Соопштенија

09 Декември 2016

Дополнување на конкурс и дополнителен уписен рок за трет циклус на студии

30 Ноември 2016

Им  се соопштува на редовните студенти од прва година запишани во академската 2016/2017 год.  да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

 

на ден 21.12.2016 гстудентите со досие бр. 01 до 60

на ден 22.12.2016 гстудентите со досие бр. 61 до 120

на ден 23.12.2016 гстудентите со досие бр. 121 до 171

Придржувањето кон распоредот е задолжително.         

 

Прегледите ќе се обават  во кабинетот за странски јазици во ходникот кај библиотеката. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација (задолжително).

            Систематскиот преглед е задолжителен и без извршување на истиот нема да биде возможно упис на втор семестар кој треба да биде на денот кога е извршен систематскиот преглед.

29 Ноември 2016

Се известуваат студентите дека Вториот колоквиум и Првиот поправен колоквиум по предметот МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ ќе се одржат на ден 21.12.2016 год. во 08.30 часот во Компјутерски центар 2.

29 Ноември 2016

Согласно Заклучокот од седницата на Владата на Република Македонија одржана на 25 ноември, а по повод спроведувањето на акцијата „Ден на дрвото - Засади ја својата иднина”, 30 ноември 2016 година (среда) е неработен ден.

24 Ноември 2016

Прелиминарен повик за изразување интерес за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата Академска 2017/2018

симни документ

15 Ноември 2016

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК 

симни документ

10 Ноември 2016

Распоред втор циклкус прв и трет семестар - 2016

симни документ

03 Ноември 2016

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени во третиот уписен рок на Втор цуклус магистерски студии по студиски програми во Академска 2016/2017

симни документ

19 Октомври 2016

Се известуваат студентите дека првиот колоквиум по предметот Моделирање на бизнис процеси ќе се одржи на ден 29.10.2016 година во 8:30 часот во КЦ2.

<< претходно | 1 | 2 | 3 |