Доценти

д-р Оливера Костоска

дир. телефон: 048/40 27 75

okostoska@t-home.mk

СООПШТЕНИЈА

22 Мај 2015

Бизнис информатика термин за полагање на писмениот дел од испитот.

повеќе

22 Мај 2015

Vtor i vtor popraven kolokvium po predmetot statistika za ekonomisti (27.05.2015 god. 9:30 casot)

повеќе

21 Мај 2015

ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ПО „ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ“ ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, 2015

повеќе
сите документи