СООПШТЕНИЈА

11 Февруари 2016

Соопштение ПАРИ И БАНКАРСТВО

повеќе

10 Февруари 2016

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус на студии во академската 2015/2016година, дека во периодот од 10.02.2016 – до 25.02.2016 год. ќе се врши упис на парниот (втор)семестар, односно четврт за запишаните во 2014/2015 .

повеќе

09 Февруари 2016

СООПШТЕНИЕ- СМЕТКОВОДСТВО

повеќе
сите документи