Прв циклус

Распоред за полагање на испитите во Дополнителен испитен рок во летен семестар 2019 година


Распоред за одржување на колоквиумите во летниот семестар во академската 2018/2019 год.


Распоред за полагање на испитите во дополнителен испитен рок во зимски семестар 2018 год.


Распоред за полагање на испитите во февруарски испитен рок 2019 год.


Распоред за одржување на колоквиумите во зимскиот семестар во академската 2018/2019 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.