СООПШТЕНИЈА

12 Септември 2014

Ранг листа на кандидатите кои се примени на трет цуклус на студии по студиски програмиво Академска 2014/2015

повеќе

11 Септември 2014

Прелиминарна ранг листа на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2014/2015

повеќе

11 Септември 2014

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на студентите, наставниците и соработниците на Економскиот факултет – Прилеп дека академската 2014/2015 година ќе започне на ден 15.09.2014 година (понеделник) со одржување свечен час во 10:00 часот во амфитеатар број 3. На студентите запишани на првиот уписен рок во прва година на студии во академската 2014/2015 година ќе им бидат доделени индексите.

Студентите запишани во втор и трет уписен рок ќе може да ги подигнат индексите од службата за студентски прашања дополнително за што ќе биде објавено соопштение.

 

повеќе
сите документи