Соопштенија

22 Октомври 2014

Колоквиумот по предметот Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации во првата колоквиумска недела ќе се одржи на ден 07.11.2014 год. во 11:00 часот во Предавална бр.3

22 Октомври 2014

Одлука за прием на кандидати на трет цуклус на студии во втор уписен рок во академска 2014/2015 година

симни документ

22 Октомври 2014

Прелиминарна ранг листа на кандидатите кои се примени во вториот уписен рок на втор цуклус студии по студиски програми во академска 2014 / 2015 година

 

симни документ

22 Октомври 2014

Им се соопштува на студентите дека часовите по предметот БРЕНД МЕНАЏМЕНТ поради неможноста да се реализираат на 23.10.2014 (четврток ) бидејќи е неработен ден истите ќе се реализираат на 24.10.2014 (петок) во терминот од 08:00 до 12:00 часот.

Предметен наставник

проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска

21 Октомври 2014

Прелиминарни резултати Бизнис Информатика - практичен дел

20 Октомври 2014

Испитот по предметот Економика на надворешна трговија во Ноемврискиот испитен рок ќе се одржи на ден 30.10.2014 г. во 13:30 ч во амфитеатар бр. III

15 Октомври 2014

С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

 

Испитот по предметот Меѓународни ревизорски стандaрди во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 06.11.2014 год. Со почеток во 13:30 часот во амфитеатар III

 

09 Октомври 2014

Им се соопштува на  студентите дека пријавувањето на испитите за дополнителниот испитен рок за месец НОЕМВРИ ќе се врши на 15 и 16. 10. 2014год.

За пријавување на испитите во ноемврискиот дополнителен рок во месец ноември студентите треба да уплатат за право на полагање по 300,00 ден. и по 300,00 денари за секој пријавен испит, ако испитот се полага по втор пат се уплаќаат уште 300,00 ден за испит.

09 Октомври 2014

Им се соопштува на студентите од студиската програма по е-бизнис(генерација 2011) кои што во седмиот семестар го имаат избрано предметот БРЕНД МЕНАЏМЕНТ да се јават на консултации кај предметниот наставник проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска во петок (10.10.2014) во 9:10 часот

30 Септември 2014

СООПШТЕНИЕ за превоз на студентите на релација Битола - Економски факултет - Прилеп 

симни документ

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |