Соопштенија

26 Мај 2016

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Интернет технологии“ во Јунската испитна сесија (27.05.2016, петок, 11:30, Амфитеатар 3) ќе се одржи САМО полагањето на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот. Еднаш положениот практичен дел има важност до крајот на тековната академска година.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 07.06.2016 год. (вторник), со почеток во 11:30 часот, во Амфитеатар 3.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно положен практичен дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

26 Мај 2016

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Бази на податоци“ во Јунската испитна сесија, 2016 (27.05.2016, петок, 11:30, Компјутерски центар 1) ќе се одржи полагањето САМО на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот. Еднаш положениот практичен дел има важност до крајот на тековната академска година.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 07.06.2016 год. (вторник), со почеток во 11:30 часот, во Амфитеатар 3.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно да биде положен практичниот дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

26 Мај 2016

На ден 26.05.2016 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот во предавална бр.2 ќе се одржат консултации за испит по предметот статистика за економисти.

23 Мај 2016

Деловен англиски јазик - устен испит

Им се соопштува на студентите дека усниот испит по предметот Деловен англиски јазик се закажува по следниот распоред:

Деловен англиски јазик 1: 30.05.2016г. (понеделник) во 09:30ч

Англиски јазик 3: 30.05.2016г. (понеделник) во 09:30ч

Деловен англиски јазик 2:

По азбучен ред по презиме:

А-Ј: 30.05.2016г. (понеделник) во 10:00ч

К-Ш: 30.05.2016г. (понеделник) во 11:00ч

Забелешка: Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи. Студентите кои имаат потреба од консултации или увид во тестовите да се јават во следниот термин: 26.05.2016г. (четврток) од 10:00-11:00ч.

16 Мај 2016

Деловен англиски јазик 2 - теми и инструкции за есеј

симни документ

13 Мај 2016

Деловен англиски јазик

Студентите кои имаат потреба од консултации или сакаат да направат увид на тестовите од колоквиумите одржани на 07.05.2016г. истото можат да го направат во понеделник, 16.05.2016г. од 10-11ч. во канцеларија бр.26.

25 Април 2016

Им  се соопштува на студентите на Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се врши од 09 - 13 мај 2016 год. Студентите заклучно со 2008 генерација треба да заверат летен (парен) семестар. Се известуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението.

25 Март 2016

Им  се соопштува на студентите од прва година запишани во академската 2015/2016 година при  Економскиот факултет – Прилеп дека студентските картици можат да си ги подигнат во службата за студентски прашања кај референт Валентина Станојоска.

21 Април 2015

Петта домашна работа по Економетрија

симни документ

<< претходно | 1 | 2 |