Соопштенија

22 Август 2016

Им се соопштува на студентите кои што го полагаат испитот РЕВИЗИЈА-НАПРЕДНО НИВОН на ден  09.09.2016 терминот за испитот на полагање се поместува на ден 06.09.2016 во 9 и 30 часот.

Испитна комисија:

Проф. д-р Пеце Николовски

Проф. д-р Виолета Лашкоска

22 Август 2016

Деловен англиски јазик

Усниот испит се закажува за 01.09.2016г.(четврток) во 09:00ч во кабинет бр. 26

Забелешка:

Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

Студентите кои имаат потреба од консултации или увид во тестовите да се јават во следниот термин: 29.08.2016г. (понеделник) од 09:30-10:00ч.

16 Август 2016

Им се соопштува на студентите кои што го положиле предметот СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ ќе можат да си земат оценка во индекс на ден 22.08.2016 (понеделник) во 10 часот кај предметниот професор.

 

Проф. д-р Виолета Лашкоска

15 Август 2016

Деловен англиски јазик

Студентите кои имаат потреба од консултации во врска со испитот по предметот Деловен англиски јазик можат да се јават на 16.08.2016(вторник) од 10-11 часот во кабинет бр. 26

11 Август 2016

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Интернет технологии“ во септемвриската испитна сесија, 2016 (22.08.2016, понеделник, 11:30, Компјутерски центар 1) ќе се одржи полагањето САМО на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот. Еднаш положениот практичен дел има важност до крајот на тековната академска година, заклучно со септемвриската испитна сесија.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 31.08.2016 год. (среда), со почеток во 11:30 часот, во Амфитеатар 3.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно положен практичен дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

11 Август 2016

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Бази на податоци“ во септемвриската испитна сесија, 2016 (22.08.2016, понеделник, 11:30, Компјутерски центар 1) ќе се одржи полагањето САМО на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот. Еднаш положениот практичен дел има важност до крајот на тековната академска година, заклучно со септемвриската испитна сесија.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 31.08.2016 год. (среда), со почеток во 11:30 часот, во Амфитеатар 3.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно да биде положен практичниот дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

05 Јули 2016

Им се соопштува на студентите коишто го слушале предметот Деловен француски јазик 2 дека усниот испит ќе се одржи во четврток, 07.07.2016 година во 12.00 часот.

24 Јуни 2016

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испити за септемврискиот испитен рок ќе се врши од 27.06.2016 год. до 29.06.2016 год. и од 10.08.2016  до 11.08.2016 год.

Студентите кои нема да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.

24 Јуни 2016

Им  се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека полагањата по предметите вовед во бизнис; основи на економијата; и берзанско работење;  со потпишување на изјава во службата за студентски прашања ќе можат да избираат кај кој  од назначените предметни професори ќе можат да го полагаат испитот. 

09 Јуни 2016

"Џонсон Мети" Македонија со задоволство ја објавува својата Петта програма за летна пракса. Преку програмата, студентите ќе можат да аплицираат за летни пракси со полно работно време во еден од многуте оддели на компанијата, вклучувајќи ги Производство, ЧР, ИТ, Финансии, Логистика, Квалитет, Одржување, Инженерство, Континуирано подобрување и многу повеќе!
Програмата за летна пракса обезбедува единствена можност за добивање на вредно професионално искуство и за градење на вештини кои се потребни за започнување на кариера.
Можат да аплицираат студенти од Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ), Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), Универзитетот Американ Колеџ Скопје, Универзитетот на Југоисточна Европа (ЈИЕУ), Природно-математички факултет (Институт за хемија), Машински факултет, Технолошко-металуршки факултет, Филолошки факултет, Филозофски факултет и Економски факултет.
Кандидатите за програма за пракса треба да ги исполнуваат следниве критериуми за квалификација:

  • Да бидат студент во III/IV година од редовни студии или студент на постдипломски студии;
  • Познавање на англиски јазик;
  • Познавање на работа со компјутер – MS Office пакет, интернет, е-маил
  • Добри организациски вештини;
  • Тимски играч со добри интерперсонални вештини;
  • Добри комуникациски вештини (писмени и усни);
  • Самоиницијативност и проактивност кон работата и дадените задачи;
  • Посветеност кон исполнување на резултати;

Доколку сте заинтересирани за пракса, испратете ваша биографија со писмо за мотивација на англиски јазик на следнава е-маил адреса: mkjobs@matthey.com,

Ве молиме да ја наведете програмата за пракса за која аплицирате во полето Предмет, во спротивно вашата апликација нема да биде земена предвид.

<< претходно | 1 | 2 |