Соопштенија

17 Декември 2014

Им се соопштува на студентите дека колоквиумот по предметот Даночно и банкарско сметководство ќе се одржи на ден 26.12.2014 год. во 11 часот амфитеатар IV.

ЗАБЕЛЕШКА: СЕ ОДНЕСУВА САМО НА СТУДЕНТИТЕ НА КОИ ИМ СЕ ПОКЛОПУВА КОЛОКВИУМОТ ОД ДАНОЧНО И БАНКАРСКО СМЕТКОВОДСТВО СО КОЛОКВИУМОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ! 

Предметен наставник:

доц.д-р Татјана Спасеска

17 Декември 2014

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Менаџмент задолжително да ги прикачат изработените стручните трудови на MOODLE најдоцна до 25.12.2014(четврток) со цел евидентирање на дополнителните поени.

12 Декември 2014

Вториот колоквиум по предметот Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации ќе се одржи на ден 26.12.2014 година во Предавална бр. 2 со почеток во 09:30 часот

09 Декември 2014

Им се соопштува на студентите од  Економскиот факултет – Прилеп да се придржуваат кон роковите наведени во ова соопштение.

Да извршат заверка на непарните семестри запишани во учебната (академската) 2014/2015 год. (важи за студентите од генерациите 2004 до 2008 год.) и тоа:

од 22.12.2014 год. до 25.12.2014 год. и во истиот временски период да ги пријават испитите за јануарскиот испитен рок 2015 год. Пријавувањето на испити за јануарскиот испитен рок важи за сите студенти. Студентите кои во академската 2014/2015 год. имаат запишано прв семестар задолжително со пријавувањето да имаат направено и систематски преглед.

Студентите кои нема да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни непредвидени трошоци.

09 Декември 2014

Им  се соопштува на редовните студенти од прва година запишани во академската 2014/2015 год.  да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

- на ден 22.12.2014 г. студентите со досие бр. 01 до 60

- на ден 23.12.2014 г. студентите со досие бр. 60 до 120

- на ден 24.12.2014 г. студентите со досие бр. 120 до 180

- на ден 25.12.2014 г. студентите со досие бр. 180 до 226 

Придржувањето кон распоредот е задолжително.         

Прегледите ќе се обават  во кабинетот за странски јазици во ходникот кај библиотеката. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација (задолжително).

            Систематскиот преглед е задолжителен и без извршување на истиот нема да биде возможно пријавување на испити и упис на втор семестар.

02 Декември 2014

Се известуваат сите дипломирани студенти и магистри што дипломирале односно магистрирале во периодот март - октомври 2014 год. дека свеченото доделување на дипломите ќе се одржи на 10.12.2014 год. (среда) со почеток во 11ч. во просториите на Економскиот факултет - Прилеп. Заради административни процедури потребно е дипломираните студенти и магистрите истиот ден да се пријават во службата за студентски прашања во периодот 9:00-10:30ч.

02 Декември 2014

„Ден на дрвото-засади ја својата иднина” Согласно со Заклучокот од седницата на Владата на Република Македонија одржана на 25.11.2014 година, поради спроведување на акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 3 декември 2014 година (среда), е неработен ден. 

27 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите од втор циклус на студии дека часовите по предметот Економска глобализација закажани на 5 декември 2014 година ќе се заменат со часовите по предметот Меѓународен бизнис - напредно ниво закажани на 12 декември 2014 година. Новиот распоред е

Меѓународен бизнис напредно ниво 5.12.2014 год (петок) 1,2,3

Економска глобализација 12.12.2014 година 12.12.2014 година. (петок) 1,2,3

Од предметните наставници. 

26 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите на втор циклус кои што во овој семестар го следат предметот Банкарски менаџмент-напредно ниво, дека часовите закажани на 29.11.2014г. ќе се одржат на 12.12.2014 г. Во 17.00 часот

24 Ноември 2014

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Менаџмент дека предавањата од истиот од  24.11.2014 (понеделник) ќе се реализираат на 25.11.2014 (вторник) со почеток во 08:00 часот во амф. V. Доколку има студенти на кои не им одговара наведениот термин да се обратат кај Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска со цел пронаѓање на уште еден соодветен термин за одржување на часовите.

Прилеп, 24.11.2014

Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |