Соопштенија

15 Февруари 2017

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметите Сметководство и Финансиски пазари и институции дека внесувањето на оценки во индекс ќе се врши на ден 16.02.2017 (четврток) од 09.00 до 11.00 часот кај демонстратор Андријана Црвенкоска

14 Февруари 2017

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус на студии, дека во периодот од 15.02.2017 – 24.02.2017 год. ќе се врши упис на парните семестри (II и IV).

09 Февруари 2017

доколку има заентересирани студенти за отварање на сметка и бесплатна дебитна картичка преку ШБМ да не контактираат на 078/495-993 Марија со цел да се договориме  околку отварањето на сметките.

симни документ

09 Февруари 2017

Економскиот факултет е ко-организатор на научната конференција "SCIENTIFIC CONFERENCE OF INNOVATIVE APPROACHES TO THE CONTEMPORARY ECONOMIC PROBLEMS", 3rd DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING (DIEM 2017), организирана од страна на Универзитетот во Дубровник, Факултет за економија и деловна економија, под покровителство на Претседателката на Р. Хрватска. Конференцијата ќе се одржи во Дубровник, 12-14 октомври 2017.
На следниот линк можете да ги најдете сите потребни информации околу учеството на оваа конференција. Вработените од Економскиот факултет, како коорганизатори, имаат поповолни услови за учество од објавените.

09 Февруари 2017

Студентите кои имаат помалку од 51 поен по предметите Сметководство и Финансиски пазари и институции да достават семинарски (домашни) кај демонстратор Андријана Црвенкоска

07 Февруари 2017

ВНЕСУВАЊЕ НА ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКС ПО ПРЕДМЕТИТЕ МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТ И ГЛОБАЛНИ СНАБДУВАЧКИ СИНЏИРИ НА 9 ФЕВРУАРИ 2017 (ЧЕТВРТОК) ОД 10-12Ч.

Предметен наставник,

Доц. д-р Анета Ристеска

 

СООПШТЕНИЕ

ВНЕСУВАЊЕ НА ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКС ПО ПРЕДМЕТИТЕ БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ, ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И БАНКАРСКО СМЕТКОВОДСТВО НА 9 ФЕВРУАРИ 2017 (ЧЕТВРТОК) ОД 10-12Ч.

Предметен наставник,

Доц. д-р Татјана  Спасеска

02 Февруари 2017

Почитувани колеги, прелиминарните вкупни поени за групата се објавени на веб страната на Факултетот, под терминот на 28.12.2016 год во 11 часот. Консултации и увид во вкупните поени на 03.02.2017 (петок) во 11 часот, во кабинет бр.17. Оценки во индекс нема да се впишуваат на  03.02.2017 (петок), туку по објавувањето на вкупните конечни резултати од испитот. За тоа ќе бидете дополнително известени. 

д-р Наташа Трајкова

26 Јануари 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од парните семестри, за академската 2016/2017 година ќе се врши во периодот од 06.02.2017 година до 17.02.2017 година.

26 Јануари 2017

Пријавувањето на испитите за јануарска сесија на втор циклус студии академска 2016/2017 год. е од 23.01.2017 до денот на испитот

25 Јануари 2017

Кандидатите кои полагаат Економетрија во јануарска испитна сесија, а на кои испитот им се поклопува со испитот по Меѓународна економија, ќе можат да полагаат Економетрија на 9 февруари во 13:30 часот.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |