Соопштенија

27 Март 2015

Им се соопштува на студентите коишто слушаат настава по предметот претприемништво и мали бизниси дека во среда на 01 04 2015 година ке се организира клиничка настава. Студентите коишто го слушаат предметот во понеделник во 08 часот да дојдат со групата во среда. Претходно ке има резултати од колоквиумот.

Проф Мирослав Гвероски

22 Март 2015

Усниот дел од испитот по Деловен француски јазик 1 и 2 и Француски јазик 3 ќе се одржи на 25. 03. 2015 (среда) во 10. 15 часот во Кабинетот за странски јазици.

19 Март 2015

Писмениот дел од испитот по предметот Бизнис информатика ќе се одржи на 24.03.2015 (вторник) во 13.30 часот.

18 Март 2015

Им се соопштува на студентите кои што го слушаат предметот ФИНАСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ, колоквиумот ќе се полага на ден 23.03.2015 (понеделник) во 11 часот,и/или на ден 27.03.2015 (петок) во 13:30 часот.

Проф. д-р Гордана Витанова

18 Март 2015

Студентите кои го слушаат предметот Бренд менаџмент  првиот колоквиумот можат да го полагаат на ден 28.03.2015 (Сабота) во 8:30 часот и на ден 24.03.2015  (Вторник) во 12:30 часот.

Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска

16 Март 2015

Првиот колоквиум по предметот Клауд компјутинг ќе се одржи на ден 25.03.2015 (среда) во 09:30 часот во Амф бр. V

16 Март 2015

Им се соопштува на студентите кои што го слушаат предметот ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ вежбите од вторник од 12 часот се поместуваат за во среда од 8 часот.

Предметен наставник

Проф. д-р Гордана Витанова

16 Март 2015

Студентите кои го положиле предметот Менаџмент и Бренд менаџмент на 17.03.2015(вторник)  да ги достават индексите кај администратор Марија Наковска со цел внесување на оценките.

12 Март 2015

Првиот колоквиум по предметот WEB ДИЗАЈН  ќе се одржи на ден 20.03.2015 (петок) во 08:30 часот во Компјутерски центар

05 Март 2015

Се известуваат студентите апсолвенти и магистрантите дека во текот на наредната недела ќе се врши фотографирање за апсолвентското табло и тоа по следниот распоред:

Понеделник: 09.03.2015 Насока Е-Бизнис од 09 до 15:30 ч

Вторник: 10.03.2015 Насока МЕБ од 09 до 15:30 ч

Среда 11.03.2015 Насока МАМ од 09 до 15:30 ч

Четврток, Петок и Сабота 12,13 и 14.03.2015 Насока СФР од 09 до 15:30 ч

 

Терминот за фотографирање на Професорите и Магистрантите ќе биде од 16.03.2015 год. до крајот на месец Март.

 

Фотографирањето ќе биде во просториите на ФАН  Продукција – Прилеп (наспроти кафе Сидро) во улицата на цвеќарите.

Цената на пакетот за фотографирање изнесува 800 ден. Која треба да се плати на денот на фотографирањето.

 

Лицa за контакт:

Лазаревска Рената тел: 076-974-058

Крстевска Елена: 075-200-955

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |