СООПШТЕНИЈА

26 Мај 2016

ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ И ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ПО „ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ“ ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, 2016

повеќе

26 Мај 2016

ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ И ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ПО „БАЗИ НА ПОДАТОЦИ“ ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, 2016

повеќе

26 Мај 2016

Консултации за испит по предметот статистика за економисти

повеќе
сите документи