preliminarni rezultati

24.11.2014  13:55

Банкарски менаџмент

bankarski menagment vtor popraven kolokv. 10.11.2014

web_vtor_popraven_kolok_BM_10_11_2014.doc bankarski menagment vtor kolokv.

web_bankarski_menagment_10_11_2014.xls bankarski menagment

22.11.2014  11:00

Основи на економијата

Економија-трет циклус

Preliminarni_rezultati_ekonomija_tret_ciklus_22_11_2014_web.doc Preliminarni rezultati Ekonomija-tret ciklus

21.11.2014  13:30

Пазар на капитал и финансиски институции

pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_II_ciklus_21_11_2014.xls konecni rezultati

21.11.2014  11:00

Маркетинг

tret ciklus studii

marketing_3_ciklus_21_11_2014_web.doc rezultati

18.11.2014  13:30

Меѓународни бизнис финансии

Konecni_rezultati_Vtor_ciklus_Megu_biz_finansii_ноември.xls Rezz, MBF -noemvri 2014

17.11.2014  09:30

Е-Маркетинг

WebRezE_MVtorCiklus17_11_2014.doc Preliminarni rezultati E - Marketing 17_11_2014

14.11.2014  13:30

Однесување на потрошувачите

ispit_Оdnesuvanje_na_potrosuvacite_14_11_2014.xls konecni rezultati

Финансиска теорија и политика

FTP_noem_2014_konecni.xls konecni rezultati

Вовед во бизнис

Ekonomika_na_pretprijatija_14_11_2014.pdf ekonomika na pretprijatija 14_11_2014
Voved_vo_biznis_14_11_2014.pdf voved vo biznis 14_11_2014
Voved_vo_biznis_II_KOLOKVIUM_14_11_2014.pdf voved vo biznis_vtor kolokvium_14_11_2014

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus14_11_2014.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 14_11_2014

13.11.2014  13:30

Финансиски менаџмент

FM_noem_2014_konecni.xls konecni rezultati od ispit

Финансиско сметководство

13_11_2014_Rezultati_FS_web.xls Konecni rezultati FS ispit

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni_menaxerska_13_11_2014.xls Preliminarni rezultati Menagerska ekonomija-2 ciklus

13.11.2014  09:00

Менаџерско сметководство - напредно ниво

Preliminarni_MS_13_11_2014_web.xls Preliminarni rezultati MS-napredno nivo

12.11.2014  13:30

Девизен систем и девизно работење

DS_ноември_2014_WEB.xls Konecni rezz DS noemvri 2014

Маркетинг менаџмент

vtor ciklus

ispit_13_11_2014_web.doc preliminarni rezultati

Монетарна економија

Konecni_rezz_Monetarna_ekonomija_noemvri_2014_web.xls Konecni rezz, Monetarna ekonomija noemvri 2014

Трговско право

Ispit_TP_noemvri_i_zvirni_web.doc Ispit TP noemvri konecni zbirni

11.11.2014  13:30

Деловна анализа

11_11_2014_Preliminarni_rezultati_Analiza_EKTS_web.xls Preliminarni rezultati Analiza ispit

Пари и банкарство

PB_noemvri_2014_konecni.xls konecni rezultati od ispit

Стратегиски менаџмент

ispit_12_11_2014.doc preliminarni rezultati

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

26 Јануари 2015

Им  се соопштува на студентите на Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето  и заверувањето на  предмети од парните семестри, за академската 2014/2015 година ќе се врши од 26.01.2015 год. до 13.02.2015  год. При уписот студентите од генерација 2011/2012 год. задолжителено со документите за упис да го достават и образецот за реализирана стручна пракса.

повеќе

24 Јануари 2015

Бизнис информатика теоретски дел од испитот

повеќе

21 Јануари 2015

Англиски јазик - устен испит

повеќе
сите документи