Соопштенија

21 Август 2014

С О О П Ш Т Е Н И Е

Им  се соопштува на студенти на Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето  предмети од непарните семестри, евидентирање и запишување на година, заверка  на непарните семестри за студентите од генерацијата 2009/2010 година па наваму ќе се врши од 09.09.2014 год. до 30.09.2014 год. При уписот студентите од генерациja 2010/2011 год. pa navamu задолжителено со документите за упис да го достават и образецот за реализирана стручна пракса.

21.08.2014  год.

21 Август 2014

Конечна ранг листа прв уписен рок 2014 - 2015 година

симни документ

20 Август 2014

Француски јазик-устен испит

 

Усниот дел ќе се одржи на 25. 08. 2014 (понеделник) во 10. 15 часот во Кабинетот за странски јазици.

19 Август 2014

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРВ УПИСЕН РОК 2014-2015 ГОД.

симни документ

19 Август 2014

Почитувани колеги,

 

На веб-страната на факултетот се објавени прелиминарните резултати од Практичниот дел по Бизнис Информатика.

Писмениот дел на испитот ќе се одржи на 25 Август 2014 година во 9.30 часот.

19 Август 2014

На ден 25.08.2014 година (понеделник) студентите може да земат оценки по предметите:

Економија на Европска Унија/Европска економска интеграција

Меѓународни институции и организации

Вовед во бизнис/Економика на претпријатија

Индексите претходно да се достават кај администратор Марија Наковска.

 

Предметен наставник:

Доц. д-р Оливера Костоска

18 Август 2014

Англиски јазик - сесија септември 2014

Усниот испит се закажува за 26.08.2014г. (вторник) во 08:00 часот. Истиот ќе се одржи во кабинетот за странски јазици.

Забелешка:

Студентите кои имаат потреба од консултации да се јават во следниот термин: 21.08.2014 (четврток) од 09:00-10:00ч. во кабинет бр.26.

12 Август 2014

Јавниот повик за избор на најдобри Бизнис планови и за започнување на бизнис  под мотото „Биди перспективен започни свој бизнис„ на кој ќе може да аплицираат сите студенти и млади лица од 18 до 30 години кои ќе учествуваат во натпреварот за избор на 5 најдобри бизнис планови на кои ќе им бидат доделени плакети, ваучери и парични награди трае до 15.09.2014 година. 

Јавен повик за бизнис план

Упатство за бизнис план

23 Јуни 2014

СООПШТЕНИЕ

Индексите со оценка по предметите Mатематика за економисти, Финансиска и актуарска математика и Менаџмент информациони системи  можете да си ги земете од 24.06.2014год (вторник) до 27.06.2014 (петок)  од 8:00-13:00 часот кај администраторот Милена Бошкоска Клисароски.

Предметен наставник

проф д-р Маргарита Јанеска

18 Јуни 2014

Се известуваат студентите кои полагаа Менаџмент и Организациски менаџмент  дека консултации и увид во однос на објавените резултати  ќе се одржат на 19.06.2014 (четврток) од 10 до 11 часот.

Предметен професор,

доц. д-р Снежана Мојсовска Саламовска

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |