Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Марксова“ бр.133 - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

06 Октомври 2015

Им се соопштува на студентите дека пријавувањето на испитите за дополнителниот испитен рок за месец НОЕМВРИ ќе се врши на 13. и 14.10.2015 год.

       За пријавување на испити во ноемврискиот дополнител испитен рок во месец ноември студентите треба да уплатат за право на полагање 300,00 ден. и по 300,00 денари за секој пријавен испит, ако испитот се полага по втор пат се уплаќаат уште 300,00 ден. за испит.

повеќе

05 Октомври 2015

СООПШТЕНИЕ - трет циклус студии

повеќе

02 Октомври 2015

Прелиминарна ранг листа II уписен рок на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016

 

 

повеќе
сите документи