Доценти

д-р Оливера Костоска

дир. телефон: 048/40 27 75

okostoska@t-home.mk

СООПШТЕНИЈА

27 Март 2015

Соопштение претприемништво и мали бизниси среда 01 04 2015 година клиничка настава 

повеќе

22 Март 2015

Устен испит по Деловен француски јазик 1 и 2 и Француски јазик 3

повеќе

19 Март 2015

Бизнис информатика - писмен испит

повеќе
сите документи