Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


17.01.2020  11:30

Меѓународна економија

preliminarna matrica

17.01.2020  11:00

Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

16.01.2020  08:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи - прв поправен и втор колоквиум

Е-Бизнис информациски системи (прв поправен колоквиум) - прелиминарни резултати Е-Бизнис информациски системи (втор колоквиум) - прелиминарни резултати Е-Бизнис информациски системи (прв поправен колоквиум) - резултати Е-Бизнис информациски системи (втор колоквиум) - резултати

16.01.2020  11:00

Теорија и политика на економски развој

prv popraven vtor kolokvium konecni

16.01.2020  00:00

Фискална ревизија

prel FR prv popraven kolokv 16,01,2020

prel FR prv popraven kolokv 16.01.2020

prel FR vtor kolokv 16.01.2020

16.01.2020  11:00

Ревизија

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

15.01.2020  11:00

Електронски бизнис

Preiminarni_kolovkvium_15.01 konecni rezultati konecni rezultati

Менаџмент

Kolokviumi

Prv popraven kolokvium - preliminarni rezultati Vtor kolokvium - preliminarni rezultati

15.01.2020  08:30

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

14.01.2020  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni prv kolokvium

preliminarni prv kolokvium vtor kolokvium januari kontinuirana evidencija januari

14.01.2020  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

14.01.2020  08:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati matrica preliminarni rez. prv kolok. preliminarni rez. vtor kolok.

Интернет технологии

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати

13.01.2020  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 1 - колоквиуми јан 2020

прелиминарни од јан 2020

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

Известување

13.01.2020  11:00

Деловно комуницирање

Колоквиуми

Прелиминарна матрица

Маркетинг истражување

Втор колоквиум по маркетинг истражување

Vtor kolokvium Marketing istrazuvanje , januari 2020, preliminarni rezultati

13.01.2020  08:30

Француски јазик

Втор и прв поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1

13.01.2020  11:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_13_01_2020 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_13_01_2020 rezultati_ekonomija na evropska unija_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2019_2020

13.01.2020  08:30

Бази на податоци

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

Известување

27.12.2019  12:30

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

preliminarni

03.12.2019  11:35

Клауд компјутинг

Konecni rezultati-Noemvriski ispiten rok

Konecni rezultati-Noemvriski ispiten rok

02.12.2019  11:55

Девизен систем и девизно работење

ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ - ПРЕЛИМИНАРНИ

ПРЕЛИМИНАРНИ НОЕМВРИ 2019

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ НОЕМВРИ 2019

МОНЕТАРНА НОЕМВРИ 2019 ПРЕЛИМИНАРНИ

02.12.2019  10:40

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

Интернет маркетинг

rezultati

29.11.2019  12:30

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit konecni rezultati

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium

29.11.2019  13:25

Бизнис информатика

PRELIMINARNI PRV KOLOKVIUM

ПРВ КОЛОКВИУМ - БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

29.11.2019  12:30

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit

28.11.2019  12:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_28_11_2019_nastavnik_Olivera Kostoska

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси

ERP системи

Конечни резултати ERP системи

27.11.2019  12:30

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i kolokvium

27.11.2019  21:30

Бизнис информатика

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

26.11.2019  12:30

Економетрија

Завршно оценување

Сметководствен менаџмент

ispit

26.11.2019  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Rezultati od ispit

26.11.2019  12:30

Економија на труд

Завршно оценување

25.11.2019  10:25

Деловна анализа

prv kolokvium

konecni

25.11.2019  10:35

Деловна анализа

ispit

konecni

25.11.2019  12:30

Деловно комуницирање

испит

Прелиминарни резултати Ноември 2019

Бизнис планирање

konecni rezultati

25.11.2019  10:55

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

25.11.2019  10:45

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni

25.11.2019  12:30

Стратегиски менаџмент

preliminarni

22.11.2019  12:00

Бизнис планирање

konecni rezultati od prv kolokvium

22.11.2019  12:30

Електронски бизнис

preliminarni rez od ispit

Основи на економијата

Preliminarni rezultati ispit prof. Natasha Trajkova Konecni rezultati od ispit

Preliminarni rezultati od ispit

Претприемништво и мали бизниси

noemvri 2019

Проектен менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium

21.11.2019  12:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - прелиминарни резултати (ноемвриска вонредна испитна сесија)

Е-Бизнис информациски системи (Прелиминарни резултати - ноемвриска вонредна испитна сесија) Резултати - Евиденција на континуирано оценување - ноемвриска вонредна испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit

21.11.2019  12:35

Фискална ревизија

prel. FR ispit 21.11.2019

prel.FR ispit 21.11.2019

21.11.2019  12:30

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_21_11_2019

20.11.2019  12:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i kolokvium

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit konecni rezultati

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati ispit Konecni rezultati od ispit

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

20.11.2019  09:00

Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

tret ciklus

19.11.2019  12:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

19.11.2019  09:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS Konecni rezultati od ispit

19.11.2019  12:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni

18.11.2019  12:30

Банкарски менаџмент

prel.BM ispit 18.11.2019

prel. BM ispit 18.11.2019

18.11.2019  12:35

Банкарски менаџмент

prel. BM vtor popraven kolokv. 18.11.2019

prel.BM vtor popraven kolokv 18.11.2019

18.11.2019  10:50

Маркетинг менаџмент

rezultati

18.11.2019  12:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

18.11.2019  12:00

Берзанско работење

ispit

18.11.2019  10:35

Интернет маркетинг

rezultati

16.11.2019  11:00

Основи на економијата

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium prof.Natasha Trajkova Konecni rezultati od I kolokvium

Preliminarni rezultati - prv kolokvium

Трошоци и цени

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

Деловна информатика

Прв колоквиум

Прелиминарна листа - прв колоквиум Резултати - прв колоквиум

Управување со промени

Прелиминарни резултати прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквиум - консултации понеделник 10.45-12.45

15.11.2019  12:30

Инвестиционен менаџмент

noemvri 2019 konecni

15.11.2019  11:00

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati - prv kolokvium

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati - prv kolokvium

15.11.2019  12:30

Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit

Статистика за економисти

Ноемвриски вонреден испитен рок

Прелиминарна листа - Втор поправен колоквиум (практичен дел) Прелиминарна листа - Втор поправен колоквиум (писмен дел) Прелиминарни резултати - ноемвриска вонредна испитна сесија Резултати - Втор поправен колоквиум - писмен дел Резултати - Втор поправен колоквиум - практичен дел Резултати- евиденција на континуирана проверка и завршно оценување (ноемвриска вонредна испитна сесија)

15.11.2019  08:30

Бизнис логистика

preliminarni

14.11.2019  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rez. prv kolok.

14.11.2019  12:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

14.11.2019  11:00

Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

14.11.2019  12:30

Проектен менаџмент

napredno nivo

napredno nivo

13.11.2019  08:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - прв колоквиум

Е-бизнис информациски системи (прв колоквиум) - прелиминарни резултати Резултати прв колоквиум - Е-бизнис информациски системи

Теорија и политика на економски развој

Konecni reultati od prv kolokvium

13.11.2019  00:00

Фискална ревизија

Fiskalna revizija prv kolokv 13.11.2019

F.R. prel prv kolokv 13.11.2019

13.11.2019  11:00

Ревизија

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

13.11.2019  12:30

Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

13.11.2019  10:10

Глобални снабдувачки синџири

Известување

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.