Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Ѓорче Петров“ бб - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

22 Септември 2014

СООПШТЕНИЕ

повеќе

19 Септември 2014

Конечна ранг листа трет уписен рок 2014 - 2015

повеќе

19 Септември 2014

Им се соопштува на студентите запишани на Втор циклус на Економски факултет - Прилеп дека запишувањето предмети од непарните семестри, евидентирање и запишување на година ќе се врши од 19.09.2014 до 03.10.2014 год.

повеќе
сите документи