Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


27.02.2020  11:30

Маркетинг истражување - напредно ниво

Rezultati od ispit

20.02.2020  09:30

Маркетинг менаџмент

Marketing menadzment -napredno nivo 2 ciklus na Studii

Rezultati od ispit

18.02.2020  12:30

Монетарна економија

Preliminarni januari 2020

Preliminarni januari 2020

18.02.2020  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit

14.02.2020  09:30

Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati vtor popraven kolokvium

13.02.2020  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи (февруарска испитна сесија)

Preliminarna lista - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- (ucebna 2019-2020 zimski semestar) Preliminarna lista - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- (fevruarska ispitna sesija) Rezultati - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje- akademska 2019-2020 Rezultati - Evidencija na kontinuirano ocenuvanje - fevruarska ispitna sesija

Менаџмент на квалитет

Прв колоквиум Втор колоквиум Континуирано оценување

12.02.2020  11:50

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati rezultati vtor kolokvium

12.02.2020  12:00

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit

12.02.2020  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i kolokvium

12.02.2020  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MSS 2019-2020 Konecna Matrica MSS 2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

12.02.2020  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

konecni

konecni

11.02.2020  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 11_02_2020

07.02.2020  11:30

Маркетинг истражување

Rezultati od 2 popraven kolokvium Rezultati od ispit Konecna matrica MARKETING ISTRAZUVANJE -2019-2020

Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit konecni rezultati

Менаџмент

Ispit i vtor popraven kolokvium

Preliminarni WEB Rezultati ispit i vtor popraven kol Menadzment januari 2020 Konecni rezultati od 2 popraven kol Konecni rezultati od ispit KONECNA MATRICA MENADZMENT 2019-2020

07.02.2020  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od ispit

06.02.2020  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MARKETING 2019-2020 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica MARKETING 2019-2020

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

05.02.2020  09:30

Меѓународни финансии

tret ciklus studii

rezultati

05.02.2020  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP II kol fev kon MSP ispit fev kon MSP zbirni fev

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati ispit

04.02.2020  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународна трговија - втор циклус

Rezultati od ispit Megjunarodna trgovija-vtor ciklus

03.02.2020  09:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit

03.02.2020  11:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni konecni ispit

03.02.2020  09:30

Маркетинг канали

Rezultati od ispit Prof.d-r. Goce Menkinoski

03.02.2020  12:25

Маркетинг канали

preliminarni

20.01.2020  11:00

Меѓународни односи

Konecni rezultati - prv popraven Konecni rezultati - vtor kolokvium

17.01.2020  11:30

Меѓународна економија

preliminarna matrica

16.01.2020  08:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи - прв поправен и втор колоквиум

Е-Бизнис информациски системи (прв поправен колоквиум) - прелиминарни резултати Е-Бизнис информациски системи (втор колоквиум) - прелиминарни резултати Е-Бизнис информациски системи (прв поправен колоквиум) - резултати Е-Бизнис информациски системи (втор колоквиум) - резултати

15.01.2020  11:00

Менаџмент

Kolokviumi

Prv popraven kolokvium - preliminarni rezultati Vtor kolokvium - preliminarni rezultati

14.01.2020  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni prv kolokvium

preliminarni prv kolokvium vtor kolokvium januari kontinuirana evidencija januari

14.01.2020  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

13.01.2020  11:00

Маркетинг истражување

Втор колоквиум по маркетинг истражување

Vtor kolokvium Marketing istrazuvanje , januari 2020, preliminarni rezultati

02.12.2019  11:55

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ НОЕМВРИ 2019

МОНЕТАРНА НОЕМВРИ 2019 ПРЕЛИМИНАРНИ

27.11.2019  12:30

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

21.11.2019  12:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - прелиминарни резултати (ноемвриска вонредна испитна сесија)

Е-Бизнис информациски системи (Прелиминарни резултати - ноемвриска вонредна испитна сесија) Резултати - Евиденција на континуирано оценување - ноемвриска вонредна испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)

20.11.2019  12:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i kolokvium

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit konecni rezultati

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati ispit Konecni rezultati od ispit

19.11.2019  12:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

19.11.2019  09:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS Konecni rezultati od ispit

19.11.2019  12:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni

18.11.2019  10:50

Маркетинг менаџмент

rezultati

18.11.2019  12:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

15.11.2019  11:00

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati - prv kolokvium

15.11.2019  12:30

Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit

14.11.2019  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rez. prv kolok.

13.11.2019  08:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - прв колоквиум

Е-бизнис информациски системи (прв колоквиум) - прелиминарни резултати Резултати прв колоквиум - Е-бизнис информациски системи

12.11.2019  11:00

Менаџмент

Prv kolokvium menadzment

Preliminarni rezultati Menadzment prv kol

11.11.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 11_11_2019

11.11.2019  12:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit, prof. d-r Goce Menkinoski

11.11.2019  08:30

Меѓународен менаџмент

prv kolokvium preliminarni

11.11.2019  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

11.11.2019  09:00

Маркетинг канали

preliminarni

08.11.2019  11:00

Маркетинг истражување

Prv kolokvium Marketing istrazuvanje

Preliminarni rezultati prv kol MI

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.