Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


03.09.2015  11:30

Даночно и банкарско сметководство

03_09_2015.xlsx preliminarni rezultati

02.09.2015  11:30

Меѓународно стопанско право

rezultati_ispit_септември_2015_preliminarni_web.doc rezz., ispit MSP sept., 2015

02.09.2015  09:30

Сметководствен менаџмент

TiC_prel_rez_II_kol_02_sep_2015_web.doc TiC prel., rezz II kol
TiC_prel_rez_ispit_02_sept_2015_web.doc TiC prel., rez ispit 2015

01.09.2015  13:40

Економска глобализација

vtor ciklus studii

Ekonomska_globalizacija_01_09_2015.pdf preliminarni rezultati

01.09.2015  11:30

Електронски бизнис

rez_septemvri_2015_web-0.pdf preliminarni rezultati

01.09.2015  11:25

Инвестиционен менаџмент

investicionen_me_II_popraven_kolokvium_01_09_2015_Copy.docx preliminarni rezultati
investicionen_menadzment_ispit_01_09_2015.docx preliminarni rezultati

01.09.2015  09:30

Електронско банкарство 1

Испит и втор колоквиум

Preliminarni_septemvriska_e_bankarstvo.pdf Прелиминарни резултати и консултации

Проектен менаџмент

rez_septemvri_2015_web.pdf preliminarni rezultati
rez_vtor_popravan_sep_2015_web.pdf preliminarni rezultati

31.08.2015  11:30

Фискална ревизија

fiskalna_revizija_ispit_31_08_2015.xls konecni rezultati

31.08.2015  09:30

Математика за економисти

matematika_ispit_i_kontin_31_08_2015.xls preliminarni rezultati
matematika_II_popraven_kolokvium_31_08_2015.docx preliminarni rezultati

Финансиска и актуарска математика

FAM_31_08_2015_ispit_i_kontinuirano.xlsx preliminarni rezultati
finansiska_i_aktuarska_matematika_II_popraven_kolokvium_31_08_2015.docx preliminarni rezultati

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus31_08_2015.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 31_08_2015

28.08.2015  11:30

Економија на труд

Zavrsno_ocenuvanje_septemvri_2015_ekonomija_na_trud_preliminarni.docx preliminarni rezultati

27.08.2015  09:30

Економетрија

Zavrsno_ocenuvanje_septemvri_2015_ekonometrija_preliminarni.docx preliminarni rezultati

26.08.2015  11:30

Маркетинг на услужни дејности

MARKETING INFORMACISKI SISTEMI - INTERNET MARKETING

Internet_marketing_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_01_2015-0.xls konecni rezultati
MIS_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_01_2015-0.xls konecni rezultati
MUD_ispit_i_kolokvium_26_08_2015.xlsx konecni rezultati
MYD_II_kolokvium_26_08_2015.docx konecni rezultati

26.08.2015  09:30

Економика на надворешна трговија

ENT_26_08_2015_ispit.pdf preliminarni rezultati

Меѓународен бизнис

MB_ispit_26_08_2015.pdf preliminarni rezultati
MB_vtor_popraven_kolok_26_08_2015.pdf preliminarni rezultati

МНК и стратегиски алијанси

MNK_ispit_26_08_2015.pdf preliminarni rezultati

Портфолио менаџмент

Portfolio_menadzment_26_08_2015.xlsx konecni rezultati

25.08.2015  11:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

испит

DSSNO_konecni_19_08_2015.doc konecni

25.08.2015  11:30

Практикум за менаџерско сметководство

Praktikum_25_08_2015_ispit_i_kontinuirano.xlsx preliminarni rezultati

25.08.2015  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

modeliranje_septemvri_2015.pdf rezultati

Сметководство

II_popraven_kolokvium_smetkovodstvo_25_08_2015.doc preliminarni rezultati
smetkovodstvo_ispit_25_08_2015.xls preliminarni rezultati

24.08.2015  12:10

Макроекономска анализа и политика

менагмент на мали и средни бизниси втор циклус

mendzment_na_mali_i_sredni_biznisi_IIciklus15_06_2015_int.xlsx менаџмент на мали средни бизниси

24.08.2015  09:30

Берзанско работење

preliminarni rezultati

24_08_2015.doc II kol
24_08_2015.xlsx ispit

21.08.2015  11:30

Маркетинг истражување

ispit_MI_21_08_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_21_08_2015.pdf preliminarni rezultati

21.08.2015  09:30

Меѓународни финансии

MF_ispit_21_08_2015.xlsx konecni rezultati

Статистика за економисти

Rezultati vtor kolokvium (pismen i prakticen del)

RezSE_vtorpopr_pismen_del_21_08_2015_INT.doc Vtor popraven kolokvium - pismen del
RezSE_vtorpopr_prakticen_dell_21_08_2015_INT.doc Vtor popraven kolokvium - prakticen del

RezSEM_04_11_21_08_2015_INT.xls Rezultati - Septemvriska ispitna sesija (04-11)
RezSE_12_13_21_08_2015_INT.xls Rezultati - Septemvriska ispitna sesija (12-13)

20.08.2015  11:30

Девизен систем и девизно работење

rezultai_DS_септември_2015_WEB.xls Ds ispit prel., rezz ., sept 2015

Монетарна економија

Monetarna_ekonomija_II_kol_септември_2015_WEB.doc II kol ., prel rezz ME sept., 2015
Monetarna_ekonomija_ispit_септември_2015_WEB.doc Ispit prel., rezz MEsept 2015
kONECNI_rezultati_Monetarna_ekonomija_sept_2015_web.xls ME konecni rezz., sept,. 2015

20.08.2015  09:30

Стратегиски менаџмент

vtor_popraven_kolok_SM_20_08_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_SM_ekts_20_08_2015.pdf preliminarni rezultati

Трговско право

II_kolokvium_20_08_2015_Preliminarni_web.doc II kol., TP sept., prel 2015
Ispit_20_08_2015_Preliminarni_web.doc Ispit TP pre., rezz sept 2015

19.08.2015  12:10

Финансиско сметководство

finansisko_smetkovodstvo_19_08_2015_ispit_net.xlsx preliminarni rezultati

19.08.2015  11:30

Маркетинг менаџмент

ispit_ekts_19_08_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_kolokvium_mam_19_08_2015.pdf preliminarni rezultati

Меѓународен маркетинг

megjunaroden_marketing_ekts_19_08_2015.doc preliminarni rezultati

Меѓународни институции и организации

megjunarodni_institucii_i_organizacii_19_08_2015.pdf rezultati_megjunarodni institucii i organizacii_19_08_2015

Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2015

IT_19_08_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
IT_26_08_2015_pismen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел (целосен испит и поправен втор колоквиум); Конечни резултати
IT_19_08_2015_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; Завршно оценување

Деловна информатика

Септемвриска испитна сесија

RezDI2015_08_19_INT.xls Септемвриска испитна сесија

19.08.2015  09:30

Е-бизнис менаџмент

vtor ciklus studii

e_biznis_menazment_19_08_2015.pdf rezultati

18.08.2015  09:30

Маркетинг

ispit_marketing_18_08_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_kolokvium_makreting_18_08_2015.pdf preliminarni rezultati

Менаџмент - II циклус на студии

Menagment_II_ciklus_септември_2015_web.xls mE II cikuls

Бизнис информатика

BI_Prakticen_del_avgust_2015_preminarni.xlsx preliminarni rezultati
BI_ispit_avgust_2015_preliminarni.xlsx preliminarni rezultati od ispit i vtor kolokvium

17.08.2015  11:30

Канали на дистрибуција

marketing kanali

MK_ispit_17_08_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_MK_17_08_2015.pdf preliminarni rezultati

Теорија и политика на економски развој

teorija_i_politika_na_ekonomski_politika_II_popraven_kolokvium_17_08_2015.doc preliminarni rezultati
tper_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_17_08_2015.xls preliminarni rezultati

17.08.2015  09:30

Англиски јазик

септемвриска сесија 2015

BE_Sep_2015_prelim_web.doc Прелиминарни испит/колоквиум 17.08.2015

Меѓународни сметководствени стандарди

MSS_II_kolokvium_17_08_2015.doc konecni rezultati
MSS_ispit_i_kolokvium_17_08_2015.xls konecni rezultati

Француски јазик

Испит-сите насоки и години

Ekonomski_site_godini_avgust_2015_Internet.docx Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум.

Меѓународна трговија - втор циклус

Megunarodna_trgovija_17_08_2015.doc preliminarni rezultati

Право на електронска трговија

Zbirni_rezz_ispit_септември_konecni_2015_web.xls Konecni rezz., PET sept., 2015
rezultati_испит_септември_2015_web.doc PET konecni sept., 2015
rezultati_втор_kolokvium_септември_2015_web.doc II kol., PET sept., 2015

18.06.2015  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO

Investicisko_bankarstvo_II_ciklus_18_06_2015.xls konecni rezultati

18.06.2015  09:30

Менаџмент информациски системи

II ciklus na studii

rezultati_MIS_vtor_ciklus_junska_sesija_2015_net.xls preliminarni rezultati

17.06.2015  09:30

Анализа на временските серии

INOVACII I INTELEKTUALNA SOPSTVENOST

Preliminarno_Zavrsno_ocenuvanje_Inovacii_i_int_sopstvenost_juni_2015_web.docx preliminarni rezultati

Банкарски менаџмент

vtor ciklus

BM_ispit_vtor_ciklus_17_06_2015.pdf vtor ciklus studii

16.06.2015  11:30

Управување со ризици во банкарството

vtor ciklus studii

Upravuvanje_so_rizici_vo_bankarstvoto_16_06_2015_web.xls rezultati

16.06.2015  09:30

Организациска култура и деловна етика

LIDERSTVO I ORGANIZACISKI PROMENI

Liderstvo_i_orgaanizaciski_promeni_junska_sesija_2015_WEB.xls LIDERSTVO I ORGANIZACISKI PROMENI- rezz juni 2015

15.06.2015  11:30

Монетарна економија

vtor ciklus studii

Monetarna_ekonomija_15_06_2015_vtor_ciklus_web.xls rezultati

Однесување на потрошувачите

ispit_15_06_2015_Оdnesuvanje.xls konecni rezultati

Вовед во бизнис

ekonomika_na_pretprijatija_15_06_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_ekonomika na pretprijatija_15_06_2015_nastavnik_Olivera_Kostoska
voved_vo_biznis_15_06_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_voved vo biznis_15_06_2015_nastavnik_Olivera_Kostoska
Voved_vo_biznis_II_KOLOKVIUM_15_06_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_voved vo biznis_vtor_kolokvium_15_06_2015_nastavnik_Olivera_Kostoska

Konecni_rezultati_15_06_2015_kontinuirano_ocenuvanje_ispit.pdf Konecni rezultati_15.06.2015_N.Trajkova
Konecni_rezultati_vtor_kolokvium_15_06_2015_dopolnitelni_aktivnosti.pdf Konecni rezultati_Vtor kolokvium_dopolnitelni aktivnosti_N.Trajkova

15.06.2015  09:30

Финансиска теорија и политика

FTP_ispit_juni_2015_WEB.doc FTP juni ispit 2015
FTP_2kol_јуни_2015_WEB.doc FTP _ 2 kol., juni 2015
FTP_kont_ocenj_juni_2015_konecni_WEB.xls FTP_kontinuirano ocenj., KONECNi juni 2015

13.06.2015  11:30

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2015

BP_13_06_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_19_06_2015_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (целосен испит); Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_13_06_2015_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; Завршно оценување

13.06.2015  11:00

Е-Маркетинг

WebRezE_M_TretCiklus13_06_2015.doc Rezultati E- marketing tret ciklus 13_06_2015

13.06.2015  09:30

Финансиски менаџмент

FM_II_pop_kol_juni_2015_WEB.doc II pop. rezz FM juni 2015
FM_Ispit_juni_2015_WEB.doc FM ispit juni 2015
FM_kont_ocenuvanje_juni_2015_WEB.xls FM kont., ocenuvanje juni 2015

Маркетинг и иновации

II_popraven_kolokvium_marketing_i_inovacii_13_06_2015.docx konecni rezultati
marketing_i_inovacii_ispit_i_kontinuirano_13_06_2015.xls konecni rezultati

12.06.2015  11:30

Девизен систем и девизно работење

Devizen_sistem_i_devizno_rabotenje_ispit_juni_2015_WEB.doc DS ispit juni 2015
rezultai_DS_juni_2015_web_konecni.xls DS juni 2015

Монетарна економија

Monetarna_ekonomija_II_kol_juni_2015_WEB.doc ME juni II 2015
Monetarna_ekonomija_ispit_juni_2015_WEB.doc ME ispit juni 2015
Zbirni_rezz_Monetarna_ekonomija_juni_2015_KONECNI_web.xls Zbirni ME konecni juni 2015

Стратегиски менаџмент

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_SM_12_06_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_12_06_2015.pdf preliminarni rezultati

12.06.2015  11:00

Е-Маркетинг

WebRezE_MVtorCiklus12_06_2015.doc Rezultati E- marketing vtor ciklus 12_06_2015

12.06.2015  09:30

Трговско право

konecni_rezz_ispit_zbirni_juni_2015_WEB.xls konecni rezz TP ispit juni 2015
II_kolokvium_12_06_2015_Konecni_WEB.doc II kol-konecni juni 2015
Ispit_12_06_2015_KOnecni_WEB.doc TP ispit juni 2015-konecni rezz.
Dopolnitelni_poeni_ucebna_2014_2015_kon_WEB.xls Dopol., poeni TP juni 2015-konecni

Менаџерско сметководство - напредно ниво

Menazdersko_smetkovodstvo_II_ciklus_12_06_2015.docx konecni rezultati

11.06.2015  11:30

Пари и банкарство

ispit_juni_web.xlsx preliminarni rezultati
2_popraven_kolokvium_juni_web.doc preliminarni rezultati

11.06.2015  09:30

Деловна анализа

delovna_analiza_II_popraven_kolokvium_11_06_2015.docx konecni rezultati
delovna_analiza_ispit_i_kontinuirano_11_06_2015.xlsx konecni rezultati

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus11_06_2015.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 11_06_2015

11.06.2015  09:00

Бизнис моделирање и иновација на процеси

OBP_2015-0.pdf Резултати оптимизација на бизнис процеси и квантитативни методи

10.06.2015  11:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

MM_juni_2015_web.xls preliminarni

Управување со обртни средства

UPObrtni_vtorciklus_јуни_2015_WEB.xls UOS juni 2015

Глобални снабдувачки синџири

JUNI_WEB_2015.xls preliminarni
WEB_2015.doc preliminarni
WEB_JUNI.xls preliminarni

10.06.2015  09:30

Банкарски менаџмент

vtor_popraven_kolok_BM_10_06_2015.pdf preliminarni rezultati
BM_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_10_06_2015.xls preliminarni rezultati

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

strategiski_inovaciski_menadjment_10_06_2015_vtor_ciklus.pdf rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_10_06_2015

09.06.2015  11:30

Сметководствен менаџмент

SM_rez_kont_ocen_juni_2015_WEB.xls SM konecni rezz juni 2015

09.06.2015  09:30

Вовед во економската глобализација

2_popraven_kolokvium_web-4.docx konecni rezultati
ispit_i_kontinuirano_web.xlsx konecni rezultati

Меѓународна економија

2_popraven_kolokvium_web-5.docx konecni rezultati
ispit_junska_sesija_web-0.xlsx konecni rezultati

Пазар на капитал и финансиски институции

pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_II_ciklus_09_06_2015.xls konecni rezultati

Напредно компјутерско програмирање

Јунска испитна сесија, 2015

NKP_001_09_06_2015_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; Четврти семестар; Завршно оценување

08.06.2015  11:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

08_06_2015.doc preliminarni rezultati
08_06_2015.xlsx preliminarni rezultati

Право на Европска унија

PEU_11_06_2015_vtor_ciklus.doc Peu II ciklus juni 2015

Финансиски извештаи

ispit_web-4.xls konecni rezultati

08.06.2015  09:30

Проектен менаџмент

Vtor (II) ciklus

junska_sesija_web.xlsx preliminarni rezultati

Ревизија

INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA

Revizija_II_popraven_kolokvium_08_06_2015.docx konecni rezultati
revizija_ispit_08_06_2015.xlsx konecni rezultati

08.06.2015  09:00

Макроекономска анализа и политика

MA_ispit_i_kolokvium_08_06_2015_INT.xls makroekonomska analiza ispit juni 2015
MA_II_popraven_kolokvium_08_06_2015_INT.doc makroekonomska analiza juni 2015 vtor kolokvium

06.06.2015  11:30

Меѓународно стопанско право

rezultati_ispit_juni_2015_konecni_WEB.doc rezz., ispit juni 2015
MSP_ispit_juni_KONECNI_WEB.xls Zbirni juni 2015

Бизнис логистика

ispit_ekts_BL_10_06_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_10_06_2015.doc preliminarni rezultati

06.06.2015  11:00

Основи на економијата

Ekonomija - tret ciklus studii

ispit_ekonomija_tret_ciklus_06_06_2015.pdf preliminarni rezultati

06.06.2015  09:30

Менаџмент

Menagment_2pop_juni2015_WEB.doc Menagment 2 pop. juni2015
Menagment_ispit_juni2015_WEB.doc Menagment ispit. juni2015
Menagment_juni2015_WEB.xls Menagment ispit. juni2015

Организациски менаџмент

Organizaciski_menagment_јуни_2015_WEB.xls OM juni 2015

Бренд менаџмент

vtor_popraven_kolokvium_BМ_06_06_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_BM_06_06_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_BМ_06_06_2015_konecni.pdf Konecni rezultati
konecni_rezultati_BM_06_06_2015.pdf Konecni rezultati

05.06.2015  11:30

Инвестиционен менаџмент

investicionen_menadzment_05_06_2015.xls konecni rezultati
investicionen_me_II_popraven_kolokvium_05_06_2015.doc konecni rezultati

05.06.2015  11:00

Маркетинг менаџмент

ispit_05_06_2015.pdf vtor ciklus studii

05.06.2015  09:30

Електронски бизнис

rezultati_juni_2015_web-0.pdf pr

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

04 Септември 2015

Прелиминарна ранг листа втор уписен рок

повеќе

04 Септември 2015

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС 2015/2016

повеќе

02 Септември 2015

СООПШТЕНИЕ

повеќе
сите документи