Соопштенија

20 Ноември 2014

Отворени можности за студентска мобилност во летниот семестар за академската 2014/2015 во рамките на Erasmus + програмата. Можете да аплицирате за следниве универзитети:

Рок за аплицирање до 30 ноември

Универзитет во Фоџа, Италија (I FOGGIA03 – www.unifg.it)

Универзитет во Јанина, Грција (G IOANNINA01 – www.uio.gr)

Рок за аплицирање до 15 декември

Универзитет во Стара Загора, Бугарија (BG STARA-Z01 – www.uni-sz.bg)

Универзитет во Бамберг, Германија (D BAMBERG01 – www.uni-bamberg.de)

За подетални информации обратете се кај Еразмус кординаторот      проф. д-р Димитар Николоски

17 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите на Економски факултет-Прилеп генерација 2014 (прва година) дека електронските картички-легитимации, може да ги подигнат од просторијата до службата за студентски прашања на 17 и 18 ноември, при што задолжително со себе треба да носат индекс или лична карта за идентификација.

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КАРТИЧКИ ПОСТОЈАНО ДА ГИ НОСАТ СО СЕБЕ БИДЕЈЌИ ЕДИНСТВЕНО ПРЕКУ НИВ ЌЕ СЕ ЗАБЕЛЕЖУВА ПРИСУСТВОТО ЗА НАСТАВА ПОЧНУВАЈЌИ ВЕДНАШ.

ДОКОЛКУ СТУДЕНТИТЕ ГИ ИЗГУБАТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КАРТИЧКИ ТРОШОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА НОВА КАРТИЧКА ЌЕ БИДЕ НА ТОВАР НА СТУДЕНТОТ.

 

17 Ноември 2014

Примени кандидати трет уписен рок на втор цуклус студии 

симни документ

13 Ноември 2014

ДОПОЛНУВАЊЕ НА  КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

симни документ

13 Ноември 2014

ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

симни документ

13 Ноември 2014

Се известуваат студентите дека консултации по објавени резултати по предметот Сметководствен менаџмент ќе се одржат на ден 17.11.2014(понеделник) во 10:30 часот.

Предметен наставник

Проф.д-р  Виолета М.Лашкоска

11 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот Бренд менаџмент дека часовите ке се одржат на ден 13.11.2014 година со почеток во 12:15 часот.

06 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите на Економски факултет-Прилеп кои ќе го полагаат испитот Вовед во бизнис во ноемвриската испитна сесија најдоцна до 12 ноември (среда) да се обратат во службата за студентски прашања каде треба да се произјаснат кај кој од назначените предметни наставници ќе го полагаат испитот. Претходно добиените дополнителни поени (присуство, активност, семинарска) важат и кај двајцата назначени предметни наставници.

03 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите дека I(првиот) колоквиум  по предметот БРЕНД МЕНАЏМЕНТ  ќе се одржи на 07.11.2014(петок)  во 11:00 часот

Предметен наставник

проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска

22 Октомври 2014

Колоквиумот по предметот Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации во првата колоквиумска недела ќе се одржи на ден 07.11.2014 год. во 11:00 часот во Предавална бр.3

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |