Меѓународни сметководствени стандарди

nekoj opis


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

    Основна Литература

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.