Соопштенија


24 Април 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се врши од 08 – 15 мај 2017 година. Студентите заклучно со 2008 генерација треба да заверат летен (парен) семестар. Се известуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението. 


20 Април 2017

Вториот колоквиум по Економија на труд наместо на 11 мај се презакажува за 12 мај со почеток во 11:00 часот.


20 Април 2017

Петта домашна работа по Економетрија

симни документ


20 Април 2017

Петта домашна работа по Економија на труд

симни документ


23 Март 2017

Промоција на Еразмуз +  програма

симни документ


23 Март 2017

Промоција на награда за социјално претприемништво

симни документ


21 Март 2017

Впишувањето на оценките во индекс на кандидатите кои го положиле испитот ќе биде на 22.03.2017 (среда) во 8.15 часот во амфитеатар 2 и 4. Имено, индексите ќе бидат проверени и собрани пред почетокот на колоквиумот по предметот Вовед во бизнис и за времетраењето на колоквиумот ќе ви бидат вратени во истиот амфитеатар. 


21 Март 2017

Се информираат студентите од втор циклус  на студии дека предавањата по предметот ИНВЕСТИЦИСКО БАНКАРСТВО кои беа закажани за 21.04.2017 год. ќе се одржат на 20.04.2017 год (четрвток) во 16-18 часот во предавална 1.

проф. д-р Гордана Витанова


16 Март 2017

СООПШТЕНИЕ 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ДЕКА КОЛОКВИУМОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ СЕ ПРЕЗАКАЖУВА НА ДЕН 24.03.2017 ГОД. ВО 11 ЧАСОТ!

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК                

   ДОЦ.Д-Р ТАТЈАНА СПАСЕСКА            


05 Март 2017

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 02.03.2017 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен априлски (дополнителен) испитен рок. Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 13 – 14 март 2017 година. (понеделник и вторник). Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети. Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС. За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.