Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


25.05.2016  11:30

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_ispit_25_05_2016.doc preliminarni rezultati
MCR_vtor_pop_kol_25_05_2016.doc preliminarni rezultati

23.05.2016  11:30

Меѓународен маркетинг

ispit_MM_23_05_2016.pdf preliminarni rezultati

Маркетинг канали

ispit_MK_23_05_2016.pdf preliminarni rezultati
kontinuirano_ocenuvanje_MK_2015_2016-0.pdf preliminarni rezultati

23.05.2016  09:30

Англиски јазик

Јунска сесија 2016 - прелиминарни

BE_all_June_2016_prelim_web.doc Прелиминарни јуни 2016
BE_1_total_June_2016_prelim_web.xls Деловен англиски 1 прелиминарни вкупни јуни 2016
BE_2_total_June_2016_prelim_web.xls Деловен англиски 2 прелиминарни вкупни јуни 2016

17.05.2016  12:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

Dopolnitelni poeni

Pregled_na_konecna_lista_so_dopolnitelni_poeni.doc konecni

17.05.2016  11:00

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

DSSNO_prv_popraven_kolokvium_09_05_2016.doc konecni

DSSNO_vtor_kolokvium_09_05_2016.doc konecni

14.05.2016  11:00

Стратегиски менаџмент

vtor_kolok_14_05_2016.pdf preliminarni rezultati
prv_popraven_kolok_14_05_2016.pdf preliminarni rezultati

Финансиска теорија и политика

prv_popraven_kolok_14_05_2016-0.pdf preliminarni rezultati
vtor_kolok_14_05_2016-0.pdf preliminarni rezultati

Напредно компјутерско програмирање

Втор колоквиум; Втора колоквиумска недела, летен семестар; Академска 2015/2016

NKP_Vtor_kolokvium_2016_05_14_konecni_web.pdf ЕКТС, 1. циклус; 4. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати

14.05.2016  08:35

Трговско право

dopolnitelni_poeni_2015_2016_konecni_web.xls TP dopolnitelni konecni

14.05.2016  08:30

Трговско право

I_kolokvium_maj_konecni_web.doc TP I kol maj konecni
II_kolokvium_maj_konecni_web.doc TP II kol maj konecni

14.05.2016  00:50

Однесување на потрошувачите

1_Колоквиум_поправен.doc Rezultati od prv kolokvium
2_Колоквиум-0.doc rezultati vtor kolokvium

13.05.2016  11:00

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_prv_popraven_kol_13_05_2016.doc preliminarni rezultati
MCR_vtor_kol_13_05_2016.doc preliminarni rezultati

Социологија

Sociologija_prv_popraven_kol_13_05_2016.doc preliminarni rezultati
Sociologija_vtor_kol_13_05_2016.doc preliminarni rezultati

13.05.2016  08:30

Статистика за економисти

Preliminarna_lista_Vtor_Kol_pismen_del_13_05_2016.xls preliminarni rezultati
Preliminarna_lista_PrvPopraven_Kol_prakticen_del_13_05_2016.xls preliminarni rezultati
Preliminarna_lista_PrvPoprKol_pismen_del_13_05_2016.xls preliminarni rezultati
Preliminarna_lista_VtorKol_prakticen_del_13_05_2016.xls preliminarni rezultati

12.05.2016  11:00

Меѓународен бизнис

rezultati od prv popraven i vtor kolokvium

kolokviumi_12_05_2016.pdf preliminarni rezultati
kontinuirano_ocenuvanje_2015_2016.pdf preliminarni rezultati

Меѓународен маркетинг

rezultati od prv, prv popraven i vtor kolokvium

kontinuirano_ocenuvanje_MM_2016.pdf rezultati

Меѓународни финансии

MF_prv_popraven_kolok_12_05_2016.pdf preliminarni rezultati
MF_vtor_kolok_12_05_2016.pdf preliminarni rezultati
kontinuirano_ocenuvanje_2015_2016-0.pdf preliminarni rezultati

Проектен менаџмент

rezultati od prv popraven, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje

kontinuirano_ocenuvanje_PM_2016.pdf preliminarni rezultati

Економија на труд

Preliminarni_rezultati_ekonomija_na_trud_2016.pdf preliminarni rezultati

12.05.2016  08:30

Економетрија

Preliminarni_rezultati_ekonometrija_2016.pdf preliminarni rezultati

Финансиски пазари и институции

FPI_I_popraven_kolokvium_12_05_2016.doc preliminarni rezultati
FPI_II_kolokvium_12_05_2016.doc preliminarni rezultati

11.05.2016  12:55

WEB дизајн

Rezultati kolokviumska nedela

09_05_2016_Prv_popraven_kolokvium_Prakticen_del.xls Rezultati prv popraven kolokvium
09_05_2016_Prv_popraven_kolokvium_Teoretski_del.xls Rezultati prv popraven kolokvium-Teoretski del
09_05_2016_Vtor_kolokvium_Prakticen_del.xls Rezultati vtor kolokvium Prakticen del
09_05_2016_Vtor_kolokvium_Teoretski_del.xls Rezultati vtor kolkvium Teoretski del

11.05.2016  11:00

Монетарна економија

vtor_kolok_11_05_2016_ME.pdf preliminarni rezultati
prv_popraven_kolok_11_05_2016_ME.pdf preliminarni rezultati

Маркетинг канали

kontinuirano_ocenuvanje_MK_2015_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_kolok_MK_11_05_2016.pdf rezultati
prv_popraven_kolok_MK_11_05_2016.pdf rezultati

11.05.2016  10:50

Клауд компјутинг

Rezultati kolokviumska nedela

09_05_2016_Prv_popraven_kolokvium.xls Rezultati prv popraven kolokvium
09_05_2016_Vtor_kolokvium.xls Rezultati vtor kolokvium

11.05.2016  08:30

Принципи и организација на сметководството

11_05_2016_I_pop_kol_principi.doc preliminarni rezultati
11_05_2016_II_kol_principi.doc preliminarni rezultati
matrica_PIOS.xls preliminarna matrica so dopolnitelni poeni

Вовед во бизнис

VB_kontinuirano_ocenuvanje_2015_2016.pdf kaj doc. d-r Monika Angeloska-Dichovska
VB_prv_popraven_kolokvium_konecni.pdf kaj doc.d-r Monika A. Dichovska
VB_vtor_kolokvium_konecni.pdf kaj doc. d-r Monika A. Dichovska

10.05.2016  11:20

Маркетинг и иновации

2_Колоквиум.doc Rezultati od vtor kolokvium

10.05.2016  11:00

Сметководствен менаџмент

SM_kon_rez_II_kol_10_maj_2016.doc konecni rezultati
SM_kon_rez_I_pop_kol_10_maj_2016.doc konecni rezultati

Финансиски менаџмент

FM_prv_popraven_kolok_10_05_2016.pdf preliminarni rezultati
FM_vtor_kolok_10_05_2016.pdf preliminarni rezultati

10.05.2016  08:30

Вовед во економската глобализација

10_05_2016_voved_vo_ek_glob_I_pop_kol.doc preliminarni rezultati
10_05_2016_voved_vo_ek_glob_II_kol.doc preliminarni rezultati

Девизен систем и девизно работење

DSDR_vtor_kolok_10_05_2016.pdf preliminarni rezultati
DSDR_prv_popraven_kolok_10_05_2016.pdf preliminarni rezultati

Маркетинг менаџмент

vtor_kolok_MAM_10_05_2016.pdf preliminarni rezultati
prv_popraven_kolok_MAM_10_05_2016.pdf preliminarni rezultati

09.05.2016  11:00

Банкарски менаџмент

prv_popraven_kolok_BM_09_05_2016.pdf preliminarni rezultati
vtor_kolok_BM_09_05_2016.pdf preliminarni rezultati

Право на електронска трговија

dopolnitelni_poeni_PET_web.xls preliminarni
konecni_rezultati_2_kolok_maj_2016_web.doc konecni rezultati

09.05.2016  08:30

Математика за економисти

matematika_I_popraven_kol_09_05_2016.doc preliminarni rezultati
matematika_II_kol_09_05_2016.doc preliminarni rezultati

Финансиска и актуарска математика

FAM_09_05_2016_II_kol.doc preliminarni rezultati
FAM_09_05_2016_I_pop_kol.doc preliminarni rezultati

07.05.2016  11:00

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni.xls preliminarni rezultati

web_vtor.xls preliminarni

07.05.2016  10:40

Претприемништво и мали бизниси

preliminarna matrica

preliminarna_matrica_pretpriemnistvo_int.xls matrica so dopolnitelni poeni maj
Pretpriemnistvo_I_popraven_kolokvium_07_05_2016_int.doc konecni prv popraven kolokvium maj 2016
Pretpriemnistvo_II_kolokvium_07_05_2016_int.doc konecni vtor kolokvium maj 2016

07.05.2016  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 2 колоквиуми Мај 2016

BE_2_I_pop_kol_May_2016_web_prelim.doc Прв поправен колоквиум Мај 2016
BE_2_II_kol_May_2016_web_prelim.doc Втор колоквиум Мај 2016
BE_2_total_web_prelim.xls Деловен англиски 2 вкупни

Француски јазик

rezultati od kolokviumite odrzani na den 07.05.2016

DFJ_2_Kolokvium_2_2015_2016_Internet.doc rezultati

27.04.2016  11:30

Е-бизнис менаџмент

E_biz_menazment_27_04_2016.pdf rezultati

27.04.2016  09:30

Организациски менаџмент - II циклус на студии

Organizaciski_menadzmen_II_ciklust_27_04_2016.xls konecni rezultati

26.04.2016  09:30

Банкарски менаџмент

BANKARSKI MENADZMENT - VTOR CIKLUS

bankarski_menadzment_II_ciklus_26_04_2016.xls rezultati

20.04.2016  09:30

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

20_04_2016.xls preliminarni rezultati

19.04.2016  11:30

Организациска култура и деловна етика

19_04_2016_II_ciklus_organizaciska_kul_i_del_etika.xls konecni rezultati

18.04.2016  11:30

Менаџерско сметководство - напредно ниво

Menadzersko_smetkovodstvo_18_04_2016.doc konecni rezultati

18.04.2016  11:00

Меѓународни бизнис финансии

Megjunarodni_biznis_finansii_18_04_2016.pdf rezultati

12.04.2016  11:30

Маркетинг менаџмент

ispit_12_04_2016.pdf vtor ciklus studii

12.04.2016  09:30

Основи на економијата

EKONOMIJA - III CIKLUS NA STUDII

Ekonomija_III_ciklus_12_04_2016.xls konecni rezultati

Економска глобализација

12_04_2016_ekonomska_globalizacija_II_ciklus.xls konecni rezultati

11.04.2016  12:00

Економија на иновации

Економија на иновации

ekonomija_na_inovacii_matrica-0.xls Испит април 2016
vtor_kolokvium_2016.doc втор колоквиум април 2016

11.04.2016  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

11_04_2016_menadzerska_ekonomija_II_ciklus.xls konecni rezultati

11.04.2016  11:20

Бизнис информатика

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И КОЛОКВИУМ

WEB_MART_2016.xls matrica april 2016
web_ISPIT_MART.doc ispit prakticen i teoretski april 2016
web_rezultati_vtor_kolokvium.doc vtor kolokvium 2016

11.04.2016  09:30

Ревизија - напредно ниво

revizija_ispit_II_ciklus_11_04_2016.xls konecni rezultati

07.04.2016  15:45

WEB дизајн

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati_Web_design_Aprilski_ispiten_rok.xls Rezultati Aprilski ispiten rok

07.04.2016  13:30

Финансиско сметководство

07_04_2016_FS_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati
II_kol_finans_smet_07_04_2016.doc konecni rezultati

Вовед во бизнис

Voved_vo_biznis_07_04_2016_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_voved vo biznis_07_04_2016_nastavnik_Olivera_Kostoska

Проектен менаџмент

01_04_2016_ispit_proekten_menazment.pdf preliminarni rezultati

07.04.2016  12:00

Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati_Aprilski_ispiten_rok.xls Rezultati Aprilski ispiten rok

07.04.2016  11:30

Е-Маркетинг

WebRezE_MVtorCiklus_07_04_2016.doc Preliminarni rezultati E - Marketing 07_04_2016

07.04.2016  11:20

Вовед во бизнис

VB_ispit_07_04_2016_KONECNI.pdf konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

06.04.2016  13:30

Финансиска теорија и политика

FTP_06_04_2016_ispit.pdf preliminarni rezultati
FTP_06_04_2016_ispit_konecni.pdf Konecni rezultati

Бизнис логистика

06_04_2016_ispit_BL.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_06_04_2016.pdf preliminarni rezultati

06.04.2016  13:00

Менаџмент

ispit_Menazment_06_04_2016.pdf preliminarni rezultati
ispit_Menazment_06_04_2016_konecni.pdf Konecni rezultati
vtor_popraven_kolok_06_04_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

06.04.2016  11:00

Маркетинг

tret ciklus studii

ispit_marketing_04_04_2016-0.doc rezultati

06.04.2016  09:30

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus_06_04_2016.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 06_04_2016

05.04.2016  23:50

Маркетинг информациски системи

Rezultati_MIS.doc Preliminarni rezultati
rezultati_MIS.doc konecni rezultati

05.04.2016  23:45

Интернет маркетинг

Vtor_Kolokvium_April.doc Preliminarni II kolokvium
Ispit_april.doc Preliminarni- Ispit
Konecni_april_IM.xls konecni rezultati

05.04.2016  13:30

Сметководствен менаџмент

SM_prel_rez_april_2016.xls preliminarni rezultati
SM_prel_rez_ispit_april_2016.doc preliminarni rezultati

05.04.2016  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

04_2016.doc резултати меѓународен бизнис-напредно ниво, втор циклус

04.04.2016  13:30

Деловно комуницирање

DK_04_04_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati
DK_04_04_2016_II_kol.doc konecni rezultati

Деловно планирање

BIZNIS PLANIRANJE

Biznis_planiranje_04_04_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati
Delovno_planiranje_04_04_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Стратегиски менаџмент

04_04_2016_ispit_SM.pdf preliminarni rezultati

04.04.2016  11:40

Социологија

Sociologija_ispit_04_04_2016.xls konecni rezultati

04.04.2016  11:30

Маркетинг

vtor ciklus studii

ispit_marketing_04_04_2016.doc rezultati

04.04.2016  11:00

Портфолио менаџмент

04_04_2016_portfolio_menazment.pdf rezultati

01.04.2016  13:30

Електронски бизнис

01_04_2016_e_biznis_ispit.pdf preliminarni rezultati

Основи на економијата

Ispit_01_04_2016_web.pdf Ispit i vtor kolokvium_01_04_2016_d-r. Trajkova

Претприемништво и мали бизниси

pretpriemnistvo_ispit_i_kontinuirano01_04_2016_int.xls ispit april 2016

Електронско банкарство 1

Испит и втор колоквиум

Aprilska_sesija_e_banking_web_preliminarni.pdf Прелиминарни резултати

31.03.2016  13:30

Европска економска интеграција

evropska_ekonomska_integracija_31_03_2016.pdf rezultati_evropska ekonomska integracija_31_03_2016

Математика за економисти

matematika_ispit_i_kontin_31_03_2016.xls konecni rezultati

Финансиска и актуарска математика

FAM_31_03_2016_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati

Финансиски менаџмент

FM_ispit_31_03_2016.pdf preliminarni rezultati
FM_ispit_31_03_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

Фискална ревизија

FR_ispit_i_kontinuirano_31_03_2016.pdf preliminarni rezultati
FR_ispit_i_kontinuirano_31_03_2016_konecni.pdf rezultati

Економија на Европска унија

ekonomija_na_evropska_unija_31_03_2016.pdf rezultati_ekonomija na evropska unija_31_03_2016

31.03.2016  11:30

Деловно комуницирање

WebRezDKVtorCiklus_31_03_2016.doc Preliminarni rezultati Delovno komuniciranje Vtor Ciklus 31_03_2016

31.03.2016  10:00

Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

31_03_2016_E_BIZ_INF_S_MI_ispit_i_kontinuirano.xls konecni rezultati
E_biz_inf_sistemi_31_03_2016_II_kol_pop_PRAKTICEN.doc konecni rezultati
E_biz_inf_sistemi_31_03_2016_II_kol_pop_TEORETSKI.doc konecni rezultati
E_biz_inf_sistemi_31_03_2016_ispit_PRAKTICEN.doc konecni rezultati
E_biz_inf_sistemi_31_03_2016_ispit_TEORETSKI.doc konecni rezultati

30.03.2016  13:30

Економика на надворешна трговија

ENT_30_03_2016.pdf preliminarni rezultati
ENT_30_03_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

Меѓународен бизнис

MB_30_03_2016.pdf preliminarni rezultati
MB_30_03_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_ispit_i_kontinuirano_30_03_2016.xls konecni rezultati

МНК и стратегиски алијанси

MNK_30_03_2016.pdf preliminarni rezultati
MNK_30_03_2016_konecni.pdf Konecni rezultati

Организација на ревизијата

Organizacija_na_revizija_30_03_2016.doc konecni rezultati

30.03.2016  12:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

DSSNO_ispit_konecni_23_03_2016_web.doc konecni

30.03.2016  12:00

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

DSSNO_prv_kolokvium_konecni_21_03_2016.doc konecni

30.03.2016  09:30

Меѓународна трговија - втор циклус

03_2016.doc резултати меѓународна трговија-втор циклус

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

26 Мај 2016

ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ И ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ПО „ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ“ ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, 2016

повеќе

26 Мај 2016

ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ И ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ПО „БАЗИ НА ПОДАТОЦИ“ ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, 2016

повеќе

26 Мај 2016

Консултации за испит по предметот статистика за економисти

повеќе
сите документи