Доценти

д-р Оливера Костоска

дир. телефон: 048/40 27 75

okostoska@t-home.mk

СООПШТЕНИЈА

23 Ноември 2014

СООПШТЕНИЕ- СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ И ТРОШОЦИ И ЦЕНИ

повеќе

20 Ноември 2014

Отворени можности за студентска мобилност во летниот семестар за академската 2014/2015 во рамките на Erasmus + програмата. Можете да аплицирате за следниве универзитети:

Рок за аплицирање до 30 ноември

Универзитет во Фоџа, Италија (I FOGGIA03 – www.unifg.it)

Универзитет во Јанина, Грција (G IOANNINA01 – www.uio.gr)

Рок за аплицирање до 15 декември

Универзитет во Стара Загора, Бугарија (BG STARA-Z01 – www.uni-sz.bg)

Универзитет во Бамберг, Германија (D BAMBERG01 – www.uni-bamberg.de)

За подетални информации обратете се кај Еразмус кординаторот     проф. д-р Димитар Николоски

повеќе

17 Ноември 2014

Им се соопштува на студентите на Економски факултет-Прилеп генерација 2014 (прва година) дека електронските картички-легитимации, може да ги подигнат од просторијата до службата за студентски прашања на 17 и 18 ноември, при што задолжително со себе треба да носат индекс или лична карта за идентификација.

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КАРТИЧКИ ПОСТОЈАНО ДА ГИ НОСАТ СО СЕБЕ БИДЕЈЌИ ЕДИНСТВЕНО ПРЕКУ НИВ ЌЕ СЕ ЗАБЕЛЕЖУВА ПРИСУСТВОТО ЗА НАСТАВА ПОЧНУВАЈЌИ ВЕДНАШ.

ДОКОЛКУ СТУДЕНТИТЕ ГИ ИЗГУБАТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КАРТИЧКИ ТРОШОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА НОВА КАРТИЧКА ЌЕ БИДЕ НА ТОВАР НА СТУДЕНТОТ.

 

повеќе
сите документи