Соопштенија

26 Април 2016

Им се соопштува на студентите кои што го слушаа предметот ПРАКТИКУМ ЗА МЕНАЏЕРСКО СМЕТКОВОДСТВО во непарен семестар да ги достават индексите кај Стефана Ристески за потпис од редовност на час најдоцна до 27.04.2016 (среда) до 15 часот

25 Април 2016

Им  се соопштува на студентите на Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се врши од 09 - 13 мај 2016 год. Студентите заклучно со 2008 генерација треба да заверат летен (парен) семестар. Се известуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението.

25 Април 2016

Им  се соопштува на студентите на Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се врши од 09 - 13 мај 2016 год. Студентите заклучно со 2008 генерација треба да заверат летен (парен) семестар. Се известуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението.

21 Април 2016

Групата која слуша часови во среда во терминот од 12 ч и 15 мин. да присуствува на часовите во понеделник на 25.04  од 8 час. поради зафатеност на наставникот. 

Проф Мирослав Гвероски 

20 Април 2016

Им се соопштува на студентите од прва студиска година дека вториот колоквиум по Економија на труд е презакажан за 12 мај (четврток) со почеток во 11:00 часот.

14 Април 2016

Им се соопштува на студентите кои што го полагаа предметот СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ на ден 05 април 2016 год, предвидениот термин за консултации ќе се одржи на ден 18 април 2016 год. во 10:30 часот кај предметниот професор.

 

Предметен наставник:

Проф. д-р Виолета М.Лашкоска

13 Април 2016

Им се соопштува на студентите од прва година кои што го слушаат предметот МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТИ, во понеделник на ден 18.04.2016 на часовите за предавања со себе да носат 1,3 и 5-та математичка таблица

30 Март 2016

Со претходен договор им се соопштува на студентете кои го слушаат предметот ВОВЕД ВО ЕКОНОМСКА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА предавањата предвидени за ден 05.04.2016 (вторник) се презакажуваат и истите ќе се одржат на ден 21.04.2016 (четврток) од 8 до 12 часот.

Предметен наставник:

Проф. д-р Сашо Атанасоски

28 Март 2016

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ КОИ ШТО ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ПАЗАР НА КАПИТАЛ И ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕДАВАЊАТА ЌЕ СЕ ОДЛОЖАТ И ТОА ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ, ЧАСОВИТЕ ОД 09.04.2016 ЧАСОВИТЕ ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА ДЕН 06.05.2016 (ПЕТОК) СО ПОЧЕТОК ВО 17 ЧАСОТ, И ЧАСОВИТЕ ОД 16.04.2016 ЌЕ СЕ ОДЖАТ НА ДЕН 13.05.2016 (ПЕТОК) СО ПОЧЕТОК ВО 17 ЧАСОТ

ПРИЛЕП

ИСПИТНА КОМИСИЈА

Проф. д-р Гордана Витанова

Проф. д-р Гордана Трајкоска

<< претходно | 1 | 2 | 3 |