Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


05.06.2019  15:35

Девизен систем и девизно работење

Втор колоквиум и прв поправен МАЈ 2019

Втор колоквиум Девизен мај 2019 прв поправен девизен мај 2019

05.06.2019  14:40

Портфолио менаџмент

rezultati

03.06.2019  09:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

03.06.2019  12:00

Монетарна економија - напредно ниво

rezultati vtor ciklus

01.06.2019  11:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni preliminarni

01.06.2019  08:30

Финансиска и актуарска математика

Preliminarna matrica Konecni rezultati od vtor kolokvium Konecni rezultati od prv popraven kolokvium

01.06.2019  11:00

Проектен менаџмент

preliminarni rez od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok

01.06.2019  08:30

Маркетинг канали

Rezultati od prv popraven kolokvium, Prof.d-r. Goce Menkinoski Rezultati od vtor kolokvium Prof.d-r. Goce Menkinoski

preliminarni preliminarni

Глобални снабдувачки синџири

vtor kolokvium

preliminarni prv kolokvium

31.05.2019  00:00

Банкарски менаџмент

BM prv popraven kolokvium preliminarni rezultati 31.05.2019

BM prv popraven kolokvium preliminarni rezultati 31.05.2019

BM vtor kolokvium peeliminarni rezultati 31.05.2019

31.05.2019  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati preliminarni rez vtor kolok Kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

31.05.2019  09:30

Право на Европска унија

PEU II ciklus juni

31.05.2019  08:30

Социологија

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

31.05.2019  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit

31.05.2019  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Прв поправан/втор колоквиум

Резултати прв поправен/втор колоквиум оптимизација на бизнис процеси

30.05.2019  11:00

Математика за економисти

Preliminarna matrica Konecni rezultati od vtor kolokvium Konecni rezultati prv popraven kolokvium

30.05.2019  16:15

Однесување на потрошувачите

rezultati kolokvium

30.05.2019  11:00

Претприемништво и мали бизниси

prv popraven kolokvium konecni vtor kolokvium maj 2019 konecni

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok kontinuirano ocenuvanje

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

30.05.2019  12:05

WEB дизајн

Rezultati kolokviumska nedela

Prv popraven kolokvium-teoretski del Vtor kolokvium-Prakticen del Vtor kolokvium-Teoretski del

30.05.2019  12:00

Управување со обртни средства

rezultati

30.05.2019  11:50

Клауд компјутинг

Rezultati kolkviumska nedela

Prv popraven kolokvium Vtor kolokvium

29.05.2019  08:30

Вовед во економската глобализација

Preliminarni rezultati - vtor kolokvium Preliminarni rezultati- prv popraven kolokvium

29.05.2019  11:00

Економетрија

Прв поправен и втор колоквиум

Конечни резултати

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati

vtor kolokvium prv popraven kolokvium

29.05.2019  12:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati

29.05.2019  11:00

Економија на труд

Прв поправен и втор колоквиум

Конечни резултати

28.05.2019  11:20

Маркетинг менаџмент

vtor kolokvium rezultati prv popraven rezultati

28.05.2019  08:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od vtor kolokvium, Prof.d-r. Goce Menkinoski rezultati od prv popraven kolokvium Prof.d-r.Goce Menkinoski

28.05.2019  11:00

Меѓународни финансии

preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati

28.05.2019  08:30

Статистика за економисти

Прелиминарни резултати - Прв поправен и втор колоквиум - писмен и практичен дел

Прелиминарна листа- Евиденција на континуирано оценување за академска 2018-2019 година Резултати прв поправен колоквиум - писмен дел Резултати прв поправен колоквиум - практичен дел Резултати втор колоквиум - писмен дел Резултати прв поправен колоквиум - практичен дел

28.05.2019  11:00

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati

Вовед во бизнис

rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_28_05_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_28_05_2019_nastavnik_Olivera Kostoska rezultati_voved vo biznis_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2018_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

28.05.2019  12:00

Организациска култура и деловна етика

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

28.05.2019  11:00

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

27.05.2019  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни од колоквиуми мај 2019

Прелиминарни од колоквиуми Прелиминарни вкупни

Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2

27.05.2019  12:00

Организациска култура и деловна етика

LIDERSTVO I ORGANIZACISKI PROMENI 2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit

27.05.2019  08:30

Бренд менаџмент

Vtor kolokvium

Preliminarni rezultati Brend Menadzment vtor kolokvium maj 2019

16.05.2019  09:30

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

04.05.2019  14:05

Стратегиски менаџмент

preliminarni

30.04.2019  09:50

Интернет маркетинг

konecni rezultati

24.04.2019  13:05

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

24.04.2019  13:00

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

23.04.2019  13:00

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati -kontinuirano ocenuvanje

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

Организациски менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Бизнис логистика

preliminarni

preliminarni

22.04.2019  13:00

Електронски бизнис

preliminarni rezultati konecni rezultati

22.04.2019  18:15

Маркетинг менаџмент

rezultati

22.04.2019  13:00

Меѓународни односи

Konecni rezultati , ispit

Основи на економијата

Ispit_22_04_2019_KONECNI_d-r.Trajkova

Konecni rezultati, prof.d-r. Saso Atanasoski

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni mart 2019 konsultacii 6 05 vo 9 i 30 casot

preliminarni mart 2019 konsultacii 6 05 vo 9 i 30 casot

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati

19.04.2019  11:00

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment-napredno nivo aprilska sesija

B.M.napredno nivo aprilska sesija

19.04.2019  12:15

Девизен систем и девизно работење

Прв колоквиум Девизен систем и Девизно работење

Прв Колоквиум Девизен систем и Девизно работење април 2019

19.04.2019  13:00

Девизен систем и девизно работење

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ДЕВИЗЕН АПРИЛ 2019

Прелиминарни девизен април 2019

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Априлска испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)

Прелиминарни резултати - априлска испитна сесија (Е-бизнис информациски системи) Априлска сесија - Резултати

19.04.2019  12:10

Монетарна економија

Прв Колоквиум Монетарна економија 2019

Прв колоквиум Монетарна економија април 2019

19.04.2019  12:00

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Прелиминарни резултати ИСПИТ Монетарна економија април 2019

19.04.2019  13:00

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

19.04.2019  11:00

Фискална ревизија

Fiskalna revizija 19.04.2019 ispit

konecni FR ispit

19.04.2019  13:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_19_04_2019

19.04.2019  12:10

Бизнис информатика

Испит Бизнис информатика април 2019

Испит Бизнис информатика април 2019

18.04.2019  11:00

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

18.04.2019  13:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

17.04.2019  13:00

Маркетинг истражување

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

17.04.2019  13:05

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

konecni ispit

17.04.2019  13:00

Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати

16.04.2019  11:00

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment 16.04.2019 ispit

konecni BM ispit

16.04.2019  11:25

Деловна анализа

ispit

konecni

konecni

16.04.2019  10:40

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni

16.04.2019  13:00

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

16.04.2019  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_16_04_2019

16.04.2019  13:00

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

16.04.2019  13:15

Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati Aprilski ispite rok

15.04.2019  10:45

Инвестиционен менаџмент

konecni mart 2019

15.04.2019  11:00

Меѓународни финансии

rezultati od ispit konecni rezultati

15.04.2019  13:00

Статистика за економисти

Априлска вонредна сесија

Прелиминарни резултати - априлска испитна сесија Прелиминарни резултати (статистика за економисти и менаџери) - априлска испитна сесија Априлска испитна сесија- резултати Априлска испитна сесија (СЕМ) - резултати

15.04.2019  12:55

Стратегиски менаџмент

rezultati tret ciklus

konecni tret ciklus

15.04.2019  18:50

Маркетинг и иновации

rezultati

12.04.2019  13:00

Бизнис планирање

konecni rezultati

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.