Доценти

д-р Оливера Костоска

дир. телефон: 048/40 27 75

okostoska@t-home.mk

СООПШТЕНИЈА

02 Септември 2015

СООПШТЕНИЕ

повеќе

31 Август 2015

Им  се соопштува на студенти на Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето  предмети од непарните семестри, евидентирање и запишување на година, заверка  на непарните семестри за студентите од генерацијата 2009/2010 година па наваму ќе се врши од 14.09.2015 год. до 25.09.2015 год.

При уписот студентите од генерација 2010/2011 год. па наваму задолжителено со документите за упис да го достават и образецот за реализирана стручна пракса.

повеќе

31 Август 2015

Прелиминарна ранг листа на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016

повеќе
сите документи