Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Ѓорче Петров“ бб - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

23 Јуни 2014

СООПШТЕНИЕ

повеќе

18 Јуни 2014

Менаџмент и Организациски менаџмент

повеќе

16 Јуни 2014

 СООПШТЕНИЕ - ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ И ИНСТИТУЦИИ и СМЕТКОВОДСТВО

повеќе
сите документи