Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Марксова“ бр.133 - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

04 Септември 2015

Прелиминарна ранг листа втор уписен рок

повеќе

04 Септември 2015

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС 2015/2016

повеќе

02 Септември 2015

СООПШТЕНИЕ

повеќе
сите документи