Соопштенија

24 Мај 2015

СООПШТЕНИЕ

  

Усниот испит се закажува за 02.06.2015г. (вторник) и тоа во следните термини:

 

Деловен англиски јазик 1 - 02.06.2015г. (вторник) во 08:00 часот

 

Деловен англиски јазик 2 - 02.06.2015г. (вторник)

По азбучен ред по презиме:

09:00-09:30ч. А-Г

09:30-10:00ч. Д-И

10:30-11:00ч. Ј-М

11:30-12:00ч. Н-Р

12:00-12:30ч. С-Ш

 

Англиски јазик 3 - 02.06.2015г. (вторник) во 08:00 часот

 

 

Истиот ќе се одржи во кабинетот за странски јазици.

 

Забелешка:

Право на устен испит имаат кандидатите кои имаат најмалку 51 поен по сите основи.

Студентите кои имаат потреба од консултации да се јават во следниот термин: 26.05.2015 (вторник) од 09:00-10:00ч.

22 Мај 2015

Писмениот  дел од испитот по предметот Бизнис информатика ќе се одржи на 28.05.2015 (четврток) во 09.00 часот. Право да полагаат целосен испит имаат само кандидатите што претходно го положиле практичниот дел од испитот.Право да полагаат втор поправен колоквиум имаат кандидатите што го положиле првиот колоквиум. 

22 Мај 2015

Vtoriot i vtoriot popraven kolokvium -prakticen del po predmetot statistika za ekonomisti ke se odrzi na 27.05.2015 godina, vo kompjuterskiot centar so pocetok vo 9:30 casot.

21 Мај 2015

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Интернет технологии“ во јунската испитна сесија (22.05.2015, петок, 11:30, Предавална 6) ќе се одржи САМО полагањето на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 01.06.2015 год. (понеделник), со почеток во 11:30 часот, во Предавална 6.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно положен практичен дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

21 Мај 2015

На денот кога е закажано полагањето на испитот по предметот „Бази на податоци“ во јунската испитна сесија (13.06.2015, сабота, 11:30, компјутерски центар) ќе се одржи САМО полагањето на ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ од испитот.

Полагањето на ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ (поправен втор колоквиум / целосен испит) се закажува за ден 19.06.2015 год. (петок), со почеток во 11:30 часот, во Предавална 6.

Услов за полагање на целосниот испит (теорија) е претходно положен практичен дел од испитот. Поправниот втор колоквиум може да се полага независно од успехот постигнат на практичниот дел.

20 Мај 2015

На 21.05.2015 (четврток) во 09.30 часот ќе се одржи полагањето на практичниот дел од испитот. Со објавувањето на резултатите од практичниот дел ќе се објави и терминот за полагање на писмениот дел од испитот.

20 Мај 2015

Студентите кои имаат аплицирано за ваучери и имаат добиено во досегашната обработка од податоците  истите можат да ги подигнат од  21.05.2015 година во просториите на компјутерскиот центар од 09 до 14 ч.

19 Мај 2015

Им се соопштува на студентите кои полагале Економија на труд и Економетрија дека увид во тетратките од колоквиумот ќе има на 26 и 27 мај

19 Мај 2015

Им се соопштува на сите апсолвенти кои го полагаат предметот Финансиско сметководство кај проф. др. Сузана Талеска  дека новиот термин за полагање на испитот ќе се реализира на 26.05.2015 (вторник) во 11:30ч.

18 Мај 2015

 

Поради технички проблеми со универзитетскиот сервер, привремено не постои можност за пристап до тие податоци, па доколку очекувате одговор на некоја ваша порака,  во интерес на запазување на дефинираните рокови, пратете нова порака со материјалите на следниот Е-маил:   ssalamovska@yahoo.com 
Со почит, 

 

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |