Соопштенија

02 Септември 2015

Студентите со досие  број 68/12 и 77/12 да достават семинарска работа по предметот Берзанско работење најдоцна до 03.09.2015 (четврток) кај администраторот Стефана Ристески

31 Август 2015

Им  се соопштува на студенти на Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето  предмети од непарните семестри, евидентирање и запишување на година, заверка  на непарните семестри за студентите од генерацијата 2009/2010 година па наваму ќе се врши од 14.09.2015 год. до 25.09.2015 год.

При уписот студентите од генерација 2010/2011 год. па наваму задолжителено со документите за упис да го достават и образецот за реализирана стручна пракса.

31 Август 2015

Прелиминарна ранг листа на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016

симни документ

25 Август 2015

На ден 31.08.2015 година (понеделник) во 9:30 часот, студентите може да земат оценки по предметите: Економија на Европска Унија/Европска економска интеграција; Вовед во бизнис/Економика на претпријатија; Меѓународни институции и организации.

Индексите претходно да ги достават кај администраторот Марија Наковска.

Предметен наставник,

Доц. д-р Оливера Костоска

23 Август 2015

Англиски јазик - устен испит септемвриска сесија

Усниот испит се закажува за 26.08.2015г. (среда) во 08:00 часот. Истиот ќе се одржи во кабинетот за странски јазици.

Забелешка:

Право на устен испит имаат кандидатите кои имаат најмалку 51 поен по сите основи.

Студентите кои имаат потреба од консултации да се јават во следниот термин: 24.08.2015 (понеделник) од 09:00-10:00ч. 

20 Август 2015

Конечна ранг листа прв уписен рок академска 2015/2016 год.

симни документ

19 Август 2015

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Интернет технологии“ во септемвриската испитна сесија (19.08.2015, среда, 11:30, Предавална 6) ќе се одржи САМО полагањето на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 26.08.2015 год. (среда), со почеток во 11:30 часот, во Предавална 6.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно положен практичен дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

19 Август 2015

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Бази на податоци“ во јунската испитна сесија (14.09.2015, понеделник, 11:30, компјутерски центар) ќе се одржи полагањето САМО на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 21.09.2015 год. (понеделник), со почеток во 11:30 часот, во Предавална 6.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно положен практичен дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

19 Август 2015

Писмениот дел од испитот по предметот Бизнис информатика ќе се одржи на 26.08.2015 (среда) во 10.00 часот. Право да полагаат целосен писмен испит имаат само кандидатите што го положиле практичниот дел од испитот.

07 Август 2015

Англиски јазик - писмен испит септемвриска сесија


Студентите кои имаат потреба од консултации можат истото да го направат во понеделник 10.08.2015г. од 09-11ч. во кабинет бр.26

 

Предметен наставник

м-р Никола Димески

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |