Соопштенија

15 Септември 2014

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА 

симни документ

12 Септември 2014

Ранг листа на кандидатите кои се примени на трет цуклус на студии по студиски програмиво Академска 2014/2015

симни документ

11 Септември 2014

Прелиминарна ранг листа на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2014/2015

симни документ

11 Септември 2014

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на студентите, наставниците и соработниците на Економскиот факултет – Прилеп дека академската 2014/2015 година ќе започне на ден 15.09.2014 година (понеделник) со одржување свечен час во 10:00 часот во амфитеатар број 3. На студентите запишани на првиот уписен рок во прва година на студии во академската 2014/2015 година ќе им бидат доделени индексите.

Студентите запишани во втор и трет уписен рок ќе може да ги подигнат индексите од службата за студентски прашања дополнително за што ќе биде објавено соопштение.

 

09 Септември 2014

Конечна ранг листа втор уписен рок 2014 - 2015 година

симни документ

07 Септември 2014

РАСПОРЕД ЗА ОДВИВАЊЕ НА НАСТАВАТА НА ДОДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ‐ ПРИЛЕП ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА (ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)

симни документ

04 Септември 2014

Прелиминарна ранг листа втор уписен рок 2014

симни документ

27 Август 2014

Соработка за пракса помеѓу Акселтра – софтверска компанија и Економскиот Факултет Прилеп, за студиски програми на е-бизнис, бизнис информатика, маркетинг менаџмент, како и менаџмент и бизнис. 

симни документ

27 Август 2014

Втор уписен рок 
Пријавување на 1 и 2 септември
Конкурирање и со училишна матура /  завршен испит 

симни документ

25 Август 2014

Почитувани Колеги,

Објавени се прелиминарните резултати од полагањето по Бизнис Информатика - теоретски дел, на веб-страната на Економски факултет Прилеп.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |