Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


10.07.2020  11:15

Деловна анализа

ispit + vtor kolokvium

konecni

10.07.2020  12:20

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit + vtor kolokvium

konecni

09.07.2020  12:00

Електронски бизнис

preliminarni rezultati

09.07.2020  09:30

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od ispit

08.07.2020  09:30

Математика за економисти

Preliminarni rezultati - ispit Preliminarni rezultati - vtor popraven Preliminarna matrica

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи -(Јунска испитна сесија)

Прелиминарни резултати - втор поправен колоквиум Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување)

08.07.2020  08:05

Монетарна економија

Прв колоквиум Втор колоквиум Прв поправен колоквиум Втор поправен колоквиум Конечни резултати од континуирано оценување Резултати од испит

08.07.2020  09:30

Финансиска и актуарска математика

Preliminarni rezultati - ispit Preliminarni rezultati - vtor popraven kolokvium Preliminarna matrica

08.07.2020  12:00

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit

08.07.2020  19:05

Глобални снабдувачки синџири

Менаџмент на глобални синџири на снабдување

preliminarni

07.07.2020  09:30

Сметководствен менаџмент

прелиминарни резултати

испит втор колоквиум

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати

Економија на труд

Прелиминарни резултати

06.07.2020  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rezultati

06.07.2020  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje MSS Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati ISPIT

06.07.2020  09:30

Трговско право

TP II kol juli kon TP ispit juli kon TP zbirni juli

06.07.2020  19:40

Глобални снабдувачки синџири

ispit preliminarni

preliminarni ispit

06.07.2020  12:00

Иновациски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit/kolokvium vtor popraven kolokvium

ERP системи

Прелиминарни резултати ERP Системи

05.07.2020  14:45

Однесување на потрошувачите

rezultati ispit

03.07.2020  12:45

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni

03.07.2020  12:00

Пазар на капитал и финансиски институции

Rezultati od ispit

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

02.07.2020  01:45

Банкарски менаџмент

BM vtor poprav kolokv 02.07.2020(prelim)

BM vtor popraven kolokv 02.07.2020

BM ispit 02.07.2020 (prelim)

02.07.2020  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MCR 2019-2020 Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica -MCR 2019-2020

02.07.2020  12:00

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit

02.07.2020  09:30

Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska vtor popraven kolokvium kaj prof.d-r Monika A. Dichovska

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

01.07.2020  09:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje MARKETING ISTRAZUVANJE Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

01.07.2020  12:00

Маркетинг истражување

MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS

01.07.2020  09:30

Статистика за економисти

Јунска испитна сесија

Прелиминарни резултати (втор поправен колоквиум - писмен дел) Прелиминарни резултати (втор поправен колоквиум - практичен дел) Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности и завршно оценување - јунска испитна сесија Резултати втор поправен колоквиум - писмен дел Резултати втор поправен колоквиум - практичен дел

01.07.2020  12:00

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati

01.07.2020  18:30

WEB дизајн

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

01.07.2020  12:00

Финансиско сметководство - напредно ниво

Rezultati od ispit

Оптимизација на бизнис процеси

Прелиминарни резултати - оптимизација на бизнис процеси

01.07.2020  18:35

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

01.07.2020  09:00

Меѓународен маркетинг

Резултати од испит

30.06.2020  09:30

Бизнис планирање

rezultati od ispit

30.06.2020  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit

30.06.2020  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati

30.06.2020  12:00

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit

30.06.2020  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати по бизнис информатика

29.06.2020  09:30

Даночно и банкарско сметководство

prelimiarni rezultati

preliminarni rezultati

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

конечни резултати конечни резултати

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Стратегиски менаџмент

rezultati od ispit - tret ciklus studii

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica FPI 2019-2020 Konecni rezultati 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecna matrica FPI 2019-2020

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS STUDII

Rezultati Ispit -INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS STUDII

29.06.2020  19:05

Бизнис информатика

Excel база за испит

база за испит и колоквиум

29.06.2020  12:00

Пазар на капитал и берзанско работење

Rezultati od ispit

27.06.2020  14:45

Маркетинг и иновации

rezultati ispit

26.06.2020  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati konecni rezultati

Социологија

Preliminarna Matrica SOCIOLOGIJA 2019-2020 Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati ISPIT Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica SOCIOLOGIJA 2019-2020

26.06.2020  12:00

Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит трет циклус

Резултати прелиминарни трет циклус

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium

Лидерство и организациски промени

Konecni rezultati od ispit- vtor ciklus studii

25.06.2020  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од сесија јуни 2020

Деловен англиски јазик 1 25.06.2020 - прелиминарни Деловен англиски јазик 2 25.06.2020 - прелиминарни Деловен англиски јазик 2 вкупни - прелиминарни

25.06.2020  12:00

Економетрија

Завршно оценување

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit

25.06.2020  09:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati konecni rezultati

25.06.2020  10:45

Статистика за економисти

Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности по предметот статистика за економисти во академската 2019/2020 година
Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности по предметот статистика за економисти во академската 2019/2020 година Евиденција - Континуирано оценување во учебната 2019-2020 година

25.06.2020  12:00

Теорија и политика на економски развој

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

25.06.2020  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит и вториот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2

25.06.2020  12:00

Проектен менаџмент

rezultati vtor ciklus

Маркетинг канали

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

24.06.2020  12:00

Финансиски менаџмент

tret ciklus studii

rezultati

Маркетинг истражување - напредно ниво

Rezultati MARKETING ISTRAZUVANJE N.N Konecni rezultati od ispit

Менаџмент

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati

23.06.2020  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

Mgjunaroden biznis-vtor ciklus

23.06.2020  12:00

Е-бизнис менаџмент

preliminarni rezultati

Семинар: Деловно комуницирање

Испит

Втор циклус, прелиминарни резултати

22.06.2020  09:30

Портфолио менаџмент

rezultati vtor ciklus

22.06.2020  11:15

Менаџерско сметководство - напредно ниво

ispit - vtor ciklus

konecni

20.06.2020  13:30

Банкарски менаџмент

vtor kolokvium BM 20.06.2020(preliminarni rezultati)

vtor kolokvium BM 20.06.2020(preliminarni)

prv popraven kolokvium BM 20.10.2020(preliminarni)

Девизен систем и девизно работење

preliminarni rezultati

vtor kolokvium prv popraven kolokvium

20.06.2020  23:30

Стратегиски менаџмент

vtor ciklus

ispit vtor ciklus

20.06.2020  08:20

Оптимизација на бизнис процеси

Втор колоквиум оптимизација на бизнис процеси

Резултати од колоквиумите по оптимизација на бизнис процеси

19.06.2020  11:35

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

preliminarni

19.06.2020  13:30

Стратегиски менаџмент

прелиминарни

preliminarni preliminarni

19.06.2020  08:30

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od prv popraven kolokvium Konecni rezultati od vtor kolokvium

Вовед во бизнис

konecni rezultati od prv popraven kolokvium prof.Monika konecni rezultati od vtor kolokvium prof. Monika kontinuirano ocenuvanje

konecni rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_19_06_2020_nastavnik_Olivera Kostoska konecni rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_19_06_2020_nastavnik_Olivera Kostoska voved vo biznis_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2019_2020_nastavnik_Olivera Kostoska

19.06.2020  11:00

Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati Menadzment N.N 2 CIKLUS

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati prv popraven kolok. preliminarni rezultati vtor kolok.

19.06.2020  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor ciklus 19_06_2020

18.06.2020  12:15

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

konecni

18.06.2020  08:30

Математика за економисти

Konecni rezultati - vtor kolokvium Konecni rezultati - prv popraven kolokvium

18.06.2020  13:30

Менаџмент информациски системи

Rezultati od ispit

Претприемништво и мали бизниси

Konecni rezultati - prv popraven kolokvium Konecni rezultati - vtor kolokvium

18.06.2020  11:00

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati prv popraven kolok. preliminarni rezultati vtor kolok.

Финансиски пазари и институции

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

Менаџмент со финансиски ресурси

konecni rezultati

18.06.2020  13:30

Маркетинг канали

Konecni rezultati - vtor kolokvium Konecni rezultati - prv popraven kolokvium

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.