Контакт

Контакт информации

Економски Факултет-Прилеп се наоѓа на ул:„Ѓорче Петров“ бб - Прилеп


Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021
Поважни локали: 
студенски прашања : 110 
секретар : 156 
Телефакс: 048 / 426-927

 

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50) 
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на факултетот.

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

Контакт форма

Контакт форма

СООПШТЕНИЈА

14 Април 2014

Натпревар за бизнис сценарио (во организација на Ernst Young и Катедрата по Сметководство и ревизија)

повеќе

14 Април 2014

ПроКредит банка програмата за млади банкари.

повеќе

14 Април 2014

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по предметот Иновации и интелектуална сопственост (втор циклус) дека истиот се презакажува и ќе биде одржан на 30.04.2014 во 08:30 часот.

Испитна комисија

проф. д-р Димитар Николоски

доц. д-р Мирослав Андоновски

повеќе
сите документи