Соопштенија


03 Јануари 2019

ПРЕЛИМИНАРЕН ПОВИК

за изразување интерес за мобилност во рамките на

ERASMUS+ Програмата

Академска 2019/2020

 

 

Со цел планирање на наредни мобилности и аплицирање на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+,

 

УКЛО објавува 

 

Повик

за изразување прелиминарен интерес за учество во

мобилност во рамките на Е+ Програмата 

Клучна акција 103: индивидуална мобилност за учење,

Високо образование:

 

- мобилност на студентите за студирање (SMS)

- мобилност на студенти за стажирање (SMP)

- мобилност на академски кадар за настава (ЅТА)

- мобилност на кадри за обука (ЅТТ)

 

Времетраење на мобилноста

 

1. За студенти: еден семестар или една академска година (студентите може да реализираат мобилност од вкупно 12 месеци по циклус)

2. За кадри: пет работни денови со минимум осум часови настава

 

За академската 2019/2020, мобилноста ќе се реализира во периодот од 01/06/2019 до 30/09/2020.

 

Врз основа на потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерски институции од програмските земји, право на пријавување имаат:

 

-         редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на  мобилноста), втор или трет циклус, за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот

-         академски и други кадри во редовен работен однос на УКЛО.

 

Студентите и кадрите се пријавуваат на мобилност исклучиво врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции.

 

Постапка за прелиминарното пријавување

 

  • Студентите заинтересирани за мобилност во соработка со Еразмус+ координаторот должни се да ги проучат и споредат студиските програми на матичниот и странскиот универзитет и да се договорат за предметите што би можеле да ги слушаат и полагаат на странскиот универзитет. Прелиминарниот интерес се изразува преку пополнување ПРЕЛИМИНАРНА ПРИЈАВА ЗА СТУДЕНТИ (прилог)

 

  • Академските кадри заинтересирани за мобилност, исто така треба да го информираат Еразмус+ координаторот. Прелиминарниот интерес се изразува преку пополнување ПРЕЛИМИНАРНА ПРИЈАВА ЗА АКАДЕМСКИ КАДАР (прилог)

 

Собраните прелиминарни пријави факултетските координатори треба да ги достават во Канцеларијата за меѓународна соработка најдоцна до 21 јануари 2019, а прелиминарниот интерес ќе ни послужи за поуспешно пополнување на Апликацијата за учество на УКЛО во Клучната акција КА103, со краен рок за приложување во Националната агенција 5 февруари 2019.

 

По одобрувањето на Апликацијата, УКЛО ќе објави дефинитивен повик во согласност со конкретните месеци за студентска мобилност и конкретните бројки за академска мобилност, кога од кандидатите ќе се побара да поднесат комплетен пакет за аплицирање.

 

Канцеларија за меѓународна соработка

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола


27 Декември 2018

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од парните семестри, за академската 2018/2019 година ќе се врши во периодот од 11.02.2019 година до 22.02.2019 година.    


23 Декември 2018

 

Согласно претходниот договор, предавањата по предметот Основи на економија од 24.12. ќе бидат заменети на 25.12.2018 год. по завршувањето на часовите по Информатика. Вооедно, и терминот за консултации од понеделник се префрла за вторник (25.12.2018).  

предметен наставник 

д-р Наташа Трајкова - Најдовска 


18 Декември 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е (ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС)

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА (ФЕВРУАРСКА) СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 14.01.2019 ДО 22.01.2019 ОД 10:00 ДО 13:00 ЧАСОТ ПРИЈАВУВАЊЕТО СЕ ВРШИ СО ПОТПИШАНА СЕМИНАРСКА ОД СТРАНА НА ПРОФЕСОРОТ И ИСПИТНА ПРИЈАВА. ИСТО ТАКА ВЕ ИЗВЕСТУВАЊЕ ДЕКА ДОКОЛКУ НЕ ПРИЈАВИТЕ ВО ЗАДАДЕНИОТ РОК ПРИЈАВУВАЊЕ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ НА ДЕНОТ НА ИСПИТОТ СО 400 ДЕН. КАЗНА.17 Декември 2018

Во рамките на активностите за соработка со стопанството, на ден 18.12.2018 година (вторник), студентите што ја изучуваат предметната програма меѓународно стопанско право  ќе ја посетат конфекцијата „ТРИТЕКС ТРЕЈД„ ДОО Прилеп.


16 Декември 2018

Се известуваат студентите дека часовите по предметите Меѓународни сметководствени стандарди и Ревизија на ден 17.12.2018 год понеделник нема да се одржат  и  се одложуваат на термин  во договор со предметниот професор

Предметен професор:

Проф. д-р Пеце Николовски


16 Декември 2018

Се известуваат студентите од трета година на насоката СФР, дека наставата по предметите Ревизија и МСС на ден 17 декември (понеделник) нема да се одржат, односно ќе се одржат дополнително но термин во договор со предметниот професор


11 Декември 2018

Им се соопштува на студентите од четврта година дека во рамките на наставата по предметот Меѓународен менаџмент на 13.12.2018ч(четврток) во 9:30ч ќе се реализира посета на АД Витаминка - Прилеп. 

Предметен наставник,

проф. д-р Анета Ристеска Јанкулоска 


06 Декември 2018

Им се соопштува на дипломираните и магистрираните студентите кои дипломирале односно магистрирале до 15.10.2018 година дека свеченото доделување на дипломите ќе биде на ден 14.12.2018 година (петок) во 10:30 часот.


03 Декември 2018

Се известуваат студентите дека часовите по предмето Финансирање на проекти на ден 03.12.2018 год (понеделник) нема да се оддржати се одложуваат во термин во договор со предметниот професор.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.