Соопштенија

05 Јули 2016

Им се соопштува на студентите коишто го слушале предметот Деловен француски јазик 2 дека усниот испит ќе се одржи во четврток, 07.07.2016 година во 12.00 часот.

24 Јуни 2016

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испити за септемврискиот испитен рок ќе се врши од 27.06.2016 год. до 29.06.2016 год. и од 10.08.2016  до 11.08.2016 год.

Студентите кои нема да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.

24 Јуни 2016

Им  се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека полагањата по предметите вовед во бизнис; основи на економијата; и берзанско работење;  со потпишување на изјава во службата за студентски прашања ќе можат да избираат кај кој  од назначените предметни професори ќе можат да го полагаат испитот. 

09 Јуни 2016

"Џонсон Мети" Македонија со задоволство ја објавува својата Петта програма за летна пракса. Преку програмата, студентите ќе можат да аплицираат за летни пракси со полно работно време во еден од многуте оддели на компанијата, вклучувајќи ги Производство, ЧР, ИТ, Финансии, Логистика, Квалитет, Одржување, Инженерство, Континуирано подобрување и многу повеќе!
Програмата за летна пракса обезбедува единствена можност за добивање на вредно професионално искуство и за градење на вештини кои се потребни за започнување на кариера.
Можат да аплицираат студенти од Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ), Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), Универзитетот Американ Колеџ Скопје, Универзитетот на Југоисточна Европа (ЈИЕУ), Природно-математички факултет (Институт за хемија), Машински факултет, Технолошко-металуршки факултет, Филолошки факултет, Филозофски факултет и Економски факултет.
Кандидатите за програма за пракса треба да ги исполнуваат следниве критериуми за квалификација:

  • Да бидат студент во III/IV година од редовни студии или студент на постдипломски студии;
  • Познавање на англиски јазик;
  • Познавање на работа со компјутер – MS Office пакет, интернет, е-маил
  • Добри организациски вештини;
  • Тимски играч со добри интерперсонални вештини;
  • Добри комуникациски вештини (писмени и усни);
  • Самоиницијативност и проактивност кон работата и дадените задачи;
  • Посветеност кон исполнување на резултати;

Доколку сте заинтересирани за пракса, испратете ваша биографија со писмо за мотивација на англиски јазик на следнава е-маил адреса: mkjobs@matthey.com,

Ве молиме да ја наведете програмата за пракса за која аплицирате во полето Предмет, во спротивно вашата апликација нема да биде земена предвид.

08 Јуни 2016

Студентите во текот на јули-август можат да реализираат пракса во Државен завод за статистика на Република Македонија во Скопје. При тоа, ќе бидат покриени трошоците за сместување и јавен градски превоз. Заинтересираните студенти да се пријават во студентски прашања кај референт Милан Спиркоски.

08 Јуни 2016

Им се соопштува на студентите дека во текот на периодот јули-август можат да реализираат пракса во Државен завод за статистика на Р. Македонија во Скопје. При тоа, ќе бидат покриени трошоците за сместување и јавен градски превоз. Заинтересираните студенти да се пријават во студентски прашања кај референт Милан Спиркоски.

26 Мај 2016

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Интернет технологии“ во Јунската испитна сесија (27.05.2016, петок, 11:30, Амфитеатар 3) ќе се одржи САМО полагањето на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот. Еднаш положениот практичен дел има важност до крајот на тековната академска година.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 07.06.2016 год. (вторник), со почеток во 11:30 часот, во Амфитеатар 3.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно положен практичен дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

26 Мај 2016

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Бази на податоци“ во Јунската испитна сесија, 2016 (27.05.2016, петок, 11:30, Компјутерски центар 1) ќе се одржи полагањето САМО на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот. Еднаш положениот практичен дел има важност до крајот на тековната академска година.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 07.06.2016 год. (вторник), со почеток во 11:30 часот, во Амфитеатар 3.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно да биде положен практичниот дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

16 Мај 2016

Деловен англиски јазик 2 - теми и инструкции за есеј

симни документ

25 Април 2016

Им  се соопштува на студентите на Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се врши од 09 - 13 мај 2016 год. Студентите заклучно со 2008 генерација треба да заверат летен (парен) семестар. Се известуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението.

<< претходно | 1 | 2 |