Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


18.06.2015  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO

Investicisko_bankarstvo_II_ciklus_18_06_2015.xls konecni rezultati

18.06.2015  09:30

Менаџмент информациски системи

II ciklus na studii

rezultati_MIS_vtor_ciklus_junska_sesija_2015_net.xls preliminarni rezultati

17.06.2015  09:30

Анализа на временските серии

INOVACII I INTELEKTUALNA SOPSTVENOST

Preliminarno_Zavrsno_ocenuvanje_Inovacii_i_int_sopstvenost_juni_2015_web.docx preliminarni rezultati

16.06.2015  11:30

Управување со ризици во банкарството

vtor ciklus studii

Upravuvanje_so_rizici_vo_bankarstvoto_16_06_2015_web.xls rezultati

16.06.2015  09:30

Организациска култура и деловна етика

LIDERSTVO I ORGANIZACISKI PROMENI

Liderstvo_i_orgaanizaciski_promeni_junska_sesija_2015_WEB.xls LIDERSTVO I ORGANIZACISKI PROMENI- rezz juni 2015

15.06.2015  11:30

Монетарна економија

vtor ciklus studii

Monetarna_ekonomija_15_06_2015_vtor_ciklus_web.xls rezultati

Однесување на потрошувачите

ispit_15_06_2015_Оdnesuvanje.xls konecni rezultati

Вовед во бизнис

ekonomika_na_pretprijatija_15_06_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_ekonomika na pretprijatija_15_06_2015_nastavnik_Olivera_Kostoska
voved_vo_biznis_15_06_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_voved vo biznis_15_06_2015_nastavnik_Olivera_Kostoska
Voved_vo_biznis_II_KOLOKVIUM_15_06_2015_nastavnik_O_Kostoska.pdf rezultati_voved vo biznis_vtor_kolokvium_15_06_2015_nastavnik_Olivera_Kostoska

Konecni rezultati_15.06.2015_N.Trajkova
Konecni rezultati_Vtor kolokvium_dopolnitelni aktivnosti_N.Trajkova

15.06.2015  09:30

Финансиска теорија и политика

FTP_ispit_juni_2015_WEB.doc FTP juni ispit 2015
FTP_2kol_јуни_2015_WEB.doc FTP _ 2 kol., juni 2015
FTP_kont_ocenj_juni_2015_konecni_WEB.xls FTP_kontinuirano ocenj., KONECNi juni 2015

13.06.2015  11:30

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2015

BP_13_06_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
BP_19_06_2015_ispit_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел од испитот (целосен испит); Конечни резултати
BP_EKTS_1_ciklus_13_06_2015_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; Завршно оценување

13.06.2015  11:00

Е-Маркетинг

WebRezE_M_TretCiklus13_06_2015.doc Rezultati E- marketing tret ciklus 13_06_2015

13.06.2015  09:30

Финансиски менаџмент

FM_II_pop_kol_juni_2015_WEB.doc II pop. rezz FM juni 2015
FM_Ispit_juni_2015_WEB.doc FM ispit juni 2015
FM_kont_ocenuvanje_juni_2015_WEB.xls FM kont., ocenuvanje juni 2015

Маркетинг и иновации

II_popraven_kolokvium_marketing_i_inovacii_13_06_2015.docx konecni rezultati
marketing_i_inovacii_ispit_i_kontinuirano_13_06_2015.xls konecni rezultati

12.06.2015  11:30

Девизен систем и девизно работење

Devizen_sistem_i_devizno_rabotenje_ispit_juni_2015_WEB.doc DS ispit juni 2015
rezultai_DS_juni_2015_web_konecni.xls DS juni 2015

Монетарна економија

Monetarna_ekonomija_II_kol_juni_2015_WEB.doc ME juni II 2015
Monetarna_ekonomija_ispit_juni_2015_WEB.doc ME ispit juni 2015
Zbirni_rezz_Monetarna_ekonomija_juni_2015_KONECNI_web.xls Zbirni ME konecni juni 2015

Стратегиски менаџмент

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_SM_12_06_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_12_06_2015.pdf preliminarni rezultati

12.06.2015  11:00

Е-Маркетинг

WebRezE_MVtorCiklus12_06_2015.doc Rezultati E- marketing vtor ciklus 12_06_2015

12.06.2015  09:30

Трговско право

konecni_rezz_ispit_zbirni_juni_2015_WEB.xls konecni rezz TP ispit juni 2015
II_kolokvium_12_06_2015_Konecni_WEB.doc II kol-konecni juni 2015
Ispit_12_06_2015_KOnecni_WEB.doc TP ispit juni 2015-konecni rezz.
Dopolnitelni_poeni_ucebna_2014_2015_kon_WEB.xls Dopol., poeni TP juni 2015-konecni

Менаџерско сметководство - напредно ниво

Menazdersko_smetkovodstvo_II_ciklus_12_06_2015.docx konecni rezultati

11.06.2015  11:30

Пари и банкарство

ispit_juni_web.xlsx preliminarni rezultati
2_popraven_kolokvium_juni_web.doc preliminarni rezultati

11.06.2015  09:30

Деловна анализа

delovna_analiza_II_popraven_kolokvium_11_06_2015.docx konecni rezultati
delovna_analiza_ispit_i_kontinuirano_11_06_2015.xlsx konecni rezultati

Маркетинг комуникации

WebRezMKVtorCiklus11_06_2015.doc Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 11_06_2015

11.06.2015  09:00

Бизнис моделирање и иновација на процеси

OBP_2015-0.pdf Резултати оптимизација на бизнис процеси и квантитативни методи

10.06.2015  11:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

MM_juni_2015_web.xls preliminarni

Управување со обртни средства

UPObrtni_vtorciklus_јуни_2015_WEB.xls UOS juni 2015

Глобални снабдувачки синџири

JUNI_WEB_2015.xls preliminarni
WEB_2015.doc preliminarni
WEB_JUNI.xls preliminarni

10.06.2015  09:30

Банкарски менаџмент

vtor_popraven_kolok_BM_10_06_2015.pdf preliminarni rezultati
BM_ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_10_06_2015.xls preliminarni rezultati

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

strategiski_inovaciski_menadjment_10_06_2015_vtor_ciklus.pdf rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_10_06_2015

09.06.2015  11:30

Сметководствен менаџмент

SM_rez_kont_ocen_juni_2015_WEB.xls SM konecni rezz juni 2015

09.06.2015  09:30

Вовед во економската глобализација

2_popraven_kolokvium_web-4.docx konecni rezultati
ispit_i_kontinuirano_web.xlsx konecni rezultati

Меѓународна економија

2_popraven_kolokvium_web-5.docx konecni rezultati
ispit_junska_sesija_web-0.xlsx konecni rezultati

Пазар на капитал и финансиски институции

pazar_na_kapital_i_finansiski_institucii_II_ciklus_09_06_2015.xls konecni rezultati

Напредно компјутерско програмирање

Јунска испитна сесија, 2015

NKP_001_09_06_2015_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; Четврти семестар; Завршно оценување

08.06.2015  11:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

08_06_2015.doc preliminarni rezultati
08_06_2015.xlsx preliminarni rezultati

Право на Европска унија

PEU_11_06_2015_vtor_ciklus.doc Peu II ciklus juni 2015

Финансиски извештаи

ispit_web-4.xls konecni rezultati

08.06.2015  09:30

Проектен менаџмент

Vtor (II) ciklus

junska_sesija_web.xlsx preliminarni rezultati

Ревизија

INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA

Revizija_II_popraven_kolokvium_08_06_2015.docx konecni rezultati
revizija_ispit_08_06_2015.xlsx konecni rezultati

08.06.2015  09:00

Макроекономска анализа и политика

MA_ispit_i_kolokvium_08_06_2015_INT.xls makroekonomska analiza ispit juni 2015
MA_II_popraven_kolokvium_08_06_2015_INT.doc makroekonomska analiza juni 2015 vtor kolokvium

06.06.2015  11:30

Меѓународно стопанско право

rezultati_ispit_juni_2015_konecni_WEB.doc rezz., ispit juni 2015
MSP_ispit_juni_KONECNI_WEB.xls Zbirni juni 2015

Бизнис логистика

ispit_ekts_BL_10_06_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_10_06_2015.doc preliminarni rezultati

06.06.2015  11:00

Основи на економијата

Ekonomija - tret ciklus studii

ispit_ekonomija_tret_ciklus_06_06_2015.pdf preliminarni rezultati

06.06.2015  09:30

Менаџмент

Menagment_2pop_juni2015_WEB.doc Menagment 2 pop. juni2015
Menagment_ispit_juni2015_WEB.doc Menagment ispit. juni2015
Menagment_juni2015_WEB.xls Menagment ispit. juni2015

Организациски менаџмент

Organizaciski_menagment_јуни_2015_WEB.xls OM juni 2015

Бренд менаџмент

vtor_popraven_kolokvium_BМ_06_06_2015.pdf preliminarni rezultati
ispit_BM_06_06_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_BМ_06_06_2015_konecni.pdf Konecni rezultati
konecni_rezultati_BM_06_06_2015.pdf Konecni rezultati

05.06.2015  11:30

Инвестиционен менаџмент

investicionen_menadzment_05_06_2015.xls konecni rezultati
investicionen_me_II_popraven_kolokvium_05_06_2015.doc konecni rezultati

05.06.2015  11:00

Маркетинг менаџмент

ispit_05_06_2015.pdf vtor ciklus studii

05.06.2015  09:30

Електронски бизнис

rezultati_juni_2015_web-0.pdf pr

Економска глобализација

2_ciklus_junska_sesija_web.xlsx preliminarni rezultati

Електронско банкарство 1

Preliminarni_kolokvium_juni.pdf Прелиминарни втор колоквиум Јуни 2015
Preliminarni_ispit_juni.pdf Прелиминарни испит Јуни

Проектен менаџмент

rezultati_juni_2015_web.pdf preliminarni rezultati

04.06.2015  11:35

Економија на иновации

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ

WEB_vtor_kolokvium_juni_2015.docx ВТОР КОЛОКВИУМ - ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЈУНИ консултација понеделник 08.06.2015 во 10 часот кај асистентот Спиро Лазароски
web_juni_2015_preliminarni.xlsx Испит прелиминарни резултати Јуни 2015 консултација понеделник 08.06.2015 во 10 часот кај асистентот Спиро Лазароски

04.06.2015  11:30

Европска економска интеграција

evropska_ekonomska_integracija_04_06_2015.pdf rezultati_evropska ekonomska integracija_04_06_2015

Менаџерска економија - II циклус на студии

ispi_2_ciklus_junska_sesija_web.xlsx preliminarni rezultati

Економија на Европска унија

ekonomija_na_evropska_unija_04_06_2015.pdf rezultati_ekonomija na evropska unija_04_06_2015

04.06.2015  09:30

Фискална ревизија

Fiskalna_revizija_04_06_2015.docx konecni rezultati

04.06.2015  09:10

Ревизија - напредно ниво

revizija_II_ciklus_04_06_2015.xlsx konecni rezultati

04.06.2015  08:30

Математика за економисти

matematika_ispit_i_kontin_04_06_2015.xls preliminarni rezultati
matematika_II_popraven_kolokvium_04_06_2015.docx preliminarni rezultati

Менаџмент информациски системи

Menadzment_na_inf_sistemi_04_06_2015.xls konecni rezultati

Финансиска и актуарска математика

finansiska_i_aktuarska_matematika_II_popraven_kolokvium_04_06_2015.docx konecni rezultati
FAM_04_06_2015_ispit_i_kontinuirano.xlsx konecni rezultati

03.06.2015  11:30

Економетрија

Zavrsno_ocenuvanje_juni_2015_ekonometrija.pdf konecni rezultati

Претприемништво и мали бизниси

pretpriemnistvo_ispit_i_kontinuirano03_06_2015_int.xls pretpriemnistvo ispit juni 2015
Pretpriemnistvo_II_popraven_kolokvium_03_06_2015_int.doc pretpriemnistvo vtor kolokvium juni 2015

Меѓународни бизнис финансии

vtor ciklus studii

Megunarodni_biznis_finansii_03_06_2015.doc rezultati

Економија на труд

Zavrsno_ocenuvanje_juni_2015_ekonomija_na_trud.pdf konecni rezultati

03.06.2015  09:30

Теорија на трошоци и цени

TiC_kon_rezultati_od_ispit_03_juni_2015_WEB.doc TiC kon.rezz ispit 2015
TiC_rez_ispit_juni_2015_web.xlsx TiC rezz, ispit juni 2015

Финансиско сметководство - напредно ниво

2_ciklus_ipsit_web.xlsx konecni rezultati

02.06.2015  19:55

Маркетинг на услужни дејности

MARKETING INFORMACISKI SISTEMI INTERNET MARKETING

Internet_marketing_ispit_02_06_2015.doc konecni rezultati
MIS_ispit_02_06_2015.xls konecni rezultati
MYD_II_kolokvium_02_06_2015.doc konecni rezultati
MYD_ispit_i_kontinuirano_02_06_2015.xlsx konecni rezultati

02.06.2015  09:30

Деловно комуницирање

WebDKVtorCiklus02_06_2015.doc Preliminarni rezultati Delovno komuniciranje 02_06_2015

Економика на надворешна трговија

ispit_web-1.xlsx konecni rezultati

junska_sesija.xlsx konecni rezultati

Меѓународен бизнис

2_popraven_kolokvium_web-1.docx konecni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_web-0.xlsx konecni rezultati

01.06.2015  11:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit i vtor kolokvium

DSSNO_konecni_22_05_2015.doc konecni

01.06.2015  10:30

Финансиски пазари и институции

FPI_II_popraven_kolokvium_01_06_2015.doc konecni rezultati
FPI_ispit_i_kontinuirano_01_06_2016.xls konecni rezultati

01.06.2015  10:10

Моделирање на економски појави и процеси

modeliranje_juni_2015.xls preliminarni rezultati
modeliranje_juni_2015-0.xls Konecni rezultati

01.06.2015  09:50

Сметководство

II_popraven_kolokvium_smetkovodstvo_01_06_2015.doc konecni rezultati
smetkovodstvo_ispit_01_06_2015.xlsx konecni rezultati

01.06.2015  09:30

Практикум за менаџерско сметководство

Praktikum_za_menadz_smet_ispit_01_06_2015.docx konecni rezultati

28.05.2015  11:30

Меѓународни односи

ipsit_web-1.xlsx konecni rezultati

Основи на економијата

2_popraven_kolokvium_web-3.docx konecni rezultati
ispit_junska_sesija_web.xlsx konecni rezultati

28.05.2015  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

MCR_Rezz_od_kon_ocenuvanje_juni_2015_WEB.xls Konecni rezz, MCR_juni 2015

Берзанско работење

конечни резултати

28_05_2015.doc конечни резултати
28_05_2015.xlsx конечни

27.05.2015  11:30

Маркетинг истражување

ispit_MI_27_05_2015.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolok_27_05_2015.pdf preliminarni rezultati

Меѓународни финансии

megunarodni_finansii_web-0.xlsx konecni rezultati

27.05.2015  09:30

Принципи и организација на сметководството

2_popraven_kolokvium_web-2.docx konecni rezultati
matrica_so_poeni_web.xlsx konecni rezultati

Статистика за економисти

Vtor i vtor popraven kolokvium pismen i prakticen del

RezVtor_i_vtor_poprvenKOl_pismen_del_27_05_2015_INT.doc Втор и втор поправен коловиум - писмен дел
RezVtor_i_Vtor_popravenKOl_prakticen_del_27_05_2015_INT.doc Втор и втор поправен колоквиум - практичен дел
RezSEM_04_11_27_05_2015_INT.xls Rezultati statistika za ekonomisti i statistika za ekonomisti i menadzeri(04-11)
RezSE13_27_05_2015_INT.xls Rezultati statistika za ekonomisti (12-13)

Меѓународен бизнис - напредно ниво

rezultati megjunaroden biznis-napredno nivo

05_2015-0.doc rezlutati megjunaroden biznis II ciklus

26.05.2015  11:30

Деловно комуницирање

Rezz_i_kon_ocenuvanje_DK_juni_2015_WEB.xls Konecni rezz., DK juni_2015

Деловно планирање

Delovno_planiranje_26_05_2015_ispit.xls konecni rezultati

Biznis_planiranje_26_05_2015_ispit.xls konecni rezultati
Biznis_planiranje_26_05_2015_kolokvium.doc konecni rezultati

Социологија

Sociologija_kontinuirano_ocenuvanje_juni_2015_WEB_KONECNI.xls Konecni rezz., Sociologija juni_2015

Теорија на одлучување

Teorija_na_odlucuvanje_26_05_2015.docx konecni rezultati

26.05.2015  09:30

Маркетинг

vtor ciklus studii

Marketing_napredno_nivo_26_05_2015.pdf preliminarni rezultati

Портфолио менаџмент

ispit_junska_sesija_web.xls preliminarni rezultati

22.05.2015  11:30

Експертски системи

Ekspertski_sistemi_juni_2015.pdf preliminarni rezultati
Ekspertski_sistemi_juni_2015_konecni.xls Konecni rezultati

Маркетинг менаџмент

ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_05_2015.pdf matrica so dopolnitelni poeni
vtor_popraven_kolokvium_MAM_22_05_2015.pdf preliminarni rezultati
MM_ispit_i_kontinuirano_22_05_2015_konecni.pdf konecni rezultati

Меѓународен маркетинг

vtor_popraven_kolokvium_22_05_2015.doc preliminarni rezultati
ispit_i_kontinuirano_ocenuvanje_22_05_2015-0.pdf preliminarni rezultati
vtor_popraven_kolokvium_22_05_2015.pdf Konecni rezultati
ispit_22_05_2015_MM_konecni.pdf Konecni rezultati

Меѓународни институции и организации

megjunarodni_institucii_i_organizacii_22_05_2015.pdf rezultati_megjunarodni institucii i organizacii_22_05_2015

Финансиско сметководство

ipsit_web-0.xlsx konecni rezultati

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2015

IT_22_05_2015_prakticen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Практичен дел од испитот; Конечни резултати
IT_01_06_2015_pismen_del_konecni_web.pdf ЕКТС; Писмен дел (целосен испит и поправен втор колоквиум); Конечни резултати
IT_22_05_2015_zavrsno_ocenuvanje_web.pdf ЕКТС; Завршно оценување

22.05.2015  09:30

Е-бизнис менаџмент

ispit_web-2.xlsx preliminarni rezultati

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

СООПШТЕНИЈА

26 Јуни 2015

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испити за септемврискиот испитен рок ќе се врши од 01.07.2015 год. до 03.07.2015 год. и од 10.08.2015  до 11.08.2015 год.

Студентите кои нема да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.

26.06.2015 год.              Служба за студентски прашања

повеќе

25 Јуни 2015

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

повеќе

25 Јуни 2015

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

повеќе
сите документи