СООПШТЕНИЈА

27 Август 2014

Соработка за пракса помеѓу Акселтра – софтверска компанија и Економскиот Факултет Прилеп, за студиски програми на е-бизнис, бизнис информатика, маркетинг менаџмент, како и менаџмент и бизнис. 

повеќе

27 Август 2014

Втор уписен рок 
Пријавување на 1 и 2 септември
Конкурирање и со училишна матура /  завршен испит

повеќе

25 Август 2014

Прелиминарни резултати - Бизнис Информатика - Матрица и Втор колоквиум

повеќе
сите документи