Соопштенија

23 Март 2017

Промоција на Еразмуз +  програма

симни документ

23 Март 2017

Промоција на награда за социјално претприемништво

симни документ

21 Март 2017

Впишувањето на оценките во индекс на кандидатите кои го положиле испитот ќе биде на 22.03.2017 (среда) во 8.15 часот во амфитеатар 2 и 4. Имено, индексите ќе бидат проверени и собрани пред почетокот на колоквиумот по предметот Вовед во бизнис и за времетраењето на колоквиумот ќе ви бидат вратени во истиот амфитеатар. 

21 Март 2017

Се информираат студентите од втор циклус  на студии дека предавањата по предметот ИНВЕСТИЦИСКО БАНКАРСТВО кои беа закажани за 21.04.2017 год. ќе се одржат на 20.04.2017 год (четрвток) во 16-18 часот во предавална 1.

проф. д-р Гордана Витанова

16 Март 2017

СООПШТЕНИЕ 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ДЕКА КОЛОКВИУМОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ СЕ ПРЕЗАКАЖУВА НА ДЕН 24.03.2017 ГОД. ВО 11 ЧАСОТ!

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК                

   ДОЦ.Д-Р ТАТЈАНА СПАСЕСКА            

16 Март 2017

На 28 март (вторник) со почеток во 11:30 часот во амф.2 ќе се одржи промоција на програмата за мобилност Еразмус+.

Добредојдени се сите студенти и професори кои се заинтересирани за реализирање мобилност преку оваа програма во академската 2017/18 година.

05 Март 2017

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 02.03.2017 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен априлски (дополнителен) испитен рок. Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 13 – 14 март 2017 година. (понеделник и вторник). Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети. Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС. За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.

03 Март 2017

Првиот колоквиум по Економија на труд наместо на 22 март се презакажува за 23 март со почеток во 11:00 часот.

15 Февруари 2017

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметите Сметководство и Финансиски пазари и институции дека внесувањето на оценки во индекс ќе се врши на ден 16.02.2017 (четврток) од 09.00 до 11.00 часот кај демонстратор Андријана Црвенкоска

14 Февруари 2017

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус на студии, дека во периодот од 15.02.2017 – 24.02.2017 год. ќе се врши упис на парните семестри (II и IV).

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |