Соопштенија

23 Јуни 2014

СООПШТЕНИЕ

Индексите со оценка по предметите Mатематика за економисти, Финансиска и актуарска математика и Менаџмент информациони системи  можете да си ги земете од 24.06.2014год (вторник) до 27.06.2014 (петок)  од 8:00-13:00 часот кај администраторот Милена Бошкоска Клисароски.

Предметен наставник

проф д-р Маргарита Јанеска

18 Јуни 2014

Се известуваат студентите кои полагаа Менаџмент и Организациски менаџмент  дека консултации и увид во однос на објавените резултати  ќе се одржат на 19.06.2014 (четврток) од 10 до 11 часот.

Предметен професор,

доц. д-р Снежана Мојсовска Саламовска

16 Јуни 2014

Се известуваат студентите кои што ги положиле предметите ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ и СМЕТКОВОДСТВО да ги достават индексите на 17 и 18.06.2014 (вторник и среда) од 8 до 13 часот кај администраторот Чепоска Стефана

13 Јуни 2014

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испити за септемврискиот испитен рок ќе се врши од 23.06.2014 год. до 27.06.2014 год. и од 04.08.2014  до 08.08.2014 год.   

Служба за студентски прашања

13.06.2014 год.

13 Јуни 2014

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на студентите запишани на Втор циклус магистерски студии на Економски факултет – Прилеп дека пријавувањето на испити за септемвриски испитен рок ќе се врши од 04.08.2014 до 18.08.2014

13 Јуни 2014

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на студентите запишани на Втор циклус магистерски студии на Економски факултет – Прилеп дека пријавувањето на испити за септемвриски испитен рок ќе се врши од 04.08.2014 до 18.08.2014

12 Јуни 2014

Им се соопштува на студентите кои ги положија испитите Социологија и Менаџмент на човечки ресурси дека внесувањето на оценките во индекс ќе биде во петок  -  13.06.2013 и индексите треба да ги достават кај демонстратор Маринела Тодоровска во четврток (12.06.2014) од 8.00 до 13. 00 и во петок периодот од  8.00 до 10.30 часот.

12 Јуни 2014

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

симни документ

12 Јуни 2014

СООПШТЕНИЕ

За оценка по предметите Mатематика за економисти, Финансиска и актуарска математика и Менаџмент информациони системи да се донесат индексите на 13.06.2014год (петок) од 8:00-13:00 часот кај администраторот Милена Бошкоска Клисароски.

Предметен наставник

проф д-р Маргарита Јанеска

10 Јуни 2014

Писмениот дел (поправен втор колоквиум / целосен испит) по предметот БАЗИ НА ПОДАТОЦИ од Јунската испитна сесија 2014 ќе се одржи на ден 16.06.2014 година (понеделник), со почеток во 11:30 часот, во Предавална бр. 6.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |